Karl Ernst von Baer 210

Ühik

Pealkiri
Karl Ernst von Baer 210
Kirjeldus
Oluline osa Karl Ernst von Baeri (1792-1876) isiklikust raamatukogust ja ta käsikirjapärandist kuulub Tartu Ülikoolile. Ülikooli raamatukogu ostis Baerilt aastatel 1869-1872 peamiselt Rossicat ja loodusteaduslikke raamatuid. Aastatel 1870-1877 ostis TÜ K. E. v. Baerilt ja tema pärijailt embrüoloogilise kirjanduse kogu, mida säilitati histoloogia õppetoolis. 1962. a. anti ülikooli raamatukogule üle Baeri käsikirjad ning 1999. a. säilinud osa Baeri embrüoloogilise kirjanduse kogust. Nimetatud kogu säilitatakse raamatukogus K. E. v. Baeri memoriaalkoguna ning see on kirjeldatud elektronkataloogis.
Autor
Jalas, Kersti, koostaja
Burenkov, Marje, koostaja
Daatum
2002-02-26
Väljaandja
TÜ Raamatukogu
Teema
Käesolev näitus tutvustab Karl Ernst von Baeri teoseid, mis leiduvad TÜ Raamatukogu fondides. Näitus on pühendatud K. E. von Baeri 210. sünniaastapäevale.
Keel
eesti, inglise