Ülikool kuulutas raamatukogu ehitustööde jätkamiseks välja uue riigihanke

25.05.2017

Tartu ülikool kuulutas 23. mail välja riigihanke raamatukogus katkenud ehitustööde jätkamiseks.

Tartu ülikooli arendusprorektori Erik Puura sõnul otsustas ülikool jätkata ehitusöid etapiti, nagu see oli ka raamatukogu eelmise ehitushanke puhul. 

Esimese etapi tööde hulgas rekonstrueeritakse osaliselt hoone esine väljak ja ehitatakse olme- ja sadeveekanalisatsioonisüsteem. Hoone sees jätkuvad ehitustööd fuajees, valmis ehitatakse esimene korrus koos hoidlatega, teine korrus, uued trepikojad, väikekauba- ning reisijateliftid.

Teise etapiga jätkuvad projektijärgsed ehitustööd külastajatele suletud aladel, milleks on keldrikorruse hoidlad ja olemasolevad trepikojad. Kolmanda etapiga lõpetatakse ja antakse üle kogu ülejäänud projektijärgsed hoonesisesed ja hoonevälised ehitustööd.

Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta ehitustööde netokäive olema olnud igal aastal vähemalt 5 miljonit eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. juuli 2017 kell 10.00. Sellest tähtajast kuni hankelepingu sõlmimiseni läheb vähemalt kuu.

Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on hiljemalt 17 kuud pärast hankelepingu sõlmimist. Seni teenindab raamatukogu lugejaid ajutistes lugemissaalides ning avatud on ka erialaraamatukogud.

Tartu ülikool sõlmis AS YIT Ehitusega 2016. aasta mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks summas 6,7 miljonit eurot. Lepingu kohaselt pidid ehitustööd valmima etapiviisiliselt ning raamatukogu avatama kasutajatele juba 2016. aasta oktoobri alguses.

Kuna YIT Ehitus ei pidanud kinni kokku lepitud tähtaegadest, saatis TÜ jaanuari alguses AS-ile YIT Ehitus teate raamatukogu rekonstrueerimistööde töövõtulepingu ülesütlemise kohta.

2017. aasta jooksul on Tartu ülikool üritanud AS-ga YIT Ehitus kokkuleppele jõuda raamatukogus teostatud ehitustööde mahus ja kvaliteedis. Arendusprorektor Erik Puura sõnul on läbirääkimised lõpujärgus ja eesmärk on mai lõpus kokkulepe allkirjastada. 

Loe ka raamatukogu remondi teemalist intervjuud rektor Volli Kalmuga 17. mai Tartu Postimehest.

 

Lisainfo:

Erik Puura
arendusprorektor
737 4802
erik.puura@ut.ee

Jaga seda lehekülge