Kogust Kunstnikud Tehnikad Kataloogid Avalehele ENG

  

Tartu Ülikooli Raamatukogu Lääne-Euroopa graafika kogule pandi alus kaks sajandit tagasi, mil taasrajatud Tartu Ülikooli loodi 1803. aastal kunstimuuseum. Selle esimene juhataja, innukas kunstisõber ja väsimatu koguja professor Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852) koondas õppe- ja teadustöö toetamiseks muude kunstivarade kõrvale ka väärtusliku Lääne-Euroopa graafika kogu. Tema 35-aastase tegutsemise järel oli selles üksiklehtedena ligi 2700 gravüüri, litograafiat ja joonistust, lisaks rohkesti albumeid ja kogumikke. 1850. aastatel lisandus muuseumikogudele Morgensterni enda kõrgetasemeline kollektsioon. Kunstimuuseumi ümberkorralduste tõttu oli graafikakogu 19. sajandi 2. poolel ülikooli joonistuskooli valduses ning suunati peale selle likvideerimist sajandi viimasel kümnendil raamatukogusse.

Saja aastaga on graafikakogu raamatukogus kasvanud ja laienenud. Arvukat lisa on andnud vanaraamatu kogus leiduvate gravüürialbumite ja -kogumike leht-leheline läbitöötamine ja nende liitmine kunstikoguga. Seoses raamatukogu suundumusega Eestis trükitu talletamisele, pöörati tähelepanu ka baltisaksa graafika täiendavale kogumisele. Aja jooksul muudestki allikatest täienenud graafikakogus on tänaseks enam kui 10 000 lehte.

Kaasaegse graafika kogumist eesmärgiks seadmata on kogu tuumikuks jäänud Lääne-Euroopa varasema graafika asjatundlikult moodustatud kollektsioon, milles on esindatud kõik 16.–18. sajandil mustvalge-kunstis olulist osa etendanud kunstimaad, sel ajal viljeldud graafikatehnikad ning nende parimad meistrid.