Andmebaasid

Väljaspool TÜ arvutivõrku kasutage Open VPN ühendust.
VPN ühenduse seadistamise juhend.


Kõik | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Eesti ettevõtete kontakt- ja registriandmed, aruanded ja finantsinfo, majandussektorite koondnäitajad.
Ligipääs parooliga TÜ majandusteaduskonna raamatukogu lugejaarvutis. Majandusraamatukogu töötaja sisestab parooli lugeja jaoks kohapealsesse arvutisse.

Alates 2019. aastast ligipääs parooliga ka TÜ raamatukogu peamajas. Raamatukogu töötaja logib lugeja Äripäeva infopanga keskkonda sisse ja võimalusel hiljem ka välja.

Multidistsiplinaarne täistekstandmebaas, mis sisaldab üle 8500 ajakirja, neist umbes 7300 on eelretsenseeritud teadusajakirjad. Andmebaas indekseerib ja refereerib suurel hulgal ajakirju, monograafiaid, konverentside materjale jm.

Kirjastuse McGraw Hill meditsiinialane andmebaas üliõpilastele ja praktiseerivatele arstidele. Sisaldab üle 85 olulise meditsiiniõpiku, praktilisi nõuandeid haiguste diagnostikaks ja raviks. Lisaks tuhandeid kujutisi ja illustratsioone ning videosid erinevate protseduuride läbiviimise kohta.                                

Infotehnoloogia valdkonna andmebaas, mis sisaldab Association for Computing Machinery poolt kirjastatavate ajakirjade, konverentsikogumike jm väljaannete täistekste alates nende ilmumisajast.

Ravimiinfo patsientidele. Väljaandja USA Tervishoiu süsteemi Farmatseutide Ühing. Inglise ja hispaania keeles.  Kättesaadav EBSCO platvormil

Ameerika vähiuuringute assotsiatsiooni ajakirjad, mis kajastavad vähiuuringute kõiki aspekte - molekulidest haiguste ennetamiseni.

 

Sisaldab rohkem kui 50 keemiaalast ja keemiaga seotud eelretsenseeritavat ajakirja.

American Physical Society (APS) e-ajakirjad

Ameerika mikrobioloogia ühingu e-ajakirjade  andmebaas. Ajakirjad kajastavad  nii alus- kui ka kliinilise mikrobioloogia kõige uuemaid uurimusi. Juurdepääs täistekstidele alates ajakirja esimese numbri ilmumisest.

Ülevaateartiklite andmebaas, mis sisaldab ajakirju meditsiini, loodusteaduste ja sotsiaalteaduste valdkonnast. Ajakirjad ilmuvad üks kord aastas ja kuuluvad teadusmaailma enim tsiteeritud ajakirjade hulka.

Andmebaas sisaldab religiooniteaduste alaseid artikleid, raamatuid, raamatuülevaateid jne.

BASE on üks maailma võimsamaid otsingumootoreid, mis on mõeldud spetsiaalselt avatud juurdepääasuga teadusinfo leidmiseks. BASE võimaldab otsinguid ülikoolide ja teadusasutuste arhiivides, leiab väitekirju, artikleid, raporteid. Võimaldab otsinguid rohkem kui 3000 andmebaasis, 60-70% materjalidest on kättesaadavad täistekstidena. Suurepärased võimalused otsingu piiramiseks ja täpsustamiseks.

Õigusalane saksakeelne täistekstandmebaas, sisaldab kirjastuses Beck välja antavaid seadusi, kommentaare, käsiraamatuid ja üle 50 ajakirja.

Metafooride ja metonüümia-alane bibliograafiaandmebaas sisaldab infot monograafiate, artiklite, dissertatsioonide ja konverentsikogumike kohta alates 1990. aastast, osaliselt ka varasemast ajast. 

Andmebaas on TÜ Raamatukogule avatud alates 19. detsembrist 2017. Kasutusaeg 1 aasta, lubatud korraga kuni 15 IP-põhist kasutajat.

Eelretsenseeritavad, avatud juurdepääsuga biomeditsiini ajakirjad Springer Nature'lt.

BioOne täistekstandmebaas sisaldab bioloogia, ökoloogia ja keskkonnateaduste ajakirju enam kui 140 kirjastajalt. Hetkel on andmebaasis üle 190 nimetuse.

Kirjastuse Brepols keskaja ja ladinakeelsete tekstide andmebaasid.

Encyclopedia Britannica veebiväljaande eesmärk on pakkuda usaldusväärset infot laiale sihtgrupile.

Majandusalane andmebaas, kättesaadav EBSCO platvormil.

Projekt CAIRN koondab nelja kirjastuse väljaandeid: Belin, Érčs, La Decouverte (Prantsusmaal) ja De Boeck Université (Belgias). Sisaldab kirjanduse, keeleteaduse, filosoofia, ajaloo, psühholoogia, sotsioloogia, majanduse ja poliitika ajakirju.

Kirjastuse Cambridge University Press e-raamatud, millest valitud nimetused on Tartu Ülikoolile täistekstina kättesaadavad. 

Ajakirjade valik on multidistisiplinaarne ning hetkel pakub Cambridge University Press elektroonilises formaadis üle 300 ajakirja.

E-arhiiv, mis võimaldab osalist juurdepääsu humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna artiklite täistekstidele ning Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa teemaga seotud digiteeritud dokumentidele. Täistekstidele ligipääsuks on tarvis registreerida end kasutajaks.

Maailma keskse majandusanalüüsi keskuse Centre for Economic Policy Research (CEPR) uurimistööd.

The Hague Academy väljaantav rahvusvahelise avaliku õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse alaste jätkväljaannete seeria. Ilmub alates 1923. aastast. 
Lubatud 4 üheaegset kasutajat.

Austraalia kirjastuse CSIRO loodus- ja terviseteaduste ajakirjad. Ajakirjad kajastavad Austraalia ja ka teiste regioonide juhtivate teadlaste kõige uuemaid uurimusi. 

DataDOI on Tartu Ülikooli repositoorium teadusandmete pikaajaliseks ja turvaliseks säilitamiseks. TÜ teadlastele on andmete üleslaadimine tasuta. 

Teadusandmete repositoorium võimaldab andmeid säilitada, jagada, taaskasutada ja tsiteerida, mis teeb TÜ teadustöö maailmas nähtavamaks. 

Valik Eesti ajalehti aastatest 1821-1944
Valik Välis-Eesti ajalehti alates 1944. aastast.

EBSCO platvormil kättesaadav andmebaas hambaarstidele, mis sisaldab kõiki stomatoloogia valdkondi. Uuendatakse kord nädalas.

Digiteeritud Eesti ajalehed alates 1821. aastast. 

DIGARi Eesti ajalehtede portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele.

Kõik portaali lisatud kaasaegsed ajalehed (2014–) on leitavad artiklite haaval. Otsida saab nii pealkirjade, autorite, väljaannete kui tekstis sisalduvate sõnade järgi. Ajalehed aastatest 1821–2013 on esialgu enamasti otsitavad vaid tekstis sisalduvate sõnade järgi.

DIGAR on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis praegu pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpeg ja helisalvestistel wav. 

Juurdepääsu piiranguga väljaanded on kasutatavad Rara saali autoriseeritud töökoha arvutis.

 

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

Annab detailse kirjelduse rohkem kui 4500 reagendi ja katalüsaatori kohta.

Eesti E-varamu portaal on osa Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi programmist, mille loomist toetab Euroopa Regionaalarengufond. Ühtse e-keskkonna eesmärk on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.

Multidistsiplinaarne andmebaas, mis sisaldab e-raamatuid kirjastustelt kirjastustelt BMJ Publishing Group, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cornell University Press, CRC Press, Harvard University Press, John Wiley & Sons, Johns Hopkins University Press, S. Karger Publishers, Lawrence Erlbaum, Marcel Dekker, Inc., The McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, National Academies Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Royal Society of Chemistry, Rutgers University Press, Sage Publications, Springer/Kluwer, Stanford University Press, Taylor & Francis, University of California Press, University of North Carolina Press, Viking Penguin, World Bank Group etc. 
Raamatuid ei saa täies mahus kopeerida ja välja trükkida.

 

Multidistsiplinaarne platvorm, mis sisaldab u 30 andmebaasi, sh Academic Search Complete, Business Search Complete, PsycInfo, Medline, ERIC. TÜ raamatukogu lugejad, kellel ei ole ülikooli arvutivõrgu kasutamisõigusi, saavad EBSCO andmebaasidesse siseneda raamatukogu paroolidega http://search.ebscohost.com/. Parooli saamiseks kirjutage paring@utlib.ee või helistage 7375729 või 7375780.

Teaduskirjandust koondav otsinguportaal EBSCO Discovery võimaldab leida teadusajakirjade artikleid, e-raamatuid, teadustöid jm paljudes teadusandmebaasides korraga. Otsing sarnaneb tavalisele EBSCO andmebaasiotsingule. Link Content Provider otsingutulemuste vasakus tulbas näitab, millistest andmebaasidest otsiti. Täpsemate tulemuste saamiseks soovitame teha eraldi otsing ka konkreetses erialaandmebaasis. Discovery toimib ülikooli arvutivõrgus, kuid ei hõlma kõiki erialaandmebaase (Scopus, Beck online, Westlaw International, ebrary jt). 

Mahukas majandusalaste uurimistööde, raamatute ja ajakirjade andmebaas.
Sisaldab viiteid ca 703 000 uurimistööle, 1 200 000 artiklile, 28000le raamatule. Suur hulk neist on täistekstina allalaaditavad. 

Sisaldab vanemate Eesti ajaleheartiklite lühikokkuvõtteid, kui need sisu või autori poolest on Eestiga seotud, samuti välismaa autorite kirjutisi. Lühemad sõnumid on sisestatud tervikuna.

Eesti artiklite andmebaas sisaldab:üksikuid artikleid 19. sajandist; õigus- ja ajalooalaseid artikleid alates aastast 1900; enamus ajakirja- ja kogumikuartikleid alates aastast 1993; humanitaar- ja sotsiaalteaduste alaseid ajaleheartikleid aastatest 1993–2013.
Eestit käsitlevaid artikleid välismaistest väljaannetest, samuti eesti autorite poolt välismaal avaldatud artikleid (Estonica).
Sealhulgas väliseestlaste poolt avaldatud ja väliseestlust käsitlevaid artikleid Välis-Eesti ajalehtedest.

Eesti sõnaraamatud ja keelekogud Eesti Keele Instituudi (EKI) kodulehel (Eesti keele käsiraamat, õigekeelsussõnaraamat, sünonüümide, antonüümide sõnaraamatud, mitmekeelsed sõnaraamatud, keelenõu ja muu keelevara).

Eesti keeleressursside keskuse (EKRK) eestikeelsed digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid).

ISIK (Eesti biograafiline andmebaas), GRAFO (haruldased trükised EKM-i Arhiivraamatukogu fondidest), KIVIKE (failirepositoorium, mis sisaldab EKM-is asuvaid materjale rahvaluule, kirjakultuuri ja kultuuriloo alalt), 

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu (EKMAR) memoriaalkogude elektronkataloog jpt

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM-i) kultuuriajaloo võrguvärav: interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab Eesti kultuuriajalugu alates 19. saj. algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. a. Sisuks on Eesti ja Euroopa kirjanike tutvustused, Kreutzwaldi "Kalevipoeg" ja tema saamislugu, ilukirjandus, fotod, raamatud ja e-raamatud, Noor-Eesti albumid.

Arhiiv sisaldab:

 • doktoritööde täistekste alates 2009. aastast
 • aastatel 2012-2013 kaitstud tööde lühikokkuvõtteid
 • magistri- ja bakalaureusetööde täistekste alates 2014. aastast
 • õppematerjale

Eesti märksõnastik (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga ja ingliskeelsete vastetega märksõnastik erilaadiliste teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks e-kataloogis ESTER ja artiklite andmebaasis ISE. 

Andmebaasid sisaldavad vanasõnu, mõistatusi, kõnekääne jm pärimust. E-kogudest on võimalik pärida andmeid kõigi digiteeritud ja üldisesse andmebaasi liidetud tekstide kohta. Sisaldab informatsiooni mõnede teiste uurali  rahvaste pärimuse kohta ning ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

TÜ raamatukogus saab tutvuda elektroonse Eesti standardite täiskoguga. Standardite lugemiseks mõeldud arvuti asub raamatukogu suures saalis.

Kasutamiseks tuleb arvutisse sisse logida. Kasutajanime ja salasõna leiate arvuti juures olevalt infolehelt või küsige teenindusletist.

Vaadata saab Eesti standardite täiskogu – kõiki kehtivaid Eesti standardeid, valdavat enamust kehtetutest Eesti standarditest ning suurt hulka Euroopa standardilaadseid dokumente. Kokku on võimalik tutvuda ligikaudu 26 000 erineva dokumendiga. Juurdepääs standarditele on Eesti Standardikeskuse (EVS) veebipoe kaudu.

NB! Standardeid ei saa alla laadida ega välja trükkida.

Statistika andmebaasis esitatakse riiklikku statistikat, sealhulgas piirkondlikku statistikat. Andmebaas on jaotatud valdkonniti järgmiselt: keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu. Iga valdkond jaguneb omakorda alamvaldkondadeks. Rahva- ja eluruumide ning põllumajandusloenduse andmed ja säästva arengu statistika esitatakse eraldi. Andmebaas on eesti ja inglise keeles. 

Kolmas osa Eesti mäluasutuste vahelisest säilitusalasest ühisprojektist THULE (1998-2006), mis sai teoks tänu UNESCO ja Kultuuriministeeriumi sihtfinantseerimisele, käsitleb rahvustrükist selle algusaegadest kuni aastani 1850, moodustades esimese etapi eesti kultuurimälu jaoks oluliste rahvustrükiste täielikust loetelust. 

Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES) tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste komplekssete uuringutega, nn makroskoopilise vaatega. Emblemaatiliste kultuurinähtuste kõrval vaadeldakse transnatsionaalsete ideede ja protsesside toimemehhanisme, samuti arendatakse arvutuslike, statistiliste ja muude digihumanitaaria võimaluste rakendamist humanitaarvaldkondades.

Eesti-uuringute Tippkeskuse uurimisrühmades osalevad teadustöötajad ja doktorandid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist.

Valik vaba juurdepääsuga eestikeelseid ülikooliõpikuid TÜ digitaalarhiivis.

Eesti vanema kirjanduse digitaaltekstikorpus EEVA on Tartu Ülikooli Raamatukogu ning Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna ühisprojekt, mis valmib Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi „Kirjandusklassika“ programmi toetusel.

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

Otsing Eesti Kirjandusmuuseumi käsikirjade andmebaasist ELLEN

Andmebaas sisaldab ligi 300 majanduse, juhtimise, raamatukogunduse, sotsioloogia, hariduse, tervishoiu, avaliku poliitika ja keskkonnajuhtimise ning inseneriteaduse alase e-ajakirja kirjastuselt Emerald Group Publishing, samuti raamatuid ja õppematerjale (teaching case). 

EOD otsimootor annab vaba juurdepääsu ligi 40 000 raamatule, mille autoriõiguse tähtaeg on lõppenud. Andmebaas on multidistsiplinaarne.

EBSCO platvormil kättesaadav haridusalane referaatandmebaas. Refereerib haridusalaseid ajakirju, raamatuid, dissertatsioone, konverentsimaterjale jm dokumente. Sisaldab üle 1,3 miljoni kirje alates 1966. aastast. Sisaldab ka linke paljudele täistekstdokumentidele. Ülikooli võrgus on kättesaadavad ülikoolile raamatukogu kaudu avatud ajakirjade täistekstartiklid. Andmebaasi ERIC internetis vabalt kättesaadav versioon http://eric.ed.gov/.
 

Kirjandusloo õppeprogramm, mis sisaldab sisaldab raamatukogu, kriitikaantoloogiat, fotogaleriid, kirjanike tutvustusi, kirjanduslike terminite sõnastikku ja ajatelge.

 

ESTLEXi tasuline versioon sisaldab mitmekesist õigusalast infot, mis on süstematiseeritud ja omavahel seostatud, sh õigusaktide arhiivi, kohalike omavalitsuste õigusaktide terviktekste, välislepinguid, Eesti õigusaktide tõlkeid vene ja inglise keelde, linke viidatud Euroopa Liidu õigusaktidele ja seonduvatele Riigikohtu lahenditele. Andmebaasist leiate ka Läti õigusaktide ingliskeelseid tõlkeid ning viiteid teemakohastele Eesti ajakirjaartiklitele. 

 ETERAst leiab nii vanu kui ka uusi raamatuid, ajakirju, ajalehti, fotosid, postkaarte, maakaarte, õppematerjale ning Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöid.

Otsi, loe ja uuri 7097 elava keele kohta. Ethnologue on parim informatsiooni allikas maaima keelte vallas. Andmebaas on TÜ raamatukogule avatud alates 01.09.2018, kasutusaeg 1 aasta.

EUR-Lex võimaldab tasuta juurdepääsu järgmisele teabele ELi 24 ametlikus keeles:

 • Euroopa Liidu Teataja,
 • ELi õigus (ELi aluslepingud, direktiivid, määrused, otsused, konsolideeritud õigusaktid jne),
 • ettevalmistavad aktid (seadusandlikud ettepanekud, aruanded, rohelised ja valged raamatud jne),
 • ELi kohtupraktika (otsused, määrused jne),
 • rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped,
 • EFTA dokumendid,
 • muud avalikud dokumendid.

Euroopa Komisjoni tellitud avaliku arvamuse uuringud.

Ülemaailmne turu- ja tarbijauuringute ning majanduskeskkonna andmebaas.

Euroopa Liidu avatud andmete portaal on keskne veebisait, mille kaudu pääseb ligi ELi institutsioonide ja muude asutuste üha suurenevale andmehulgale. Võite andmeid kasutada ja taaskasutada tasuta nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel.

Portaali eesmärk on edendada andmete innovatiivset kasutust ning nende majandusliku potentsiaali rakendamist, pakkudes andmetele lihtsat ja tasuta juurdepääsu. Samuti tahetakse sellega edendada ELi institutsioonide ja muude asutuste läbipaistvust ning vastutust.

ELi avatud andmete portaali haldab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. ELi avatud andmete poliitika rakendamise eest vastutab Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat.

 

Online juurdepääs EL publikatsioonidele, võimalus alla laadida pdf-faile või tellida tasuta materjale paberkandjal

 

 

CORDIS -  the Community Research and Development Information Service. Andmebaas CORDIS on Euroopa Komisjoni avalikkusele mõeldud portaal Euroopa Liidu rahastatud uurimisprojektide ja nende tulemuste kohta.

Euroopa Farmakopöa toob välja nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed nõuded ravimite koostisele ja nõuded ning testid, mida peab järgima ainete ja ja materjalide puhul, mida kasutatakse ravimite tootmisel. Euroopa Farmakopöa nõuded on õiguslikult kohustuslikud Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Enne andmebaasi sisenemist on vaja alla laadida SafeView plugin.

Andmebaasi  poolt toetatud brauserite versioone vaata siit.

Andmebaasist European Sources Online (ESO) saab leida infot Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid.

EL Statistikatalituse andmebaasid

Helsinki Ülikooli Raamatukogu (Soome Rahvusraamatukogu) fennougristika-alane digiarhiiv.
 

Kollektsioon internetis vabalt ja täistekstidena kättesaadavatest meditsiiniajakirjadest. Lisatud ka ajakirjade impaktfaktorid.

Kollektsioon internetis vabalt kättesaadavatest biomeditsiini alastest õpikutest.

Geoteaduste andmebaas, mis sisaldab 28 juhtiva maateadusliku ühingu eelretsenseeritud ajakirjade täistekste.

GeoScienceWorld on integreeritud referaatandmebaasiga GeoRef. GeoRef loodi 1966. aastal American Geosciences Institute poolt ja sisaldab maateaduste ajakirjade, raamatute, kaartide, aruannete, konverentsimaterjalide ja dissertatsioonide kirjeid. Praegu on andmebaasis üle 3.8 miljoni bibliokirje.

Otsinguid saab teha kas kogu andmebaasis või valida otsinguks ainult täistekstajakirjad või GeoRef.

Kunstiandmebaas Grove Art Online sisaldab 34-köitelist kunstileksikoni Dictionary of Art (1996, ed. Jane Turne) ning teatmeteost The Oxford Companion to Western Art (2001, ed. Hugh Brigstocke).

Muusikaleksikoni "The New Grove Dictionary of Music and Musicians" online-versioon on tunnustatuim ja ületamatu autoriteet andmeallikana kõigis muusika valdkondades. Enam kui 50 000 artiklist koosnev andmebaas sisaldab lisaks The New Grove (2. ed.) 29 köite täistekstidele ka The New Grove Dictionary of Opera ja The New Grove Dictionary of Jazz (2. ed) kõiki artikleid ning on laialdaselt kasutusel nii akadeemilistes ja professionaalsetes muusikaringkodades kui ka muusikaharrastajate poolt.

Patsientidele (tarbijatele) mõeldud tervisealane info, hõlmab paljusid tervishoiualaseid valdkondi. Täistekstidena juurdepääs ligi 80 terviseajakirjale. Juurdepääs EBSCO platvormil.

Andmebaas võimaldab juurdepääsu ligi 550 teadusajakirja täistekstidele meditsiini erinevatest valdkondadest. Eriti põhjalikult on kajastatud õendus. Juurdepääs EBSCO platvormil.

Hein Online on TÜ arvutivõrgus kättesaadav õigusajakirjade, raamatute ja dokumentide arhiiv. Sisaldab tavaõiguse maade tuumikajakirju alates nende ilmumise algusest, rahvusvahelise õiduse ajakirju ja aastaraamatuid, kirjastuse Kluwer Law International ajakirjade paketti jm.

NB! Alla võib laadida ainult üksikuid artikleid. Ajakirjanumbreid ja raamatuid pole lubatud tervikuna alla laadida.

Euroopa ja Põhja-Ameerika suuremate teadusraamatukogude vanaraamatu (ilm. 1455–1830) ühisandmebaas.
 

Audiovisuaalsed loengud biomeditsiini ja eluteaduste valdkonnast.  Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) digitaalne raamatukogu, mis võimaldab teha otsinguid seal sisalduvaist ligi 4 miljonist allikast: ajakirjad, raamatud, konverentside materjalid, standardid.

Võrdlevad statistilised andmed 61 riigi kohta. Andmebaas võimaldab TÜ arvutivõrgust juurdepääsu 10 kasutajale korraga. Andmebaasi kasutamise kohta väljaspool ülikooli vaadake juhendit Andmebaaside kasutamine koduarvutist.

Elsevieri kirjastuse mahukas haridusalane entsüklopeedia sisaldab üle 1350 artikli.

Hõlmab kiirgusalase kirjanduse, k.a. füüsika-, keemia-, meditsiini-, bioloogia-, energiaallikate ökoloogia alaseid ja majanduslikke aspekte, samuti tuumaenergeetikat.

Hõlmab järgmiseid valdkondi: aatomifüüsika, plasmafüüsika, kvantfüüsika, biofüüsika, astrofüüsika, meditsiinifüüsika, optika ja materjaliteadus.

 

Võimaldab identifitseerida ajakirja ISSN numbri järgi.

Teadusajakirjade arhiiv. Sisaldab juurdepääsu peamiselt humanitaar-, loodus-, sotsiaal- ja majandusteaduse alaste ajakirjade vanematele aastakäikudele, enamasti alates ajakirja ilmumisaja algusest. Viimased 3–5 aastakäiku JSTORis kättesaadavad ei ole.
JSTOR Arts & Sciences I Collection, JSTOR Arts & Sciences II Collection, JSTOR Arts & Sciences III Collection, JSTOR Arts & Sciences IV Collection, JSTOR Arts & Sciences VII Collection, JSTOR Biological Sciences Collection, JSTOR Biological Sciences Collection.
Ajakirjade nimekiri: https://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title

Eestikeelsed interneti-sõnastikud 
 

Tartu Ülikooli arvutivõrgus on kättesaadav Venemaa kirjastuse LAN kollektsioon. Juurdepääs on avatud umbes 30 000 raamatu ja 40 ajakirja täistekstile, mis on peamiselt kirjanduse, ajaloo, filosoofia ja sotsiaalvaldkonnast. Tekstid on originaalkeeltes.

MathEduc (endine MATHDI) on matemaatikahariduse alane andmebaas.

American Mathematical Society (AMS) andmebaas, mis põhineb väljaandel Mathematical Reviews, sisaldab bibliograafilist informatsiooni, ülevaateid ja täistekste alates aastast 1940.
 

The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL) on kompleksne andmebaas, mis sisaldab eelretsenseeritud artikleid rahvusvahelise õiguse kõikide aspektide kohta. Artiklid on kirjutatud ja toimetatud rohkem kui 800 teadlase ja praktiku poolt. Entsüklopeedia koostööpartner on Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Andmebaasi uuendatakse pidevalt.

Bibliograafiline andmebaas, mida koostab USA Rahvuslik Meditsiiniraamatukogu, hõlmab kõiki meditsiinivaldkondi. Eraldi väljatöötatud märksõnastik (MeSH Medical Subject Headings). Ajaline ulatuvus 1946. a. tänaseni. Kättesaadav EBSCO platvormil.

EBSCO platvormil kättesaadav MLA Directory of Periodicals sisaldab teavet üle 5500 keele- ja kirjandusteaduse, rahvaluule, pedagoogika-alase ajakirja ja seeriaväljaande kohta, mis on indekseeritud MLA International Bibliography andmebaasis.

EBSCO platvormil asuv andmebaas, mis võimaldab otsida keele- ja kirjandusteaduse, rahvaluule ja pedagoogika alaseid teadusartikleid. Andmebaas sisaldab ka märksõnastikku e. tesaurust.

Eesti muuseumide veebivärav võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega. 
Museaalidega tutvumiseks saad kasutada otsingut või sirvida kogusid muuseumide järgi.
 

 

NASA Astrophysics Data System (ADS) on astronoomidele ja füüsikutele mõeldud digitaalne portaal.

ADS platvormil on kolm bibliograafilist andmebaasi, mis sisaldavad astronoomia, astrofüüsika ja füüsika publikatsioonide kirjeid ning digiteeritud arhiivartikleid. Kokku on andmebaasis üle 12,8 miljoni kirje. Sisukokkuvõtted ja täistekstid on indekseeritud ning  otsitavad.

Kõrge mõjukusfaktoriga loodusteaduste ja meditsiini ajakirjad.
Ülikoolile tellitud SpringerNature ajakirjade nimestik.

Põhiajakirja Nature antakse välja alates 1869. aastast. See on juhtiv rahvusvaheline teadusajakiri, mis iImub igal nädalal.
Juurdepääs täistekstidele alates 1997. aastast.

 

Naxos Music Library on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus.

Naxos Music Library : Jazz on on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus.

Naxos Spoken Word Library sisaldab inglise-, prantsuse- ja saksakeelseid audioraamatuid.

Naxos-e videoraamatukogu sisaldab üle 300 ooperi, balleti, kontserdi, dokumentaalfilmi. Korraga saavad andmebaasi kasutada 5 kasutajat.

Maailma teadustööde repositooriumide ühine sait (OAIster). Võimalik on leida väitekirju, artikleid, uurimistöid ja konverentside materjale. Osaliselt on kättesaadavad ka täistekstid. 

Juurdepääs OECD väljaannetele, uuringutele, majandusanalüüsidele, statistilistele andmetele.
Andmebaas sisaldab ka International Energy Agency (IEA), the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF) materjale.

Optical Society of America (OSA) e-ajakirjad ja konverentsikogumikud.

20-köiteline 2. väljaanne on nüüd kättesaadav ka online-versioonis.

Oxford University Press Premium teatmeportaal Oxford Reference Online ühendab üle 100 teatmeteose erinevatest valdkondadest. Esindatud on sõnaraamatud (The Concise Oxford Dictionary, The Oxford American Dictionary of Current English jt.), erialasõnastikud (Concise Medical Dictionary, The Concise Oxford Dictionary of Mathematics jt.), biograafilised leksikonid (Who's Who in the Twentieth Century, Dictionary of Political Biography jt.).

Oxford University Press'i e-raamatute andmebaas Oxford Scholarship Online pakub täistekstjuurdepääsu humanitaarteaduste, sotsiaalteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning meditsiini alastele e-raamatutele.  

Tartu Ülikoolile on avatud kõik Oxford University Press e-ajakirjad alates 1996. aastast. 

Füsioteraapiaalane tõenduspõhine andmebaas.

Humanitaar- ja sotsiaalteaduste e-ajakirjade kollektsioon Project Muse (Standard Collection). 

Valige avalehelt EBSCOhost ning andmebaaside nimekirjast PsycArticles. Andmebaas sisaldab üle 80 psühholoogia-alase e-ajakirja (American Psychological Association, Canadian Psychological Association).

Referaatandmebaas, refereerib psühholoogia ja selle piirialade teadusajakirju, raamatuid, dissertatsioone. EBSCO vahendusel on lingid nende artiklite täistekstidele, millele on juurdepääs.

Vaba juurdepääsuga meditsiini- ja bioloogiaalased eelretsenseeritavad ajakirjad.

USA Rahvusliku Meditsiiniraamatukogu (NLM) ja USA Biotehnoloogia Instituudi (NCBI) poolt loodud andmebaas, mis võimaldab otsinguid Medline'st ja teistest andmebaasidest (Protein, Nucleotide, Genome, BioSystems Protein Clusters, CancerChromosomes, Taxonomy, jm.) Lingid TÜ raamatukokku ostetud ajakirjade täistekstidele ja teistele interneti ressurssidele. Vaba juurdepääs. 

USA Meditsiiniraamatukogu ja Rahvusliku Tervishoiu Instituudi (NLM / NIH) poolt kättesaadavaks tehtud bio-meditsiinilisteste teadusajakirjade arhiiv.                                                                                      

Religiooni- ja teoloogiaalane referatiivandmebaas. Andmebaas sisaldab ingliskeelseid sisukokkuvõtteid ka teistes keeltes ilmunud artiklitest.

Eesti õigusaktide ametlik väljaanne. võimaldab otsinguid ka seaduste eelnõudest, kohtulahenditest. Sisaldab viiteid muudele eesti keeles veebis vabalt kättesaadavatele kohtulahenditele ja õigusaktidele.

Briti teaduste akadeemia loodus- ja täppisteaduste ajakirjad

Sisaldab kõrge mõjukusfaktoriga keemia, füüsika, bioloogia, biofüüsika ja materjaliteaduse ajakirju.

Tartu Ülikoolile avatud IT- ja digitaalmeedia alaste raamatute kollektsioonis on üle 45000 raamatu ja video.

Vajalik on eelnev registreerimine oma TÜ e-mailiga(@ut.ee).

Andmebaas sisaldab üle 700 kirjastuse Sage e-ajakirja. 

Uurimismeetodeid kajastav andmebaas sisaldab üle 720 raamatu, käsiraamatuid, teatmeteoseid, videomaterjale.

American Association for the Advancement of Science ajakirjad
Science
Science Signaling
Science Translational Medicine.

Alates 2007. aastast kehtib kirjastusega Elsevier nn Science Freedom leping, mis lubab juurdepääsu kõigile kirjastuse Elsevier elektroonilistele ajakirjadele. NB Juurdepääsu ei ole neile ScienceDirect platvormil pakutavatele ajakirjadele, mis kuuluvad teistele kirjastusetele või teadusseltsidele.

Rohkem kui 40 e-raamatut, entsüklopeediat ja käsiraamatut  on TÜ arvutivõrgus täisteksina kättesaadavad.

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

American Chemical Society (ACS) laiahaardeline ja mõjukas keemia ja sellega seotud erialade referaatandmebaas, mis annab informatsiooni ka keemiliste ühendite ja reaktsioonide kohta. Andmebaasi SciFinder Scholar veebiversiooni saab kasutada vaid TÜ arvutivõrgus, eelnevalt on vaja registreeruda (kohustuslik on kasutada enda TÜ e-maili aadressi) veebilehel.

SCOPUS on kirjastuse Elsevier Science uus bibliograafiline andmebaas, mis refereerib üle 21 000 teadusajakirja. Andmebaas on multidistsiplinaarne. Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest. 

Sotsiaalteaduste alaste uurimistööde andmebaas. SSRN andmebaas sisaldab järgmisi osi: Accounting Research Network Cognitive Science Network Corporate Governance Network Economics Research Network Entrepreneurship Research; Policy Network Financial Economics Network Health Economics Network Information Systems; eBusiness Network Legal Scholarship Network Management Research Network Political Science Network Social Insurance Research Network.

Spordialane andmebaas, mis on kättesaadav EBSCO kaudu.

Kirjastuse Springer multidistsiplinaarne andmebaas. Sisaldab üle 2700 e-ajakirja.

Juurdepääs täistekstidele alates 1997. aastast.

Otselink töötab siis, kui kasutate VPN ühendust.

Valige kollektsioon (otselink töötab siis, kui kasutate VPN ühendust või kui veebilehitseja on seadistatud TÜ arvutivõrku):

Biomedical and Life Sciences Collection (valik raamatuid 2005–2010) Computer Science (valik raamatuid 2005–2014) Earth and Environmental Science (valik raamatuid 2007–2011)

Teatmeteosed:

Encyclopedia of Coastal Science
Encyclopedia of Entomology
Encyclopedia of GIS
Encyclopedia of Parasitology
Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments
The Prokaryotes
 

Andmebaas sisaldab mudeltaime, Arabidopsis Thaliana geneetilisi ja molekulaarbioloogilisi andmeid.

 Digikogu annab juurdepääsu TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. TTÜ-s kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus alates 2005. aastast ja lõputöid alates 2014. aastast.

Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace'is on loodud, et koguda, säilitada ja kättesaadavaks teha TÜ struktuuriüksuste digitaalse informatsiooni. digitaalarhiiv on avalik ja internetis tasuta kättesaadav, materjalid on leitavad interneti otsimootoreid kasutades. DSpace on enimkasutatav ja tunnustatud repositooriumitarkvara, mis toetab pikaajalisi säilitamise strateegiaid. Tartu Ülikooli digitaalarhiiv säilitab väitekirju, e-väljaandeid, konverentsimaterjale, digiteeritud väljaandeid, käsikirju, fotosid, kaarte, videosalvestusi jne.

TÜ DSpace kasutab elektrooniliste materjalide säilitamisel ja haldamisel metaandmeid minimaalselt, täielikult on digitaalsed objektid kirjeldatud e-kataloogis ESTER.

Artiklite täistekstidele juurdepääs alates 1997.

Tõlkeuuringute-alane andmebaas, mis sisaldab ka tesaurust ja võimaldab kasutada käsiraamatut Handbook of Translation Studies Online.
 

Veebileht annab juurdepääsu rohkem kui kahekümnele Rahvusarhiivi andmebaasile.

Web of Science platvormil on juurdepääs andmebaasile Web of Science Core Collection, mis sisaldab viitamisandmebaase
Science Citation Index Expanded (1980–)
Social Sciences Citation Index (1980–)
Arts & Humanities Citation Index (1980–)
Conference Proceedings Citation Index (1993–)
Book Citation Index (2005–)
Emerging Sources Citation Index (2015–;
andmebaasile Essential Science Indicators
ning ajakirjade mõjutegurit kajastavale andmebaasile Journal Citation Reports.

Refereeritavad ajakirjad http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
 

Westlaw andmebaaside koosseisu kuuluv Westlaw UK on detailsemate otsinguvõimalustega. Sisaldab ka raamatuid: Anton's Private International Law 3rd Ed. Beaumont; McEleavy
Benjamin's Sale of Goods 8th Ed.
Copinger and Skone James on Copyright 16th Ed.
Drafting Commercial Agreements 4th Ed. Christou
Getting the Deal Through.

WestlawNext asendab andmebaasi Westlaw International. Andmebaasi sisu on sama, kuid see on kasutajasõbralikum. Andmebaas sisaldab üle 3000 õigusalase andmebaasi, sealhulgas üle 700 ajakirja (WORLD-JLR), USA, Ühendkuningriikide, Kanada, Euroopa Liidu õigusakte, kohtuasju jne.
Info: Sille Plaksi sille.plaksi@ut.ee

Wiley Online Library – kirjastuse Wiley e-ajakirjad ja teatmeteosed. Juurdepääs täistekstidele alates alates 1997. 

Maailmapanga statistilised andmed maailma maade arengu kohta.

Vanim matemaatika-alane referatiivandmebaas. Sisu: puhas- ja rakendusmatemaatika ning arvutiteadus.

Vanim siiani ilmuv loomabioloogia andmebaas. Sisaldab taksonoomilisi andmeid ja artiklite bibliokirjeid, mis on refereeritud tagasiulatuvalt aastani 1945.  Andmebaasi kasutatakse ka loomanimede mitteametliku registrina.
Juurdepääs Web of Science platvormil. Andmebaasi sisenemiseks valige see Search nupu kõrval olevast rippmenüüst  All Databases.  Juurdepääs artiklite täistekstidele on ainult siis, kui vastav ajakiri on TÜ-le ostetud.

Jaga seda lehekülge