Wifi

Traadita interneti kasutamine on kõigile TÜ Raamatukogu lugejatele ja külastajatele tasuta, kasutusaeg ei ole piiratud. Eeldatakse, et kasutajal on sülearvutis või nutiseadmes raadiovõrgukaart ja ta tuleb ise toime oma seadme tarkvaraga. 

Kuna tegemist on avaliku võrguga, kuhu võivad ühenduda kõik soovijad, ei saa raamatukogu tagada võrgu turvalisust ja käideldavust. Seega vastutab kasutaja ise oma seadme  hea käekäigu eest.

WiFi kasutamisel tuleb järgida TÜ arvutivõrgu kasutamise reegleid ja häid tavasid. Avalikus võrgus on  e-posti saatmiseks võimalik kasutada SMTP serverit mail.edu.ee või veebipõhiseid e-posti servereid. 
 
2. korruse saal, grupitööruumid, fuajeed ja konverentsikeskuse ruumid on valdavalt WiFi levialas.

Kasutada saab kahte traadita võrku:
SSID eduroam on turvalisem ja rohkemate teenustega WiFi, mida peaksid kasutama Tartu Ülikooli liikmed TÜ kasutajanime ja parooliga; samuti teiste asutuste liikmed, kes on eduroamiga liitunud. Eduroami seadistamist vaadake  TÜ arvutiabi wiki'st.

ut-public WiFi's soovitame e-ajakirjade, e-raamatute ja teiste andmebaaside kasutamiseks kasutada http://ezproxy.utlib.ut.ee või sättida TÜ proksi. Lähemalt vt TÜ proxy seadistamine.
 
Pdf printimistöid saate saata printerisse http://pilveprint.overall.ee kaudu

WiFi probleemide korral võib olla abiks:

  • arvuti restart
  • asukoha muutmine ja restart
  • arvuti teadete (network not secure... connect anyway jms) hoolikas lugemine ja nende järgimine
  • individuaalkabiinides WiFi asemel kaabliühenduse kasutamine
TÜ liikmed võivad pöörduda abi saamiseks TÜ IT osakonda Ülikooli 18ahttp://www.ut.ee/et/saada-teade-arvutiabile  või teaduskonna IT spetsialisti juurde.
Kasulikud viited: 
TÜ arvutivõrgu kasutamise reeglid 
Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskiri
EENeti võrgueeskiri vt  http://www.eenet.ee/EENet/vorgueeskiri.html
http://www.eenet.ee/EENet/eduroam
http://www.eduroam.org/

www.wifi.ee

Jaga seda lehekülge