Andmebaasid

Väljaspool TÜ arvutivõrku kasutage eelistatult GlobalProtect VPN ühendust. Alternatiivina võite kasutada linki "Ligipääs TÜ kasutajatunnustega"
VPN ühenduse seadistamise juhend.


Kõik | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Kirjastuse McGraw Hill meditsiinialane andmebaas üliõpilastele ja praktiseerivatele arstidele. Sisaldab üle 85 olulise meditsiiniõpiku, praktilisi nõuandeid haiguste diagnostikaks ja raviks. Lisaks tuhandeid kujutisi ja illustratsioone ning videoid erinevate protseduuride läbiviimise kohta.

Õppevideod.                       

Infotehnoloogia valdkonna andmebaas, mis sisaldab Association for Computing Machinery poolt kirjastatavate ajakirjade, konverentsikogumike jm väljaannete täistekste alates nende ilmumisajast.

Ameerika vähiuuringute assotsiatsiooni ajakirjad, mis kajastavad vähiuuringute kõiki aspekte - molekulidest haiguste ennetamiseni.

 

Sisaldab rohkem kui 50 keemiaalast ja keemiaga seotud eelretsenseeritavat ajakirja.

Juurdepääs ajakirjadele:

• Applied Physics Letters (APL) 1962-2022
• Chaos 1991-2022
• Journal of Applied Physics (JAP) 1931-2022
• Journal of Chemical Physics (JCP) 1933-2022
• Journal of Mathematical Physics (JMP) 1960-2022
• Physics of Fluids (POF) 1958-2022
• Physics of Plasmas (POP) 1959-2022
• Physics Today (PT) 1948-2022
• Review of Scientific Instruments (RSI) 1930-2022

 

 

Ligipääs järgmistele American Physiological Society e-ajakirjadele: 

American Journal of Physiology ajakirjad (alates 1998):

American Journal of Physiology - Cell Physiology
American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism
American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology
American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology
American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecularphysiology 
American Journal of Physiology - Renal Physiology
 American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology

Physiological Genomics (alates 1999)
Physiological Reviews (alates 1998)
Advances in Physiology Education (alates 1998)
Physiological Reports (OA, alates 2013)

Aastase viivitusega on ligipääsetavad järgmiste ajakirjade täistekstid: 

Journal of Applied Physiology (alates 1996 oktoober)
Journal of Neurophysiology (alates 1997)
Physiology (alates 1998)

Ameerika mikrobioloogia ühingu e-ajakirjade  andmebaas. Ajakirjad kajastavad  nii alus- kui ka kliinilise mikrobioloogia kõige uuemaid uurimusi. Juurdepääs täistekstidele alates ajakirja esimese numbri ilmumisest.

Ülevaateartiklite andmebaas, mis sisaldab ajakirju meditsiini, loodusteaduste ja sotsiaalteaduste valdkonnast. Ajakirjad ilmuvad üks kord aastas ja kuuluvad teadusmaailma enim tsiteeritud ajakirjade hulka.

Andmebaas sisaldab üle 80 psühholoogia-alase e-ajakirja (American Psychological Association, Canadian Psychological Association).

Referaatandmebaas, refereerib psühholoogia ja selle piirialade teadusajakirju, raamatuid, dissertatsioone. EBSCO vahendusel on lingid nende artiklite täistekstidele, millele on juurdepääs.

Nüüd on kõigil Raamatupidamise Praktiku ja Finantsuudiste infolehe tellijatel ligipääs Äripäeva Infopanga hõbepaketile, mille süstematiseeritud ja terviklikust andmekogust leiab iga Eesti ettevõtte ja otsustaja andmed, äriseosed ja palju muud.

NB! Ligipääs vaid Tartu Ülikooli raamatukogus, kus teeninidaja teid ise sisse ja välja logib.

 

Andmebaas sisaldab religiooniteaduste alaseid artikleid, raamatuid, raamatuülevaateid jne.

BASE on üks maailma võimsamaid otsingumootoreid, mis on mõeldud spetsiaalselt avatud juurdepääasuga teadusinfo leidmiseks. BASE võimaldab otsinguid ülikoolide ja teadusasutuste arhiivides, leiab väitekirju, artikleid, raporteid. Võimaldab otsinguid rohkem kui 3000 andmebaasis, 60-70% materjalidest on kättesaadavad täistekstidena. Suurepärased võimalused otsingu piiramiseks ja täpsustamiseks.

Õigusalane saksakeelne täistekstandmebaas, sisaldab kirjastuses Beck välja antavaid seadusi, kommentaare, käsiraamatuid ja üle 50 ajakirja.

 

 

Metafooride ja metonüümia-alane bibliograafiaandmebaas sisaldab infot monograafiate, artiklite, dissertatsioonide ja konverentsikogumike kohta alates 1990. aastast, osaliselt ka varasemast ajast. 

Andmebaas on TÜ Raamatukogule avatud alates 19. detsembrist 2017. Korraga lubatud kuni 15 IP-põhist kasutajat.

Eelretsenseeritavad, avatud juurdepääsuga biomeditsiini ajakirjad Springer Nature'lt.

Kirjastuse Brepols keskaja ja ladinakeelsete tekstide andmebaasid.

Kirjastuse Cambridge University Press e-raamatud, millest valitud nimetused on Tartu Ülikoolile täistekstina kättesaadavad. Nimekirja nägemiseks vajutage "View all ebooks and Elements you have access to here".

 

Ajakirjade valik on multidistisiplinaarne ning hetkel pakub Cambridge University Press elektroonilises formaadis üle 300 ajakirja.

NB! Vaba juurdepääs on antud ka COVID-19 teemalistele artiklitele ja raamatupeatükkidele: https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

E-arhiiv, mis võimaldab osalist juurdepääsu humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna artiklite täistekstidele ning Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa teemaga seotud digiteeritud dokumentidele. Täistekstidele ligipääsuks on tarvis registreerida end kasutajaks.

Maailma keskse majandusanalüüsi keskuse Centre for Economic Policy Research (CEPR) uurimistööd.

CINAHL sisaldab õenduse, füsioteraapia, tegevusteraapia, toitumise ja dietoloogia ning teiste tervisega seotud erialade teaduskirjandust. Andmebaasis on indekseeritud üle 3800 ajakirja, millest rohkem kui 400 on kättesaadavad täistekstidena. 

 

Cochrane Library on tõenduspõhiste meditsiinialaste andmebaaside kogumik.

CORDIS -  the Community Research and Development Information Service. Andmebaas CORDIS on Euroopa Komisjoni avalikkusele mõeldud portaal Euroopa Liidu rahastatud uurimisprojektide ja nende tulemuste kohta.

Austraalia kirjastuse CSIRO loodus- ja terviseteaduste ajakirjad. Ajakirjad kajastavad Austraalia ja ka teiste regioonide juhtivate teadlaste kõige uuemaid uurimusi. 

DataDOI on Tartu Ülikooli repositoorium teadusandmete pikaajaliseks ja turvaliseks säilitamiseks. TÜ teadlastele on andmete üleslaadimine tasuta. 

Teadusandmete repositoorium võimaldab andmeid säilitada, jagada, taaskasutada ja tsiteerida, mis teeb TÜ teadustöö maailmas nähtavamaks. 

Valik De Gruyteri ajakirju. Ligipääsetavad pealkirjad ja ajavahemikud avanevad andmebaasi lingil klõpsates. 

EBSCO platvormil kättesaadav andmebaas hambaarstidele, mis sisaldab kõiki stomatoloogia valdkondi. Uuendatakse kord nädalas.

Digiteeritud Eesti ajalehed alates 1821. aastast, ajakirjad ja jätkväljaanded alates 2017. aastast. 

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017.aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele.

Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud.

Kasutajatele on võimaldatud juurdepääs 2014. aastast ilmunud ajalehtedele, 2017.aastast ilmunud ajakirjadele jt jadaväljaannetele, ning osaliselt ka vanematele ajalehtedele. Portaali täiendatakse iga päev. Vanemad ajalehed (1821–2013) lisatakse nimetuse haaval vastavalt konverteerimiskavale. Vanemaid ajakirju jt jadaväljaandeid (ilmunud enne 2017) vaata digitaalarhiivis DIGAR.

 

DIGAR on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis praegu pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpeg ja helisalvestistel wav. 

Juurdepääsu piiranguga väljaanded on kasutatavad Rara saali autoriseeritud töökoha arvutis.

 

Sisaldab üle 45,000 avatud juurdepääsuga raamatu ja raamatupeatüki üle 500-lt kirjastuselt. 

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

Eesti E-varamu portaal on osa Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi programmist, mille loomist toetab Euroopa Regionaalarengufond. Ühtse e-keskkonna eesmärk on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.

Multidistsiplinaarne andmebaas, mis sisaldab e-raamatuid kirjastustelt kirjastustelt BMJ Publishing Group, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cornell University Press, CRC Press, Harvard University Press, John Wiley & Sons, Johns Hopkins University Press, S. Karger Publishers, Lawrence Erlbaum, Marcel Dekker, Inc., The McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, National Academies Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Royal Society of Chemistry, Rutgers University Press, Sage Publications, Springer/Kluwer, Stanford University Press, Taylor & Francis, University of California Press, University of North Carolina Press, Viking Penguin, World Bank Group etc. 
Raamatuid ei saa täies mahus kopeerida ja välja trükkida.

 

Multidistsiplinaarne platvorm, mis sisaldab u 30 andmebaasi, sh Academic Search Complete, Business Search Complete, PsycInfo, Medline, ERIC. TÜ raamatukogu lugejad, kellel ei ole ülikooli arvutivõrgu kasutamisõigusi, saavad EBSCO andmebaasidesse siseneda raamatukogu paroolidega https://search.ebscohost.com/. Parooli saamiseks kirjutage paring@ut.ee või helistage 7375729 või 7375780.

 

Teaduskirjandust koondav otsinguportaal EBSCO Discovery võimaldab leida teadusajakirjade artikleid, e-raamatuid, teadustöid jm paljudes teadusandmebaasides korraga. Otsing sarnaneb tavalisele EBSCO andmebaasiotsingule. Link Content Provider otsingutulemuste vasakus tulbas näitab, millistest andmebaasidest otsiti. Täpsemate tulemuste saamiseks soovitame teha eraldi otsing ka konkreetses erialaandmebaasis. Discovery toimib ülikooli arvutivõrgus, kuid ei hõlma kõiki erialaandmebaase (Beck online, Westlaw International, Ebook central jt). 

Mahukas majandusalaste uurimistööde, raamatute ja ajakirjade andmebaas.
Sisaldab viiteid ca 703 000 uurimistööle, 1 200 000 artiklile, 28000le raamatule. Suur hulk neist on täistekstina allalaaditavad. 

Sisaldab vanemate Eesti ajaleheartiklite lühikokkuvõtteid, kui need sisu või autori poolest on Eestiga seotud, samuti välismaa autorite kirjutisi. Lühemad sõnumid on sisestatud tervikuna.

Eesti artiklite andmebaas sisaldab:üksikuid artikleid 19. sajandist; õigus- ja ajalooalaseid artikleid alates aastast 1900; enamus ajakirja- ja kogumikuartikleid alates aastast 1993; humanitaar- ja sotsiaalteaduste alaseid ajaleheartikleid aastatest 1993–2013.
Eestit käsitlevaid artikleid välismaistest väljaannetest, samuti eesti autorite poolt välismaal avaldatud artikleid (Estonica).
Sealhulgas väliseestlaste poolt avaldatud ja väliseestlust käsitlevaid artikleid Välis-Eesti ajalehtedest.

Eesti sõnaraamatud ja keelekogud Eesti Keele Instituudi (EKI) kodulehel (Eesti keele käsiraamat, õigekeelsussõnaraamat, sünonüümide, antonüümide sõnaraamatud, mitmekeelsed sõnaraamatud, keelenõu ja muu keelevara).

Eesti keeleressursside keskuse (EKRK) eestikeelsed digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid).

ISIK (Eesti biograafiline andmebaas), GRAFO (haruldased trükised EKM-i Arhiivraamatukogu fondidest), KIVIKE (failirepositoorium, mis sisaldab EKM-is asuvaid materjale rahvaluule, kirjakultuuri ja kultuuriloo alalt), Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu (EKMAR) memoriaalkogude elektronkataloog jpt.

Arhiiv sisaldab:

 • doktoritööde täistekste alates 2009. aastast
 • aastatel 2012-2013 kaitstud tööde lühikokkuvõtteid
 • magistri- ja bakalaureusetööde täistekste alates 2014. aastast
 • õppematerjale

Eesti märksõnastik (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga ja ingliskeelsete vastetega märksõnastik erilaadiliste teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks e-kataloogis ESTER ja artiklite andmebaasis ISE. 

Andmebaasid sisaldavad vanasõnu, mõistatusi, kõnekääne jm pärimust. E-kogudest on võimalik pärida andmeid kõigi digiteeritud ja üldisesse andmebaasi liidetud tekstide kohta. Sisaldab informatsiooni mõnede teiste uurali  rahvaste pärimuse kohta ning ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

TÜ raamatukogus saab tutvuda elektroonse Eesti standardite täiskoguga. Standardite lugemiseks mõeldud arvuti asub raamatukogu suures saalis.

Kasutamiseks tuleb arvutisse sisse logida. Kasutajanime ja salasõna leiate arvuti juures olevalt infolehelt või küsige teenindusletist.

Vaadata saab Eesti standardite täiskogu – kõiki kehtivaid Eesti standardeid, valdavat enamust kehtetutest Eesti standarditest ning suurt hulka Euroopa standardilaadseid dokumente. Kokku on võimalik tutvuda ligikaudu 26 000 erineva dokumendiga. Juurdepääs standarditele on Eesti Standardikeskuse (EVS) veebipoe kaudu.

NB! Standardeid ei saa alla laadida ega välja trükkida.

Statistika andmebaasis esitatakse riiklikku statistikat, sealhulgas piirkondlikku statistikat. Andmebaas on jaotatud valdkonniti järgmiselt: keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu. Iga valdkond jaguneb omakorda alamvaldkondadeks. Rahva- ja eluruumide ning põllumajandusloenduse andmed ja säästva arengu statistika esitatakse eraldi. Andmebaas on eesti ja inglise keeles. 

„Eesti trükise punane raamat“ (ETPR) on projekt, mille käigus koostati eesti kultuurimälu jaoks oluliste rahvustrükiste nimestik.

Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES) tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste komplekssete uuringutega, nn makroskoopilise vaatega. Emblemaatiliste kultuurinähtuste kõrval vaadeldakse transnatsionaalsete ideede ja protsesside toimemehhanisme, samuti arendatakse arvutuslike, statistiliste ja muude digihumanitaaria võimaluste rakendamist humanitaarvaldkondades.

Eesti-uuringute Tippkeskuse uurimisrühmades osalevad teadustöötajad ja doktorandid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist.

Valik vaba juurdepääsuga eestikeelseid ülikooliõpikuid TÜ digitaalarhiivis.

Eesti vanema kirjanduse digitaaltekstikorpus EEVA on Tartu Ülikooli Raamatukogu ning Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna ühisprojekt, mis valmib Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi „Kirjandusklassika“ programmi toetusel.

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

Andmebaas sisaldab üle 300 majanduse, juhtimise, raamatukogunduse, sotsioloogia, hariduse, tervishoiu, avaliku poliitika ja keskkonnajuhtimise ning inseneriteaduse alase e-ajakirja kirjastuselt Emerald Group Publishing.

PS! Juhtumiuuringute täistekstidele juurdepääs puudub.

EOD otsimootor annab vaba juurdepääsu ligi 40 000 raamatule, mille autoriõiguse tähtaeg on lõppenud. Andmebaas on multidistsiplinaarne.

EBSCO platvormil kättesaadav haridusalane referaatandmebaas. Refereerib haridusalaseid ajakirju, raamatuid, dissertatsioone, konverentsimaterjale jm dokumente. Sisaldab üle 1,3 miljoni kirje alates 1966. aastast. Sisaldab ka linke paljudele täistekstdokumentidele. Ülikooli võrgus on kättesaadavad ülikoolile raamatukogu kaudu avatud ajakirjade täistekstartiklid. Andmebaasi ERIC internetis vabalt kättesaadav versioon http://eric.ed.gov/.
 

 ETERAst leiab nii vanu kui ka uusi raamatuid, ajakirju, ajalehti, fotosid, postkaarte, maakaarte, õppematerjale ning Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöid.

Otsi, loe ja uuri 7111 elava keele kohta. Ethnologue on parim informatsiooni allikas maaima keelte vallas.

EUR-Lex võimaldab tasuta juurdepääsu järgmisele teabele ELi 24 ametlikus keeles:

 • Euroopa Liidu Teataja,
 • ELi õigus (ELi aluslepingud, direktiivid, määrused, otsused, konsolideeritud õigusaktid jne),
 • ettevalmistavad aktid (seadusandlikud ettepanekud, aruanded, rohelised ja valged raamatud jne),
 • ELi kohtupraktika (otsused, määrused jne),
 • rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped,
 • EFTA dokumendid,
 • muud avalikud dokumendid.

Euroopa Komisjoni tellitud avaliku arvamuse uuringud.

Ülemaailmne turu- ja tarbijauuringute ning majanduskeskkonna andmebaas.

Euroopa Liidu avatud andmete portaal on keskne veebisait, mille kaudu pääseb ligi ELi institutsioonide ja muude asutuste üha suurenevale andmehulgale. Võite andmeid kasutada ja taaskasutada tasuta nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel.

Portaali eesmärk on edendada andmete innovatiivset kasutust ning nende majandusliku potentsiaali rakendamist, pakkudes andmetele lihtsat ja tasuta juurdepääsu. Samuti tahetakse sellega edendada ELi institutsioonide ja muude asutuste läbipaistvust ning vastutust.

ELi avatud andmete portaali haldab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. ELi avatud andmete poliitika rakendamise eest vastutab Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat.

 

Online juurdepääs EL publikatsioonidele, võimalus alla laadida pdf-faile või tellida tasuta materjale paberkandjal

 

 

TÜ liikmetel palume andmebaasi kasutamise soovist eelnevalt teada anda hiie.villako@ut.eepille.naggel@ut.ee või anne.kliimask@ut.ee.

Kui Teie meiliaadressid on registreeritud, saate meilile lingi konto loomiseks.

Andmebaasist European Sources Online (ESO) saab leida infot Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid.

EL Statistikatalituse andmebaasid

Soome Rahvusraamatukogu soome-ugri teemaliste publikatsioonide digikogu. 

Kollektsioon internetis vabalt ja täistekstidena kättesaadavatest meditsiiniajakirjadest. Lisatud ka ajakirjade impaktfaktorid.

Kollektsioon internetis vabalt kättesaadavatest biomeditsiini alastest õpikutest.

Ligipääs Future Medicine ajakirjade numbritele, mis on ilmunud alates 2018. aastast.

Geoteaduste andmebaas, mis sisaldab 28 juhtiva maateadusliku ühingu eelretsenseeritud ajakirjade täistekste.

GeoScienceWorld on integreeritud referaatandmebaasiga GeoRef. GeoRef loodi 1966. aastal American Geosciences Institute poolt ja sisaldab maateaduste ajakirjade, raamatute, kaartide, aruannete, konverentsimaterjalide ja dissertatsioonide kirjeid. Praegu on andmebaasis üle 3.8 miljoni bibliokirje.

Otsinguid saab teha kas kogu andmebaasis või valida otsinguks ainult täistekstajakirjad või GeoRef.

 

Kunstiandmebaas Grove Art Online sisaldab 34-köitelist kunstileksikoni Dictionary of Art (1996, ed. Jane Turne) ning teatmeteost The Oxford Companion to Western Art (2001, ed. Hugh Brigstocke).

Muusikaleksikoni "The New Grove Dictionary of Music and Musicians" online-versioon on tunnustatuim ja ületamatu autoriteet andmeallikana kõigis muusika valdkondades. Enam kui 50 000 artiklist koosnev andmebaas sisaldab lisaks The New Grove (2. ed.) 29 köite täistekstidele ka The New Grove Dictionary of Opera ja The New Grove Dictionary of Jazz (2. ed) kõiki artikleid ning on laialdaselt kasutusel nii akadeemilistes ja professionaalsetes muusikaringkodades kui ka muusikaharrastajate poolt.

Patsientidele (tarbijatele) mõeldud tervisealane info, hõlmab paljusid tervishoiualaseid valdkondi. Täistekstidena juurdepääs ligi 80 terviseajakirjale. Juurdepääs EBSCO platvormil.

Andmebaas võimaldab juurdepääsu ligi 550 teadusajakirja täistekstidele meditsiini erinevatest valdkondadest. Eriti põhjalikult on kajastatud õendus. Juurdepääs EBSCO platvormil.

Hein Online on TÜ arvutivõrgus kättesaadav õigusajakirjade, raamatute ja dokumentide arhiiv. Sisaldab tavaõiguse maade tuumikajakirju alates nende ilmumise algusest, rahvusvahelise õiduse ajakirju ja aastaraamatuid, kirjastuse Kluwer Law International ajakirjade paketti jm.

NB! Alla võib laadida ainult üksikuid artikleid. Ajakirjanumbreid ja raamatuid pole lubatud tervikuna alla laadida.

Euroopa ja Põhja-Ameerika suuremate teadusraamatukogude vanaraamatu (ilm. 1455–1830) ühisandmebaas.
 

Audiovisuaalsed loengud biomeditsiini ja eluteaduste valdkonnast.  Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) digitaalne raamatukogu, mis võimaldab teha otsinguid seal sisalduvaist ligi 5 miljonist allikast: ajakirjad, raamatud, konverentside materjalid, standardid.

 

Võrdlevad statistilised andmed 63 riigi kohta. Andmebaas võimaldab TÜ arvutivõrgust juurdepääsu 10 kasutajale korraga. 

Hõlmab järgmiseid valdkondi: aatomifüüsika, plasmafüüsika, kvantfüüsika, biofüüsika, astrofüüsika, meditsiinifüüsika, optika ja materjaliteadus.

 

Elsevieri kirjastuse mahukas haridusalane entsüklopeedia sisaldab üle 1350 artikli.

Hõlmab kiirgusalase kirjanduse, k.a. füüsika-, keemia-, meditsiini-, bioloogia-, energiaallikate ökoloogia alaseid ja majanduslikke aspekte, samuti tuumaenergeetikat.

Teadusajakirjade arhiiv. Sisaldab juurdepääsu peamiselt humanitaar-, loodus-, sotsiaal- ja majandusteaduse alaste ajakirjade vanematele aastakäikudele, enamasti alates ajakirja ilmumisaja algusest. Viimased 3–5 aastakäiku JSTORis kättesaadavad ei ole.
JSTOR Arts & Sciences I Collection, JSTOR Arts & Sciences II Collection, JSTOR Arts & Sciences III Collection, JSTOR Arts & Sciences IV Collection, JSTOR Arts & Sciences VII Collection, JSTOR Biological Sciences Collection, JSTOR Biological Sciences Collection.
Ajakirjade nimekiri: https://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title

 

Eestikeelsed interneti-sõnastikud 

American Mathematical Society (AMS) andmebaas, mis põhineb väljaandel Mathematical Reviews, sisaldab bibliograafilist informatsiooni, ülevaateid ja täistekste alates aastast 1940.
 

Projekt, mis säilitab ja pakub ligipääsu ajaloolistele kino, televisiooni ja helisalvestuse teemalistele trükistele.

 

Bibliograafiline andmebaas, mida koostab USA Rahvuslik Meditsiiniraamatukogu, hõlmab kõiki meditsiinivaldkondi. Eraldi väljatöötatud märksõnastik (MeSH Medical Subject Headings). Ajaline ulatuvus 1946. a. tänaseni. Kättesaadav EBSCO platvormil.

MIT Open Press avatud juurdepääsuga e-raamatud ja e-ajakirjad. Kasutades https://www.mitpressjournals.org/search/advanced otsingus Free and Open Access content only filtrit, leiab ka palju avatud juurdepääsuga artikleid. 

EBSCO platvormil kättesaadav MLA Directory of Periodicals sisaldab teavet üle 5500 keele- ja kirjandusteaduse, rahvaluule, pedagoogika-alase ajakirja ja seeriaväljaande kohta, mis on indekseeritud MLA International Bibliography andmebaasis.

EBSCO platvormil asuv andmebaas, mis võimaldab otsida keele- ja kirjandusteaduse, rahvaluule ja pedagoogika alaseid teadusartikleid. Andmebaas sisaldab ka märksõnastikku e. tesaurust.

Eesti muuseumide veebivärav võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega. 
Museaalidega tutvumiseks saad kasutada otsingut või sirvida kogusid muuseumide järgi.

 

NASA Astrophysics Data System (ADS) on astronoomidele ja füüsikutele mõeldud digitaalne portaal.

ADS platvormil on kolm bibliograafilist andmebaasi, mis sisaldavad astronoomia, astrofüüsika ja füüsika publikatsioonide kirjeid ning digiteeritud arhiivartikleid. Kokku on andmebaasis üle 13 miljoni kirje. Sisukokkuvõtted ja täistekstid on indekseeritud ning otsitavad.

Kõrge mõjukusfaktoriga loodusteaduste ja meditsiini ajakirjad.
Ülikoolile tellitud SpringerNature ajakirjade nimestik.

Põhiajakirja Nature antakse välja alates 1869. aastast. See on juhtiv rahvusvaheline teadusajakiri, mis iImub igal nädalal.
Juurdepääs täistekstidele alates 1997. aastast.

 

Naxos Music Library on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus.

Naxos Music Library : Jazz on on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus.

Naxos Spoken Word Library sisaldab inglise-, prantsuse- ja saksakeelseid audioraamatuid.

Naxos-e videoraamatukogu sisaldab üle 3000 ooperi, balleti, kontserdi, dokumentaalfilmi. Korraga saavad andmebaasi kasutada 5 kasutajat.

Endine Safari Books Online. Tartu Ülikoolile avatud IT- ja digitaalmeedia alaste raamatute kollektsioonis on üle 45000 raamatu ja video.

Vajalik on eelnev registreerimine oma TÜ e-mailiga (@ut.ee) aadressil:

https://www.oreilly.com/library-access/

Selleks klõpsake lingil Institution not listed? ja seejärel sisestage oma TÜ e-posti aadress (@ut.ee).

Saate ajutise juurdepääsu andmebaasile ja 5-30 minuti jooksul e-kirja konto loomiseks.

 

Väljaspool ülikooli võrku kasutage VPN ühendust.

Maailma teadustööde repositooriumide ühine sait (OAIster). Võimalik on leida väitekirju, artikleid, uurimistöid ja konverentside materjale. Osaliselt on kättesaadavad ka täistekstid. 

Juurdepääs OECD väljaannetele, uuringutele, majandusanalüüsidele, statistilistele andmetele.Tegemist tasuta verisooniga, seega materjale saab veebis lugeda, aga alla laadida ei saa.

166 avatud juurdepääsuga humanitaar- ja sotsiaalteaduste e-raamatut Open Book Publishers kirjastuselt. 

Üle 700 avatud juurdepääsuga e-õpiku. 

Tartu Ülikoolile on avatud kõik Oxford Academic (Oxford University Press) e-ajakirjad alates 1996. aastast. 

20-köiteline 2. väljaanne on nüüd kättesaadav ka online-versioonis.

Oxford University Press Premium teatmeportaal Oxford Reference Online ühendab üle 100 teatmeteose erinevatest valdkondadest. Esindatud on sõnaraamatud (The Concise Oxford Dictionary, The Oxford American Dictionary of Current English jt.), erialasõnastikud (Concise Medical Dictionary, The Concise Oxford Dictionary of Mathematics jt.), biograafilised leksikonid (Who's Who in the Twentieth Century, Dictionary of Political Biography jt.).

Entsüklopeedia sisaldab loodusteaduslikke ja ka sotsiaal-majanduslikke uurimusi kliima ning kliimamuutuste kohta.

Teatmeteost täiendatakse regulaarselt.

Oxford University Press'i e-raamatute andmebaas Oxford Scholarship Online pakub täistekstjuurdepääsu 171-le humanitaarteaduste, sotsiaalteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning meditsiini alastele e-raamatutele. Nimekiri ligipääsetavatest raamatutest. 

Füsioteraapiaalane tõenduspõhine andmebaas, mis pakub rohkem kui 45000 juhuslikustatud uuringut, süstemaatilist ülevaadet ja kliiniliste tavade suunist.

Ligipääs humanitaar- ja sotsiaalteaduste e-ajakirjade kollektsioonile (standard collection) ning mitmetele avatud juurdepääsuga raamatutele ja ajakirjadele. Kasutage otsingus filtrit Only content I have access to.

 

APA PsycArticles endiise nimega PsycArticles sisaldab üle 80 psühholoogia-alase e-ajakirja (American Psychological Association, Canadian Psychological Association).

APA PsycInfo andmebaas (endine PsycInfo), on referaatandmebaas, mis refereerib psühholoogia ja selle piirialade teadusajakirju, raamatuid, dissertatsioone. EBSCO vahendusel on lingid nende artiklite täistekstidele, millele on juurdepääs.

Vaba juurdepääsuga meditsiini- ja bioloogiaalased eelretsenseeritavad ajakirjad.

USA Rahvusliku Meditsiiniraamatukogu (NLM) ja USA Biotehnoloogia Instituudi (NCBI) poolt loodud andmebaas, mis võimaldab otsinguid Medline'st ja teistest andmebaasidest (Protein, Nucleotide, Genome, BioSystems Protein Clusters, CancerChromosomes, Taxonomy, jm.) Lingid TÜ raamatukokku ostetud ajakirjade täistekstidele ja teistele interneti ressurssidele. Vaba juurdepääs. 

USA Meditsiiniraamatukogu ja Rahvusliku Tervishoiu Instituudi (NLM / NIH) poolt kättesaadavaks tehtud bio-meditsiinilisteste teadusajakirjade arhiiv.                                                                                      

Eesti õigusaktide ametlik väljaanne. võimaldab otsinguid ka seaduste eelnõudest, kohtulahenditest. Sisaldab viiteid muudele eesti keeles veebis vabalt kättesaadavatele kohtulahenditele ja õigusaktidele.

Briti teaduste akadeemia loodus- ja täppisteaduste ajakirjad

Sisaldab kõrge mõjukusfaktoriga keemia, füüsika, bioloogia, biofüüsika ja materjaliteaduse ajakirju.

Ligipääs RSC portaalile Chemistry World

Andmebaas sisaldab üle 1000 kirjastuse Sage e-ajakirja. 

Uurimismeetodeid kajastav andmebaas sisaldab üle 1000 raamatu, käsiraamatu, teatmeteose, videomaterjali.

NB! Juhtumiuuringute täistekstidele puudub juurdepääs.

American Association for the Advancement of Science ajakirjad. TÜ võrgus on juurdepääs järgmistele ajakirjadele:

Science (alates 1880)

Science Robotics

Science Signaling

Science Translational Medicine

Kirjastusega Elsevier kehtib Science Freedom leping, mis lubab juurdepääsu kõigile kirjastuse Elsevier elektroonilistele ajakirjadele. NB Kättesaadavad ei ole need ScienceDirect platvormi ajakirjad, mis kuuluvad teistele kirjastusetele või teadusseltsidele.

Juurdepääs täistekstidele alates 1999. aastast.

Rohkem kui 40 e-raamatut, entsüklopeediat ja käsiraamatut on TÜ arvutivõrgus täisteksina kättesaadavad. TÜ-le avatud nimetuste kuvamiseks kasutage filtreid Books, Handbooks ja Reference works ning uuendage filtrit Subscribed & complimentary (lülitage korraks välja ja sisse).

 

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad. 

American Chemical Society (ACS) laiahaardeline ja mõjukas keemia ja sellega seotud erialade referaatandmebaas, mis annab informatsiooni ka keemiliste ühendite ja reaktsioonide kohta.

Andmebaasi SciFinderⁿ kasutamiseks on eelnevalt vaja registreeruda (kohustuslik on kasutada enda TÜ e-maili aadressi):

TÜ võrgus: https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=1611BD60-86F3-F00A-1177-65927C8AE23F 

Sisenedes TÜ kasutajaga: http://ezproxy.utlib.ut.ee/login?qurl=https%3a%2f%2forigin-scifinder.cas.org%2fregistration%2findex.html%3fcorpKey%3d1611BD60-86F3-F00A-1177-65927C8AE23F

 

Vaata ingliskeelseid kasutusjuhendeid siit!

 

SCOPUS on kirjastuse Elsevier Science uus bibliograafiline andmebaas, mis refereerib üle 24 000 teadusajakirja. Andmebaas on multidistsiplinaarne. Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest. 

Taiwani Rahvusraamatukogu on loonud Taiwani Hiina-uuringute teabekeskuse (Taiwan Resource Center for Chinese Studies) rahvusvahelise koostööprojekti, mille abil tutvustatakse Taiwanis publitseeritud sinoloogiaalaseid raamatuid jm materjale.

Sinica Sinoweb pakub ligipääsu ajaloo, filoloogia, (teatri)kunsti, kirjanduse, filosoofia jm alastele uurimustele.

 

Sotsiaalteaduste alaste uurimistööde andmebaas. SSRN andmebaas sisaldab järgmisi osi: Accounting Research Network Cognitive Science Network Corporate Governance Network Economics Research Network Entrepreneurship Research; Policy Network Financial Economics Network Health Economics Network Information Systems; eBusiness Network Legal Scholarship Network Management Research Network Political Science Network Social Insurance Research Network.

Spordialane andmebaas, mis on kättesaadav EBSCO kaudu.

Kirjastuse Springer multidistsiplinaarne andmebaas. Sisaldab üle 3600 e-ajakirja. Juurdepääs täistekstidele alates 1997. aastast.

Otselink töötab siis, kui kasutate VPN ühendust.

Valige kollektsioon (otselink töötab siis, kui kasutate VPN ühendust või kui veebilehitseja on seadistatud TÜ arvutivõrku):

Biomedical and Life Sciences Collection (valik raamatuid)

Computer Science (valik raamatuid)

Earth and Environmental Science (valik raamatuid)

Lecture Notes in Computer Science (valik raamatuid)

Teatmeteosed:

Encyclopedia of Coastal Science (2005)
Encyclopedia of Entomology (2008)
Encyclopedia of GIS
Encyclopedia of Parasitology (2007)
Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments (2009)
The Prokaryotes
 

 

Andmebaas sisaldab mudeltaime, Arabidopsis Thaliana geneetilisi ja molekulaarbioloogilisi andmeid.

 Digikogu annab juurdepääsu TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. TTÜ-s kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus alates 2005. aastast ja lõputöid alates 2014. aastast.

Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace'is on loodud, et koguda, säilitada ja kättesaadavaks teha TÜ struktuuriüksuste digitaalse informatsiooni. TÜ digitaalarhiiv on avalik ja internetis tasuta kättesaadav, materjalid on leitavad interneti otsimootoreid kasutades. DSpace on enimkasutatav ja tunnustatud repositooriumitarkvara, mis toetab pikaajalisi säilitamise strateegiaid. Tartu Ülikooli digitaalarhiiv säilitab väitekirju, e-väljaandeid, konverentsimaterjale, digiteeritud väljaandeid, käsikirju, fotosid, kaarte, videosalvestusi jne.

TÜ DSpace kasutab elektrooniliste materjalide säilitamisel ja haldamisel metaandmeid minimaalselt, täielikult on digitaalsed objektid kirjeldatud e-kataloogis ESTER.

Valik kirjastuse Taylor & Francis e-raamatuid. Andmebaasi lingile klõpsates avaneb ligipääsetavate pealkirjade nimekiri teile läbi filtreeritud otsingu. 

Juurdepääs Science & Technology Library ja Social Science & Humanities Library kollektsioonide (https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/) ajakirjade artiklite täistekstidele alates aastast 1997. 

 

Tõlkeuuringute-alane andmebaas, mis sisaldab ka tesaurust ja võimaldab kasutada käsiraamatut Handbook of Translation Studies Online. Väljaspool ülikooli võrku kasutage VPN ühendust.
 

Veebileht annab juurdepääsu rohkem kui kahekümnele Rahvusarhiivi andmebaasile.

Web of Science platvormil on juurdepääs andmebaasile Web of Science Core Collection, mis sisaldab viitamisandmebaase
Science Citation Index Expanded (1980–)
Social Sciences Citation Index (1980–)
Arts & Humanities Citation Index (1980–)
Conference Proceedings Citation Index (1993–)
Book Citation Index (2005–)
Emerging Sources Citation Index (2015–;
andmebaasile Essential Science Indicators
ning ajakirjade mõjutegurit kajastavale andmebaasile Journal Citation Reports.

 

Andmebaas sisaldab üle 3000 õigusalase andmebaasi, sealhulgas üle 700 ajakirja (WORLD-JLR), USA, Ühendkuningriikide, Kanada, Euroopa Liidu õigusakte, kohtuasju jne.
Info: Sille Plaksi sille.plaksi@ut.ee

Westlaw andmebaaside koosseisu kuuluv Westlaw UK on detailsemate otsinguvõimalustega. Sisaldab ka raamatuid:

Anton's Private International Law 3rd Ed. Beaumont; McEleavy
Benjamin's Sale of Goods 8th Ed.
Copinger and Skone James on Copyright 16th Ed.
Drafting Commercial Agreements 4th Ed. Christou
Getting the Deal Through jt.

 

 

Wiley Online Library – kirjastuse Wiley e-ajakirjad ja teatmeteosed. Juurdepääs täistekstidele alates alates 1997. 

 

Maailmapanga statistilised andmed maailma maade arengu kohta.

Vanim matemaatika-alane referatiivandmebaas. Sisu: puhas- ja rakendusmatemaatika ning arvutiteadus.

Zoological Record on maailma vanim loomabioloogia andmebaas ja seda peetakse mitteametlikuks loomanimede registriks. Andmebaasis on enam kui 4 miljonit kirjet alates 19. sajandi keskpaigast.

Katsetus kestab 30. juunini 2024.

Jaga seda lehekülge