Balti eraseadus 1864-2014 : BES 150

Ühik

Pealkiri
Balti eraseadus 1864-2014 : BES 150
Kirjeldus
Balti Eraseaduse saamislugu on vaadeldav erinevate diskursuste kontekstis - see on osa Vene impeeriumi seadusandlusest üldisest korrastamisest XIX sajandi I poolel, osa saksa õigusruumi toimimisest erinevate õiguskultuuride piiril ning muidugi ka osa Eesti ja Läti multukultuurse õigusajaloo kulgemisest.
Seega on käesolev näitus vaid üks võimalikest lugudest. Kas see lugu on koostatud "konna" või "kure-"perspektiivist, jäägu vaataja enda kaaluda.
Autor
Anepaio, Toomas, koostaja
Miil, Kärt, koostaja
Valper, Eve, kujundaja
Daatum
2014-10
Väljaandja
TÜ Raamatukogu
Teema
Näitus on koostatud Balti eraseaduse 150. aastpäevaks TÜ õigusteaduskonna tellimusel
Liik
posternäitus