Koolitused

Koolitusmaterjalid ja juhendid

Tartu Ülikooli raamatukogu koolituste eesmärk on toetada ülikooli õppetööd kõikidel akadeemilistel tasanditel, tehes koostööd infopädevuse arendamisel. Koolitustel õpetatakse vajalikku informatsiooni leidma, hindama, haldama ja eetiliselt kasutama.

Infopädevus ehk infokirjaoskus (ingl k information literacy) on oluline ülekantav pädevus, mis on elukestva õppe alus ja aitab tagada lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Tartu Ülikooli raamatukogu pakub infopädevuse koolitusi erinevatele sihtgruppidele.

Telli koolitus

Kontakt: Vilve Seiler, tel 7375 729 

Jaga seda lehekülge