Teenused erivajadustega lugejatele

  • Nägemispuudega lugejatele on meediasaalis skanner ja arvuti spetsiaalse ekraanilugemisprogrammiga JAWS, mis võimaldab infootsingut internetis, e-kirjade saatmist, dokumentide koostamist jm. Täpsema info saamiseks pöörduge tel. 737 5770
  • Vaegnägijatele on abiks lugemisteler MLX Reader - MLX Split, mis võimaldab suurendada teksti kuni 46 korda. Teler asub meediasaalis.
  • Meediasaalis asub punktkirja printer, mis võimaldab materjalide printimist Braille´i kirjas. Printeri kasutamiseks pöörduge palun kojulaenutuse töötaja poole. Teenus on kättesaadav E-R 10-17.
  • Erialainfo leidmiseks pöörduge erialainfotalitusse tel. 737 5729, e-mail: paring@utlib.ee
  • Raamatute koju tellimiseks pöörduge teenindusosakonda tel. 737 5774, e-mail: olga.einasto@ut.ee
  • Koostöös TÜ õppeosakonnaga Primus programmi raames pakume nägemispuudega lugejatele õppematerjalide  sisselugemist (salvestamisega) ja digiteerimist (teksti tuvastamise ja liigendamisega). Tellimustega pöörduge: olga.einasto@ut.ee, tel. 737 5774
  • Digitaalsed õpikud:
  • Liikumisraskustega, tasakaaluhäiretega ja eakate lugejate jaoks on raamatukogus olemas praktilised abivahendid - kolmerattaline korviga rulaator ja kergratastool. Rulaatorit ja ratastooli võivad kasutada kõik raamatukogu külastajad kehtiva lugeja- või külastajakaardi alusel. Selleks pöörduge palun raamatukogu teise korruse kojulaenutusletti.

Jaga seda lehekülge