Koolitused

TÜ raamatukogu õpetab avatud teadust, teadusandmete haldamist ja andmehaldusplaani koostamist kolme õppeaine raames:

1. Sissejuhatus erialainfootsingusse (OIAO.06.051) on kursus doktorantidele, mis tutvustab infootsingu põhimõtteid ning õpetab kasutama teadusajakirjade andmebaase ning teadusandmete repositooriume. Lühidalt käsitletakse andmehalduse põhimõtteid ning õpetatakse, kuidas saada DOI oma andmekogule. 
Õppematerjal: Teadusandmete haldamine

2. Teadusandmete haldus ja publitseerimine (LTOM.00.007) on põhjalik kursus doktorantidele, mis on loodud koostöös TÜ Loodusmuuseumi ja andmehaldusplatvormi PlutoF meeskonnaga. Kursus käsitleb avatud teadust, avatud juurdepääsuga publitseerimist, andmehaldusplaani koostamist ning otsingut teadusandmete repositooriumidest. Kursuse teine osa õpetab, kuidas teha oma teadusandmed masinloetavateks FAIR andmeteks. 
Õppematerjal: Avatud teadus; Andmehaldusplaan

3. Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted (HVFI.01.002) on üleülikooliline valikaine doktorantidele. Hea teadustava käsitleb muuhulgas andmete teadusliku töötlemise põhimõtteid, mille eesmärk on teadusandmete lihtne leitavus ja kasutatavus. Kursuse üks moodul käsitleb avatud teadust ja teadusandmeid.
Rohkem infot: „Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted“

Jaga seda lehekülge