Open Access nädal

Open Access nädal (Open Access Week) on rahvusvaheline üritus, mis toimub samaaegselt maailma eri paikades oktoobrikuu kolmandal nädalal. Selle ürituse eesmärgiks on tutvustada ja levitada avatud juurdepääsu põhimõtteid ning viia teadus laiema avalikkuseni. TÜ raamatukogu viib Open Accessi nädalat läbi alates 2010. aastast, ürituste kohta täpsemat infot leiab alltoodud linkide alt:

   

 

24.-30. oktoobrini 2022. aastal toimub ülemaailmne Avatud juurdepääsu nädal, mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ning avaldamist. DataCite Eesti algatusel tutvustavad avatud teaduse võimalusi lisaks TÜ raamatukogule ka Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli raamatukogud.

TÜ raamatukogus on nädala jooksul avatud traditsiooniline infonurk, kus on võimalik tutvuda materjalidega erinevate teenuste ja platvormide kohta:

24.10  algab teaduspostrite kogumiskampaania, infolauas tutvustatakse

25.10 toimub projekti LibOCS teavitusüritus, infolauas tutvustatakse

26.10 toimub kliimateemaline töötuba Madis Vasseri juhendamisel, infolauas tutvustatakse

27.10 toimub Bookeye skanneri koolitus kl 13:15 ja 14:15, infolauas tutvustatakse

 • Digiteerimist ja digiraamatute kättesaadavaks tegemist EODOPEN projektis

28.10

NB! Avatud teaduse spetsialistid ootavad infolauas huvilisi konsultatsioonile iga päev kl 13-15

Käesoleva aasta teema „Kliimaõiglusele avatud“ viitab selgelt tõsiasjale, et kliimakriisil on kaugeleulatuvad tagajärjed. ÜRO hinnangul ei mõisteta seda veel kõikjal üheselt ja see takistab kliimaprobleemidega tegelemist. Teadmiste jagamine on inimõigus ning kliimakriisiga võitlemine nõuab kiiret teadmiste vahetamist. Avatud juurdepääs teadustulemustele loob võimalusi teadmiste õiglasemaks jagamiseks ja käsitlemiseks, aidates seeläbi kujundada arusaamu kliimamuutuste mõjudest ja suunata meid konkreetsetele tegudele.  

25.oktoobril kl 12-17  tegutseb  raamatukogu fuajees Euroopa Komisjoni esinduse ja Euroopa Kliimapakti infolaud, kus keskkonnateemadele pühendatud tegevuste ja info kaudu tutvustatakse võimalusi, mida inimesed ise saavad keskkonna heaks teha.

26. oktoobril kl 11-12 on kõik huvilised oodatud osalema TÜ teadlase ja kliimaaktivist Madis Vasseri  töötoas "Kust sa tead, et kliima soojeneb?".  Arutlusele tulevad kliimaneutraalsuse eesmärgid, kasvuhoonegaaside mõõtmine ja arvutamine ning kas ja kuidas seda avatud teaduse vahenditega mõõta ja valideerida saaks. Töötuba toimub TÜ raamatukogu Kodavere ruumis ning oodatud on nii inimesed, kes leiavad et kliimamuutustega tegelemiseks on aega veel küllalt, kui ka need, kelle arvates oleme juba täna üle katastroofilise kuumenemise piiri.

 

Open Access Week 2021

Avatud juurdepääsu nädalal tutvustatakse UNESCO soovitusi avatud teadusele

25.-31. oktoobril  toimub ülemaailmne Avatud juurdepääsu nädal, mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ja avaldamist. Tartu Ülikooli raamatukogu jätkab 2010. aastal alustatud traditsiooni ning seab suures saalis üles infonurga, kus nädala jooksul on lugejatel võimalik leida kasulikku infot avatud teaduse võimaluste ja teenuste kohta.

Käesoleva aasta teema „Kuidas me teadust avame: väljavaated võrdsete võimaluste loomiseks“ on kooskõlas hiljuti avaldatud ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) soovitustega avatud teadusele, milles on välja toodud ühised väärtused ja põhimõtted, konkreetsed meetmed ja kohustused, millega soodustada teaduslike teadmiste ja teadusandmete hankimist ja levitamist kogu maailmas. Eelnõu kujul olev soovituste dokument on kooskõlastatud 193 UNESCO liikmesriigis ning see keskendub võrdsuse tähtsusele avatud teaduse tulevikuvaates:

Avatud teadus peaks mängima olulist rolli nii arenenud- kui ka arengumaade teadlaste võrdõiguslikkuse tagamisel, võimaldades teaduslike sisendite ja väljundite õiglast ja vastastikust jagamist ning võrdset juurdepääsu teaduslikele teadmistele nii teaduse loojatele kui ka tarbijatele sõltumata asukohast, rahvusest, rassist ja vanusest, soost, majanduslikust sissetulekust, sotsiaalsest staatusest, karjäärietappist, erialadistsipliinist, keelest, religioonist, füüsilisest erivajadusest, etnilisest päritolust, rändestaatusest või muust põhjusest (UNESCO soovitused avatud teadusele lk 7)

Väljavaated võrdsete võimaluste loomiseks on muutunud aktuaalseks seoses kestva COVID-19  kriisiga, mis  näitab, kui oluline on teha teadust avatud ja läbipaistval viisil. Samuti näitab see, et teadusuuringud vajavad avatust ja läbipaistvust ka väljaspool kriisirežiimi. Kriis annab teadlastele põhjuse muuta oma uurimispraktikat, mis annab lootust, et teadus on tulevikus võrdselt avatum kõigile osapooltele.

Nädala jooksul on raamatukogu külastajatele avatud traditsiooniline Avatud teaduse infonurk, kus on võimalik tutvuda materjalidega järgmiste teenuste ja platvormide kohta:

29. oktoobril algusega kl 13 on huvilistel võimalik jälgida Avatud teaduse teemalist vebinari, mida korraldab Helsinki Ülikooli raamatukogu. Täpsem info SIIN

18. novembril kl 10-12:30 toimub FAIRsFAIR veebipõhine töötuba Eesti teadlastele, andmehalduritele ja teaduse administraatoritele. Koostöös DataCite Eesti Konsortsiumiga pakub FAIRsFAIR  programmi, mis sisaldab mitmeid FAIR elemente. FAIRsFAIRi eesmärk on pakkuda praktilisi lahendusi FAIR põhimõtete kasutamiseks, näiteks vahendeid FAIR teadlikkuse tõstmiseks või isegi FAIRnessi taseme mõõtmiseks. Kava ja registreerimine SIIN

 

Open Access Week 2020

TÜ raamatukogu tähistab Avatud juurdepääsu nädalat  OpenAIRE veebiseminaridega

Raamatukogu kutsub teadlasi, doktorante, teadusprojektide administraatoreid, raamatukoguhoidjaid ja teisi huvilisi 20. – 23. oktoobril 2020 osalema OpenAIRE  veebiseminaridel, kus käsitletakse kaasava keskkonna loomist akadeemilises ühistegevuses osalemiseks.

Iga päev orienteeruvalt tund aega kestvate veebiseminaride fookuses on avatud juurdepääsuga platvormide koostalitusvõime ja valdkonnapõhised teadusinfrastruktuurid. Lisaks on võimalik jälgida ekspertide paneeldiskussiooni avatud teaduse põhimõtete rakendamise ja poliitika arengute teemal.

Huvilised saavad registreerida kõikidele või ainult huvipakkuvatele veebiseminaridele SIIN. Kõik seminarid salvestatakse ning neid saab edaspidi järgi vaadata OpenAIRE portaali kaudu.  

Nädala jooksul on raamatukogu külastajatele avatud traditsiooniline Avatud Juurdepääsu infolaud, kus on võimalik tutvuda materjalidega järgmiste teenuste ja platvormide kohta:

 • OpenAIRE
 • TÜ digitaalarhiiv DSpace-is
 • DataDOI repositoorium
 • DataCite Eesti
 • RDA
 • EODOPEN

Open Access Week 2019

TÜ raamatukogu kutsub taas kõiki huvilisi osalema veebi vahendusel OpenAIRE seminaridel:

 • Monday, October 21st at 11 AM CEST: OpenAPC - cost transparency of Open Access publishing by Christoph Broschinski and Andreas Czerniak (UNIBI)
 • Monday, October 21st at 2 PM CEST : Research Data Management by S. Venkataraman (DCC) and Thomas Margoni (CREATe)
 • Tuesday, October 22nd at 10 AM CEST: Horizon 2020 Open Science Policies and beyond by Emilie Hermans (OpenAIRE)
 • Friday, October 25th at 11 AM CEST: Plan S compliance for Open Access Journals by Dominic Mitchell (DOAJ)
 • Friday, October 25th at 2 PM CEST: From Open Science to Inclusive Science by Paola Masuzzo

Veebiseminaridele registreeru SIIN 

NB! 6. novembril toimub TÜ raamatukogu konverentsisaalis rahvusvaheline seminar. Programm ja registreerimine: https://utlib.ut.ee/open-access-plans-and-choices

 

OA nädala 2019 teema “Kellele avatud? Võrdne juurdepääs avatud teadmusele”

Avatud teadmus on üldmõiste, mis hõlmab informatsiooni tõeliselt vaba ja avatud jagamise vorme. Teadmus on avatud, kui igaüks pääseb teabele vabalt ligi, saab seda piiranguteta kasutada, täiendada ning jagada — seadmata piiranguid muuks, kui teadmuse allikapärasuse ja avatuse tagamiseks (Open Knowledge Estonia). Avatud teadmuse jagamise süsteemis on oluline küsimus „Kellele avatud?“ seda nii prioriteetide seadmisel, otsuste tegemisel kui ka tegevuste planeerimisel.

Kelle hääled on kuuldaval ja kelle omad on varjatud? Kas vähem esindatud rühmad on siiani olnud partneritena kaasatud? Kas me toetame ainult avatud juurdepääsu või arvestame ka õiglusega teaduskommunikatsioonis? Nende küsimuste abil saab kindlaks teha, mil määral kasutusel olevad avatud süsteemid pakkuvad lahendusi ebavõrdsusega seotud puudujääkidele.

Avatuse põhimõtete juurutamine on tänapäeva reaalsus ja seetõttu peavad kõik sidusrühmad kavandama uusi avatud infosüsteeme sihipäraselt, tagamaks, et need on õiglased, kõiki huvigruppe kaasavad ning tõepoolest globaalse kogukonna vajadusi teenivad. Rahvusvaheline avatud juurdepääsu nädal mängib olulist rolli tänavuse teema mõtestamisel ja pakub laia kõnepinda ühiskonnas.

Rohkem infot: http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2019-international-open-access-week-to-be-open-for-whom-

TÜ raamatukogu tähistas taas Avatud Juurdepääsu nädalat (22.-26.10.2018) OpenAIRE ja FOSTER veebiseminaridega.

Veebiseminarid olid jagatud 5 erinevasse gruppi:

 • Avatud Juurdepääs, Avatud Andmed, Avatud Teadus: mis on oluline ning millised on Horisont 2020 poliitikad?
 • Kõik FAIR andmetest, andmerepositooriumid, teksti- ja andmekaevest ning teadusandmete haldamisest.
 • Teadusandmete jagamise juriidilised ja eetilised küsimused
 • Avatud Teaduse poliitikad: mis on oluline, kuidas teha head poliitikat, teave ning trendid Euroopa teaduspoliitikas.
 • OpenAIRE ja FOSTER projektid: teenused ja tegevused.

 Vebinaride salvestused ja lisateave: https://www.openaire.eu/open-access-week-2018

Raamatukogu Avatud Juurdepääsu 2018 infolauas oli võimalik tutvuda materjalidega järgmiste teenuste ja platvormide kohta:

 • OpenAIRE
 • TÜ digitaalarhiiv DSpace-is
 • DataDOI repositoorium
 • DataCite Eesti
OPEN ACCESSI NÄDAL 2017

Tartu ülikooli raamatukogu tähistab Avatud juurdepääsu nädalat 2017 OpenAIRE veebiseminaridega!

 23 – 27. oktoober 2017 pakub OpenAIRE Avatud Juurdepääsu Nädala 2017 raames veebiseminare iga päev kell 12.00-15.00.

Veebiseminaride fookuses on erinevad teemad, näiteks teadusandmete haldamine, andmehaldusplaanid, valdkonna spetsiifilised töövood ja avatud teadust, juriidilisi ja privaatsusprobleemide lahendamiseks abistavad vahendid ning loomulikult H2020 avatud juurdepääsu poliitikat ja mandaate tutvustavad traditsioonilised veebiseminarid.

Programm ja registreerimine on avatud alates 11. oktoobrist. Võimalus on registreerida ühele, kõikidele või ainult huvipakkuvatele veebiseminaridele. Kõik veebiseminarid salvestatakse ning neid on võimalik järelvaadata OpenAIRE portaalist, kuhu on lisatud ka slaidid ja jaotusmaterjalid.  

 

OPEN ACCESSI NÄDAL 2016

OpenAIRE veebiseminaride sari

Renoveerimistöödele vaatamata jätkab TÜ raamatukogu 2010. aastal alustatud initsiatiiviga tähistada rahvusvahelist avatud juurdepääsu nädalat ning kutsub sel korral kõiki huvilisi osalema veebi vahendusel OpenAIRE seminaridel:

TEEMA
AEG
"The fundamentals of Open Science"
Esmaspäev, 24.10 kell 13.00
“H2020 Open Access mandate for project coordinators and researchers”
Teisipäev, 25.10 kell 13.00
"Open Research Data in H2020 and Zenodo repository"
Kolmapäev, 26.10 kell 13.00
“Policies for Open Science: webinar for research managers and policy makers”
Neljapäev, 27.10 kell 13.00
"OpenAIRE guidelines and broker service for repository managers"
Reede,  28.10 kell 13.00

Käsitletavad teemad on seotud Horisont 2020 programmi avatud juurdepääsu regulatsioonide rakendamisega ning OpenAIRE e-taristu poolt pakutavate võimalustega.

Osalemiseks on vajalik täita REGISTREERIMISVORM

Kõikide veebiseminaride toimumiskeskkond on SIIN  

Avatud teaduse ja andmehaldusega seotud sihtsuunitlusega koolitused ning traditsiooniline paneeldiskussiooniga seminar toimuvad taasavatud TÜ raamatukogu konverentsisaalis tuleval aastal.

Juba 9. korda järjest tähistab avatud teaduse ideed toetav rahvusvaheline kogukond Open Accessi nädalat, mida sel aastal korraldatakse 24.-30. oktoobril. Nädala raames toimub palju erinevaid seminare, konverentse, koolitusi, arutelusid ning mitmed nendest on jälgitavad ka online kanalite vahendusel. Avalike ürituste läbivaks teemaks on tänavu “Open in Action”.

OpenAIRE Webinars during the Open Access Week 2016 from OpenAIRE on Vimeo.

 

Lisainfo
Elena Sipria-Mironov, TÜ raamatukogu projektijuht
tel 737 5750, elena.sipria-mironov@ut.ee
 

 

OPEN ACCESSI NÄDAL 2015

Rahvusvahelist Open Accessi nädalat tähistasime 2015. aastal projekti FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) raames korraldatavate üritustega.

22. oktoobril toimus TÜ raamatukogus sihtsuunitlusega koolitus "Introduction to Research Data Management for Social Scientists", mille eesmärk oli anda praktilisi näpunäiteid ning suurendada teadlikkust korrektse andmehalduse vajalikkusest teaduskommunikatsioonis. Koolitajateks olid Astrid Recker ja Sebastian Netscher Euroopa sotsiaalteaduse andmekeskuste konsortsiumist CESSDA. 
KOOLITUSE SLAIDID JA VIDEOSALVESTUSED

27. oktoobril toimus seminar "Avatud teaduse poliitika arengutest Eestis", mida korraldas raamatukogu koostöös SA Eesti Teadusagentuuriga. Ettekannetega ja diskussioonis osalesid teadlased, eksperdid ja Eesti teaduspoliitika valdkonna esindajad. Väliskülalisteks olid käsitletava valdkonna spetsialistid Mafalda Picarra, Ühendkuningriigis teadust rahastava organisatsiooni JISC esindaja ja Pablo de Castro, OpenAIRE "FP7 Post-Grant Open Access Pilot" programmi eestvedaja.
SEMINARI VIDEOSALVESTUS UTTVs 
FOTOGALERII UTTVs

Avatud teaduse poliitikasoovituste tööversiooniga saab tutvuda SIIN

Ajakava

11.00 Tervitussõnad ja sissejuhatus
          Liisi Lembinen, TÜ Raamatukogu
          Andres Koppel, SA Eesti Teadusagentuur

11.10 Avatud teadus Eestis - kus asume ja kuhu suundume? Olle Hints, ETAgi avatud teaduse ekspertkomisjoni esimees, Tallinna Tehnikaülikool.

11.30 The Open Access Policy Landscape in the UK: Research Funders Policies. Mafalda Picarra, Jisc, UK

12.00 The European Commission's FP7 and H2020 Open Access Policies. The FP7 Post-Grant Open Access Pilot. Pablo de Castro, LIBER, Netherlands

12.30 Lõunapaus

13.30 Avatud juurdepääsu õiguslikud aspektid. Triin Tuulik, Advokaadibüroo GLIMSTEDT

14.00 Avaandmed ja Eesti teadustaristu teekaardi objektid. Urmas Kõljalg, Tartu Ülikool.

14.15 DataCite Eesti senised arengud ja tulevik. Liisi Lembinen, TÜ Raamatukogu

14.30 Avatud juurdepääs Eesti Teadusinfosüsteemi poolt vaadatuna. Marika Meltsas, SA Eesti Teadusagentuur

14.45 Kohvipaus

15.00 Diskussioon (World Cafe) - üldmoderaator Kristin Kraav, SA Eesti Teadusagentuur

 • Millised avatud teaduse poliitikad on efektiivsed? Mis teeb avatud poliitika efektiivseks?
 • Avaandmete repositooriumite korraldus - tsentraalne, valdkondlik või institutsionaalne?
 • Mis on avatud juurdepääsu piits ja präänik?
 • Autorileping teaduskirjastustega ja rahastajate nõuded avatud juurdepääsu tagamiseks - kuidas neid ühitada?

16.00 Kokkuvõtted ja arutelu

16.45 Lõppsõnad

OPEN ACCESSI NÄDAL 2014

20.–26. oktoobril toimus ülemaailmne Open Accessi nädal, mis kutsus taas kõiki huvilisi tutvuma avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni võimalustega. Tartu ülikooli raamatukogu jätkas 2010. aastal alustatud traditsiooniga ning pakkus nädala jooksul oma lugejatele erinevaid võimalusi Open Accessi teemaga tutvumiseks. 22. ja 23. oktoobril oli raamatukogu külastajatele ja kõikidele huvilistele avatud Open Accessi nädala infolaud ja teemanurk. Lisaks viidi läbi koolitus „Teadusinfo otsing internetis“.

23. oktoobril toimus TÜ raamatukogus paneeldiskussiooniga seminar, milles võeti luubi alla järgmised küsimused:

 • Kuidas ja kus tehakse teadusandmeid kättesaadavaks?
 • Millised kasutegurid on teadusandmete avaldamisel, linkimisel ja levitamisel?
 • Miks Tartu Ülikool astus DataCite organisatsiooni liikmeks ja milliseid võimalusi pakub Eesti teadlastele uus teadusandmete indekseerimisteenus?

Ürituse eesmärk oli anda ülevaade teadusandmete publitseerimise trendidest ning tutvustada DataCite Eesti projekti. Ettekannetega osalesid TÜ teadlased, eksperdid ja Eesti teaduspoliitika valdkonna esindajad. Väliskülalisteks olid käsitletava valdkonna tippspetsialistid Suurbritanniast, Saksamaalt ja Kanadast.
 
VAATA SALVESTUST UTTVs 
FOTOGALERII UTTVs

Seminari ajakava

13.00 Tervitussõnad ja lühiettekanne.  Five years of Openness in the University of Tartu Library.  Liisi Lembinen. TÜ raamatukogu direktori kt, DataCite Eesti projektijuht

13.15 Uurimisandmete kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise hetkeseis Eestis. ETAgi poolt läbiviidud küsitluse tutvustus. Viktor Muuli.Eesti Teadusagentuuri analüüsiosakonna juhataja

13.30 Wagging the Long Tail of Research Data. Kathleen Shearer, Executive Director of the Confederation of Open Access Repositories (COAR)

14.00 Progress on open data publishing in the social sciences. Louise Corti, Head of  the UK Data Service functional areas of Collections Development and Producer Relations

14.30 Data Librarian and RDM activities (UK perspective). Stuart MacDonald, Associate Data Librarian and Research Data Management Service Coordinator (EDINA & Data Library), the University of Edinburgh

14.45 Kohvi- ja teepaus

15.00 Publishing datasets with DOI-s in PlutoF cloud. Urmas Kõljalg. Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi direktor

15.15 QsarDB - first hundred DOI-s for predictive models. Uko Maran. TÜ keemia instituudi vanemteadur

15.30 DataCite – a global approach for better data sharing.  Jan Brase, DataCite  juhtiv spetsialist ja tegevdirektor 

16.00 Sirutuspaus

16.10-17.00 Paneeldiskussioon. Moderaator Martin Hallik, TÜ õppeprorektor.

Seminari juhatas Lilian Neerut, TÜ raamatukogu teadusandmete spetsialist.

Ürituse läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond Teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogrammi TIPS vahendusel.

DataCite Eesti platvormi loomist ja ettevalmistustöid rahastati Eesti Teadusagentuuri ning Tartu Ülikooli vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 1.4-6/14/2 alusel.
 
Lisainfo:
Elena Sipria-Mironov, TÜ raamatukogu projektijuht
tel 737 5750, elena.sipria-mironov@ut.ee

OPEN ACCESSI NÄDAL 2013

Tartu Ülikooli Raamatukogul on hea meel kutsuda kõiki Tartu Ülikooli vilistlasi andma nõusolek  oma lõputöö lisamiseks TÜ digitaalarhiivi DSpace. Koostöös teiega saame Tartu Ülikoolis kaitstud tööd teha kättesaadavaks tänastele ja tulevastele tudengitele.
 
Teadusinfo ja -andmed – avatud mõtteviis, uued võimalused
 
24.-25. oktoobril toimusid TÜ Raamatukogus traditsioonilised Open Access Week üritused, kus tutvustasime avatud juurdepääsuga publitseerimist ja avatud teadusandmeid.
 
24. oktoobril toimus TÜ Raamatukogus infopäev, kus tutvustasime meie poolt pakutavaid võimalusi avatud juurdepääsuga publitseerimiseks. Reedel, 25. oktoobril toimus konverentsisaalis paneeldiskussiooniga seminar, milles arutleti järgmistel teemadel:

 • Millised on Eesti riikliku teaduse rahastaja ja Euroopa Komisjoni seisukohad?
 • Kuidas on loodud avatud juurdepääsu regulatsioone erinevates ülikoolides ning mida on need endaga kaasa toonud?
 • Miks ja kuidas tehakse teadusandmed (open data) avatuks?
 • Millised on Eesti riikliku teaduse rahastaja seisukohad?
 • Kuidas toimivad tänased avatud teadusandmete andmebaasid?

Semiaris ja paneeldiskussioonis osalesid TÜ teadlased ja teaduspoliitika valdkonna esindajad. Väliskülalisteks olid Iryna Kuchma (EIFL OA programmjuht), Ricardo Saraiva (Minho Ülikooli raamatukogu repositooriumi juhataja) ja Pekka Olsbo (Jyväskylä Ülikooli raamatukogu kirjastamise koordinaator).
 
VAATA SALVESTUST UTTVs

Avatud juurdepääsuga publitseerimine (Seminar toimus  inglise/eesti  keeles)

10.00 Avamine. Konverentsi juhatab Liisi Lembinen, Tartu Ülikooli Raamatukogu direktori kt

10.05 Open Access policies in the European Union. Iryna Kuchma, EIFLopen access programmjuht

10.40 Funder mandates and Open Access realities.  Marika Meltsas, Eesti Teadusagentuuri ETIS osakonna juhataja, 7RP konsultant

11.15 Open Access policy @ University of Minho: incentive and mandate. Ricardo Saraiva, Minho Ülikooli raamatukogu repositooriumi juhataja

11.50 Development of Open Access policy of the University of Jyväskylä. Pekka Olsbo, Jyväskylä Ülikooli raamatukogu kirjastamise koordinaator

Lõuna 12.30–13.00 

Avatud teadusandmed
Seminar toimub eesti keeles

13.00 Avatud juurdepääsust teadustöö andmetele.  Viktor Muuli,  Eesti Teadusagentuuri analüüsiosakonna juhataja

13.20 Teadusandmete avatud juurdepääsuga publitseerimine PlutoF pilve ja eElurikkuse näitel. Prof. Urmas Kõljalg, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi direktor

13.35 Keeleandmestiku eripära avatud andmete kontekstis. Kadri Vider, Eesti Keeleressursside Keskuse juht, TÜ keeletehnoloogia teadur

13.50 Dokumendihalduse vaade avatud andmetele ja juurdepääsule. Veiko Berendsen, Tartu Ülikooli dokumendihalduse lektor

14.05 Avatud andmed OpenAire+ programmis: Anneli Sepp, Tartu Ülikooli Raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja

Paus 14.15–14.30

Paneeldiskussioon

14.30–16.00 Paneeldiskussioon. moderaator Marco Kirm, Tartu Ülikooli teadusprorektor. 
Teemad:

 • Kas ja miks meil on vaja Open Datat ning selle arhiveerimist? Hirmud. Ootused
 • Millised on Eesti riikliku teaduse rahastaja seisukohad?
 • Kuidas on võimalik teadusandmete avaldamist reguleerida?

Üritust toetab Electronic Information for Libraries (EIFL) organisatsioon.

OPEN ACCESSI NÄDAL 2012

Paneeldiskussiooniga seminar „Akadeemiline kirjastamine avatud maailmas“
25. oktoobril 2012 algusega kell 10.00 TÜ Raamatukogu konverentsisaalis

VAATA SALVESTUS UTTVs

TÜ Kirjastus koostöös TÜ Raamatukoguga korraldavad aruteluseminari, mille eesmärgiks on tutvustada TÜ Kirjastuse uut kirjastamispoliitikat, anda ülevaade avatud juurdepääsuga publitseerimismudelitest, tutvustada rahvusvahelist praktikat ja raamatukogu poolt pakutavaid publitseerimise platvorme ning käsitleda autoriõiguste ja vaba kasutuse litsentsidega seotud küsimusi.
Peaesinejaks on Eelco Ferwerda (OAPEN Foundation, Holland).

Eelco Ferwerda ”Meil on monograafiate jätkusuutlikuks publitseerimiseks vaja uusi mudeleid ning Avatud Juurdepääs on kindlasti üheks oluliseks lahenduseks”

Oodatud on kõik huvilised!

Ajakava

Seminari juhatab Liisi Lembinen, TÜ Raamatukogu arendusdirektor

10.00 Tervituskõne. Malle Ermel, TÜ Raamatukogu direktori kt
10.05 Tartu Ülikooli kirjastamispoliitika eesmärgid. Martin Hallik, TÜ õppeprorektor, TÜ kirjastamiskolleegiumi esimees
10.20 Open Access, a short tour. Eelco Ferwerda, OAPEN Foundation, Holland
11.10 Raamatud, humanitaarteadused ning Eesti teadusbürokraatia. Prof. Jaan Ross, akadeemik, Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige
11.30 Teaduskirjastamise ajaloost ja perspektiividest Tartu Ülikoolis. Eva Piirimäe, TÜ kirjastamiskolleegiumi humaniora komisjoni esimees, TÜ riigiteaduste instituudi vanemteadur
11.45 TÜ Kirjastus kui rahvusvaheline teaduskirjastus. Ivo Volt, TÜ Kirjastuse peatoimetaja

12.00 Kohvipaus

12.30 Laia Open Access kontseptsiooni rakendamisega seonduvad probleemid. Aleksei Kelli, TÜ intellektuaalse omandi dotsent
12.45 Rahvusvaheline praktika ja OA regulatsioonid. Merit Burenkov, TÜ Raamatukogu Avatud Juurdepääsu spetsialist
13.00 Istudes tühjale toolile... ehk publitseerimisplatvormid TÜ Raamatukogus.Heiki Epner, TÜ Raamatukogu digitaalkogude analüütik
13.15 Paneeldiskussioon. Moderaator Martin Hallik, TÜ õppeprorektor.

Teemad:

 • Ülikooli kirjastuse roll ülikooli liikmete akadeemilise nähtavuse suurendamisel - võimalused ja ohud
 • kirjastuse roll publitseerimisaktiivsuse suurendamisel
 • teadushindajate tunnustus kirjastuse kvaliteedile

Osalejad: Eelco Ferwerda, prof. Jaan Ross, Taivo Raud (HTM), prof. Tõnis Mets, Aleksei Kelli, Ivo Volt, Eva Piirimäe 

Konverentsisaali ees toimub TÜ kirjastuse raamatumüük -  väärt kirjandus hea hinnaga!

22.-28. oktoobril toimub VI ülemaailmne Open Accessi nädal, kus taas tutvustatakse teaduse vaba liikumise võimalusi.
Avatud juurdepääsu põhimõtted, mille puhul räägitakse teadusinformatsiooni kättesaadavusest kui avalikust hüvest, omandavad maailmas järjest laiemat kandepinda. Akadeemilises kirjastamises on kasutusele võetud uued ärimudelid, mis võimaldavad teaduspublikatsioonide piiranguteta levikut olulisemalt suurema lugejaskonna hulgas. Levib ka arusaam, et OA ärimudelite areng võib lõpuks viia tõhusama ja odavama kirjastamisviisini.

Lisainfo:              
Elena Sipria-Mironov, TÜ raamatukogu projektijuht
tel. 737 5750, elena.sipria-mironov@ut.ee
 

OPEN ACCESSI NÄDAL 2011

24.-30. oktoobril 2011 toimus V ülemaailmne Open Accessi nädal. Tartu Ülikooli Raamatukogu jätkas 2010. aastal aastal alustatud traditsiooniga ning viis 27. ja 28. oktoobril läbi avalikke loengud ja diskussioone avatud juurdepääsu teemal.

27. oktoobri ettekandepäeval räägiti Eesti digitaalarhiivide arendajate kogemustest ja tulevikukavadest. Ettekannetes keskenduti institutsioonilistele repositooriumitele kui OA põhimõtete rakendamise alustele. Sealhulgas tutvusti teadusraamatukogu rolli avatud juurdepääsu edendamisel  ja digitaalse arhiveerimise põhimõtteid. 
 
Reedel, 28. oktoobril toimus rahvusvaheline konverents, mille peamised teemad olid  organisatsioonide ja riikide kogemused avatud juurdepääsu rakendamisel, avatud juurdepääsu õiguslik regulatsioon ning avatud juurdepääs Eestis. Konverents kulmineerus ümarlauadiskussiooniga. Ürituse läbiviimist toetas Ürituse läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi „TiPS“ vahendusel.

OA nädala 2011 ettekanded leiad TÜ digitaalarhiivist DSpace'is.
 
Open Accessi nädala jooksul olid raamatukogu suures saalis avatud:

 • Open Accessi infolaud
 • TÜ digitaalarhiiv DSpace’is infolaud
 • EOD teenuse infolaud

Huvilised said külastada „robotiruumi“, kus tutvustati robotskannereid.
 
2011. aasta Open Accessi nädala üks eesmärk oli kutsuda Tartu Ülikooli õppejõude ja teadlasi avaldama oma teadustöötulemusi ja õppeobjekte TÜ digitaalarhiivis DSpace'is. Institutsiooniline repositoorium võimaldab koguda, pikaajaliselt säilitada ja avaldada TÜ materjale ning tuua teadusinformatsioon laiema auditooriumini.
Loe rohkem TÜ digitaalarhiivist DSpace'is siit.
 
Open Accessi nädala teine eesmärk lähtus vajadusest algatada sisulist diskussiooni riiklikul tasandil ja jõuda ühisele arusaamale, kuidas OA-d Eestis tervikuna käsitleda. Avalikus arutelus osalesud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Tartu Ülikooli ja „TiPS“ programmi esindajad ning rahvusvaheliselt tuntud OA eksperdid Euroopa erinevatest organisatsioonidest.
Open Accessi nädala 2011 väliskülalistega tutvu siin.
 
Open Access on teema, mille kaudu saame koos mõelda uutele lahendustele teadmuspõhise ühiskonna kujunemisel!

OPEN ACCESSI NÄDAL 2010

Tartu Ülikool osaleb ülemaailmsel Open Accessi nädalal

19.-20. oktoobril 2010, mõlemal päeval algusega kell 13.00 tutvustatakse Tartu Ülikooli Raamatukogus tasuta ja avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni võimalusi.

18.-24. oktoobril 2010 toimub IV ülemaailmne Open Accessi nädal mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ja avaldamist. Sel aastal võtab Open Accessi Nädalast osa ka Tartu Ülikooli Raamatukogu.

Ürituste eesmärgiks on tutvustada digitaalraamatukogu võimalusi ning Open Accessi liikumise põhimõtteid ja tulevikusihte, et vabavaralised teosed saaksid hariduse ja teadustöö tugevaks aluseks. Vabavaralise teaduskirjanduse oluline eelis on selle kiire levik üle kogu maailma. Open Access annab autoritele suurepärase võimaluse oma töid Open Accessi keskkonnas avaldada ja levitada. Avalikel loengutel TÜ Raamatukogu konverentsisaalis tutvustatakse antud teemade ellurakendamist Eestis ja välismaal. Kava lõpeb diskussiooniga ümarlauas, milles võtavad osa mainekad teadlased.

Ürituste raames on võimalik tutvuda:

 • Tartu Ülikooli Raamatukogu Open Accessi väravaga
 • e-lugeritega
 • Eesti esimese skanner-robotiga
 • isteenindusliku skaneerimisega
 • "E-raamat nõudmisel" teenusega

AVALIKE LOENGUTE KAVA

19. oktoober
Open Access ja digitaalraamatukogu

 • Avasõnad. Martin Hallik, TÜR direktor
 • Open Access – avatud juurdepääs teadusinfole. Merit Burenkov, TÜR kogude arenduse osakond
 • Vaba juurdepääsuga teadusandmebaasid. Vilve Seiler, TÜR erialainfotalitus
 • Eestikeelsed e-õpikud Ebrary andmebaasis. Signe Bachmann, TÜR erialainfotalitus
 • Tartu Ülikooli raamatukogu digikogud. Anneli Sepp, TÜR infosüsteemide osakond
 • EOD teenus, miljonid raamatud hiireklõpsu kaugusel. Elena Sipria-Mironov, TÜR RVL
 • Kuidas leida nõela heinakuhjast: Eesti Kirjandusmuuseumi infokeskkonnad. Mare Kõiva ja  Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • Tabelipõhise videokogu muutumine ülikooli videoportaaliks. Toomas Petersell, Tartu Ülikool.

20. oktoober 
Open Access – Eesti teaduse võimalus

Avasõnad. Martin Hallik, TÜR direktor
Open Access Eestis: hetkeseis ja perspektiivid. Marika Meltsas, SA Archimedes 
On Open Access economic model from the perspective of scholarly literature. Focko Robbert van Berckelaer, Licensing Manager, Eastern Europe, Northern Asia, Springer Science and Business Media
Ences and the need for a European-wide general copyright exception in favor of science and education. Rainer Kuhlen, ENCES 

Eestikeelsed e-õpikud Ebrary andmebaasis. Liisi Lembinen, TÜR arendusdirektor

Autoriõiguse võimalused ja piirid. Kärt Nemvalts, Kultuuriministeerium.

Järgneb ümarlaua diskussioon, kus osalevad: Kristjan Haller, Andres Koppel, Volli Kalm, Jaak Järv, Irja Lutsar, Kärt Nemvalts, Marika Meltsas, Focko Robbert van Berckelaer, Rainer Kuhlen.
Vestlust juhib TÜR direktor Martin Hallik.
 

Jaga seda lehekülge