Karl Ernst von Baer 210

Title

Karl Ernst von Baer 210

Description

Oluline osa Karl Ernst von Baeri (1792-1876) isiklikust raamatukogust ja ta käsikirjapärandist kuulub Tartu Ülikoolile. Ülikooli raamatukogu ostis Baerilt aastatel 1869-1872 peamiselt Rossicat ja loodusteaduslikke raamatuid. Aastatel 1870-1877 ostis TÜ K. E. v. Baerilt ja tema pärijailt embrüoloogilise kirjanduse kogu, mida säilitati histoloogia õppetoolis. 1962. a. anti ülikooli raamatukogule üle Baeri käsikirjad ning 1999. a. säilinud osa Baeri embrüoloogilise kirjanduse kogust. Nimetatud kogu säilitatakse raamatukogus K. E. v. Baeri memoriaalkoguna ning see on kirjeldatud elektronkataloogis.

Creator

Jalas, Kersti, koostaja
Burenkov, Marje, koostaja

Date

2002-02-26

Publisher

TÜ Raamatukogu

Subject

Käesolev näitus tutvustab K. E. v. Baeri teoseid, mis leiduvad TÜ Raamatukogu fondides. Näitus on pühendatud Karl Ernst von Baeri 210. sünniaastapäevale.

Language

eesti, inglise

Item sets