Koolitused

Infopädevus ehk infokirjaoskus (ingl k information literacy) on oluline ülekantav pädevus, mis on elukestva õppe alus ja aitab tagada lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Tartu Ülikooli raamatukogu infopädevuse koolituste eesmärk on toetada ülikooli õppetööd kõikidel akadeemilistel tasanditel. Koolitustel õpetatakse õppe- ja uurimistööks vajalikku informatsiooni leidma, hindama, haldama ja eetiliselt kasutama.
Koolitusi viivad läbi raamatukogu erialainfo spetsialistid. Tartu Ülikooli liikmetele on koolitused tasuta.

Koolitused TÜ üliõpilastele

Koolitusmaterjalid ja juhendid

Pakume infopädevuse koolitusi ka ülikoolivälistele gruppidele ja koolidele. Võtke meiega ühendust, et kokku leppida koolituse sisu ja toimumisaeg. ​

E-kursus kõigile

Telli koolitus

Kontakt: Vilve Seiler, tel 7375 729 

Jaga seda lehekülge