Akadeemilise pärandi kogumine ja säilitamine

Ülikooli raamatukogu on algatanud teaduskonverentside posterettekannete kampaania "Anna postrile uus elu" ning teadusettekannete kogumise kampaania „Esine kogu maailmale!“, et säilitada need Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace.

Nii posterettekandeid kui ka teadusettekandeid saab saata säilitamiseks veebiankeedi kaudu.

Jaga seda lehekülge