RDA (Research Data Alliance)

Teadusandmete Liit (Research Data Alliance ehk RDA) on rahvusvaheline teadlasi ühendav algatus, millega ühinemine on avatud nii organisatsioonidele kui üksikisikutele. Nii on RDA tegevuses oodatud kaasa lööma kõik Tartu Ülikoolis teadustööga tegelevad inimesed, kelle jaoks on see hea võimalus erialaste kogemuste ja teadmiste vahetamiseks ning teadusandmete jagamiseks.  

Olenemata erialast või ametikohast saavad RDA-ga liituda nii üksikisikud kui organisatsioonid, kel on huvi teadusandmete jagamise ja taaskasutuse temaatika vastu.

Miks võiksid üksikisikud liituda RDA-ga?
1) See on hea võimalus osaleda rahvusvahelises diskussioonis, et aidata luua uusi soovitusi teadlaskonnale, panustades RDA töö- ja huvigruppide töösse (RDA-s on 102 erinevat erialast huvigruppi) ning võttes RDA soovitusi kasutusele oma teadusgrupis.
2) Osaledes RDA kogukonnas, kus rahvusvahelised kolleegid jagavad oma teadmisi, saab ülevaate parimatest praktikatest ning leida lahendused erialastele väljakutsetele.
3) RDA liikmetel on võimalus osaleda rahvusvahelistel RDA teaduslikel konverentsidel. Iga-aastasel plenaaristungil osalemiseks pakutakse välja reisigrante. (2020 plenaariistung toimub märtsis Austraalias).
4) RDA-s osaledes saab nii tudeng, teadlane kui professor kogemusi ja teadmisi teadusandmete elutsüklist ning andmeteadusest. Nii suurenevad teadlase väljavaated ja juhtroll rahvusvahelises teaduskogukonnas.

Hetkel kuulub RDA kogukonda 9858 inimest, sealhulgas 23 eestlast. RDA kogukonnaga liitumine on tasuta ja lihtne: https://www.rd-alliance.org/user/register

Eesti RDA tegevusi saab jälgida RDA Estonia lehelt või sotsiaalmeediast (RDA Estonia Facebook; EstoniaRda Twitter)

Üritused ja uudised:

Alates septembrist 2020, jälgib Tartu Ülikooli raamatukogu oma teadusandmete haldamise tegevusest RDA soovitust: 23 võimalust, kuidas raamatukogud saavad teadusandmete haldamist toetada ja kasutajaid aidata. Meie soovituste rakendamise lugu saab lugeda siit (inglise keeles).

*RDA vastus COVID-19 https://www.rd-alliance.org/global-research-data-alliance-community-response-global-covid-19-pandemic

*RDA ja DataCite Eesti Konsortsiumi seminar 06. aprill 2020. Ettekanded ja salvestus.

Materjalid:

Videod:

RDA ühe sõnaga

RDA töörühmade tulemuste praktiline kasu

 

 

Jaga seda lehekülge