WiFi

Tartu Ülikooli raamatukogus on võimalik kasutada traadita interneti teenust, mida pakub Tartu Ülikool paljudes oma õppehoonetes.

Traadita interneti kasutamine on kõigile Tartu Ülikooli raamatukogu lugejatele ja külastajatele tasuta, kasutusaeg ei ole piiratud.

Tartu Ülikooli õppehoonetes eristatakse kahte erinevat võrku:

Eduroam

Eduroam ehk Education Roaming on projekt, mis võimaldab akadeemiliste võrkude kasutajatele vaba juurdepääsu internetile kõigis projektiga ühinenud asutustes.

Eduroami traadita interneti teenust on võimalik kasutada Tartu Ülikooli kasutajatel või mõne muu eduroam projektiga liitunud asutuse kasutajatel.

Eduroami kasutamise eelised :

  • Turvalisem
  • Ühendumine Tartu Ülikooli arvutivõrku, mis annab võimaluse kasutada näiteks võrguprintereid ja võrgukettaid
  • Universaalne autentimine kõigis Education Roaming projektiga liitunud asutustes

Tartu Ülikooli kasutajatel on võimalik autentida end eduroam võrku järgmiselt:

Kasutajatunnus: kasutajatunnus@ut.ee

Parool: TÜ parool

Ut-public

Ut-public on vaba juurdepääsuga traadita internetiühenduse võrk, mis on mõeldud Tartu Ülikooliga mitteseotud inimestele ning seetõttu ühendatakse nad väljaspoole Tartu Ülikooli arvutivõrku.

 

Jaga seda lehekülge