Teaduse avaandmed (Open Data)

Teaduse avaandmed ehk Open Data on teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks. 
Teaduse avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja teadustöös kasutada. Ainsaks nõudmiseks teaduse avaandmete kasutamisel on korrektne viitamine autorile. Teadustöö tulemustele avatud juurdepääsu andmist peetakse oluliseks, sest see 

  • tagab riigi rahade mõistliku kasutamise, sest väldib korduvate uuringute toetamist;
  • suurendab koostööd erinevate teadusvaldkondade vahel;
  • soodustab rahvusvahelist koostööd.

Lisaks sellele, et avatud juurdepääsuga teadusandmed on teistele teadlastele internetis kergesti leitavad ja taaskasutatavad, laieneb teadusandmete levik ka tänu võimalustele, mida pakuvad linkandmete kogud.

Avatud juurdepääsuga teadusandmed on kergesti leitavad ja lingitavad teiste andmete külge, mis moodustavad suuri andmete ja teadmiste võrgustikke ehk semantilise veebi. Teadusandmete taaskasutamine ja linkimine võimaldab teadusandmete tsiteeritavuse jälgimist nii, nagu teaduspublikatsioonide puhul praegu tavaks on.
 
 

Jaga seda lehekülge