Avatud juurdepääs

Maailmas levib arusaam, et teadustulemusi tuleb teha võrdsetel tingimustel kättesaadavaks kõigile kõikjal ja igal ajal. Reeglina pääseb teadusinformatsioonile ligi kommertskirjastuste andmebaaside kaudu, mille eest maksab tarbija (lugeja, raamatukogu või riik). Avatud juurdepääsu idee kohaselt on inimene maksumaksjana teadustöö eest juba maksnud, seetõttu ei saa nõuda raha ligipääsu eest teadustulemustele. 

Avatud juurdepääs (ik Open Access, OA) on üldmõiste, mis hõlmab teadusinformatsiooni avaldamist avatuna, ehk veebis on võimalik seda tasuta ja juurdepääsu piiranguteta lugeda, alla laadida, kopeerida, printida ning viidates esmaallikale - levitada, taaskasutada ja avaldada.

Teadusinformatsioon, mille piiranguteta levitamist avatud juurdepääs soosib, on nii teadusartikkel kui ka teadustöö käigus kogutud andmed.

Avatud juurdpääs toob kasu:

autoritele − oma teoseid saab avaldada väga suurele lugejaskonnale;
lugejatele − teaduskirjanduse juurde pääseb vabalt ja tasuta;
haridusele − haridustöös paraneb ligipääs teaduskirjandusele ja varasematele uurimustele;
teadlastele  − teadlastel ja ülikoolidel on võimalik levitada oma uurimustöid;
raamatukogudele − kallite teadusajakirjade ostmiseks ei kulu raha;
ajakirjadele − tänu tasuta artiklitele suureneb ajakirjade lugejaskond;
riigile − tekivad uued võimalused teadmuspõhise ühiskonna kujunemiseks.

Avatud juurdepääsu edendamiseks on võetud vastu mitmeid deklaratsioone:

Tähtsamad Open Access andmebaasid ja infoallikad:

Ülevaade Open Access-i kohta:

Open Access ja autoriõigus:

 

 

Jaga seda lehekülge