Teaduse avaandmed (Open Data)

Teaduse avaandmed (Open Research Data) on teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks. 

Avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja teadustöös kasutada, nõudeks on korrektne viitamine autorile ja andmete kasutamine vastavalt litsentsitingimustele.

Teadusandmeid saab otsida repositooriumidest, mis omakorda on koondatud registritesse:

Re3data

Re3data on kõige suurem teadusandmete repositooriumide register

Re3data

Andmeid on võimalik otsida või lehitseda teema, riigi, sisutüübi jm järgi, otsingul saab kombineerida 41 tunnust. Registris on kasutusel lihtne ikoonide süsteem, mis iseloomustab repositooriume: juurdepääs, litsentsid, püsiidentifikaator, sertifikaadid, poliitika.

Õppematerjal re3data kohta.

 

OpenAIRE

OpenAIRE on avatud juurdepääsuga repositooriumide, arhiivide ja ajakirjade portaal.

Openaire

Selle loomist rahastavad Euroopa Komisjon ja Euroopa teadusnõukogu Horisont 2020 projekti kaudu. OpenAIRE portaalis on võimalik leida Horisont 2020 teadusprojektide tulemusi: publikatsioone, teadusandmeid, rahastajaid jm olulist.

Loe rohkem OpenAIRE kohta.

 

DataCite

DataCite - otsi ja taaskasuta teadusandmeid!

Datacite

DataCite on ülemaailmne andmekeskuste, ülikoolide ja teiste teadusasutuste võrgustik, mis registreerib teadusandmete metaandmed ning annab andmekogudele püsiidentifikaatori DOI.
Registris on rohkem kui 11 miljonit andmekogu!

Rohkem infot: DataCite Eesti konsortsium.

 

OpenDOAR

OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories).

OpenDoar

See kataloog hõlmab teadusasutuste ja ülikoolide publikatsioonide ja teadusandmete repositooriume.

 

B2FIND

B2FIND - võimaldab leida teadusandmeid EUDAT’i ga liitunud andmekeskustest ja repositooriumidest.

B2FIND

 

Jaga seda lehekülge