ProjektidRahvusvahelised projektid    
Kestvad projektid    
EODOPEN 1.11.2019 30.10.2023
Helleno-Nordica: humanistide kreeka keel Rootsi suurrriigis 1.01.2017 31.12.2022
ENLIGHT RISE 1.09.2021 31.08.2024
Lõppenud projektid    
OpenAIRE Advance 1.01.2018 28.02.2021
OpenAIRE2020 1.01.2015 30.06.2018
Research Data Alliance riiklik kontaktpunkt 6.01.2020 30.09.2020
EOD – e-raamat nõudmisel EOD 2009 2017
Humanistide kreeka keel varauusaja Eesti- ja Liivimaal: kultuurisild Euroopa kaasaega ja minevikku 1.01.2013 1.03.2016
OpenAIRE Plus 1.12.2011 1.05.2014
OpenAIRE (Avatud juurdepääsu infrastruktuur teadustegevuseks Euroopas) 1.12.2009 1.12.2011
E-varamu ja kogude säilitamine (tuumiktaristu) 1.01.2014 31.12.2019


Eesti projektid    
Kestvad projektid    
Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) 2020-2023  1.01.2020 31.08.2023
Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (tuumiktaristu) 1.01.2021 31.12.2024
DataCite Eesti Konsortsiumi toetamine 2021 31.12.2021
Lõppenud projektid    
Käsikirjakogu digiteerimiseelne konserveerimine 20.09.2019 19.06.2020
Trükiste digiteerimisteenus 10.06.2019 09.06.2021
Eesti keskaegsete pärgamentfragmentide registreerimine, kirjeldamine ja ühisandmebaasi loomine: Tartu kogud 1.01.2014 31.12.2018
Eesti DataCite platvormi loomine 1.01.2014 1.03.2015
Eesti vanema kirjanduse digitaalse tekstikogu EEVA ja TÜ Raamatukogu Estica kollektsiooni digiteerimine 1.05.2012 10.11.2012
The Research and Web Project of Baltic Literary Culture - EEVA 1.01.2012 31.12.2015
Väliseesti teadlaste käsikirjapärandi arhiveerimine ja kättesaadavaks tegemine Tartu Ulikooli Raamatukogus 1.04.2011 30.04.2012
Institutsionaalne repositoorium kui Open Access põhimõtete populariseerimise ja rakendamise alus 15.03.2011 31.10.2011
Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp) 1.01.2011 31.12.2015
Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa arstide koolitajaina ning arsti- ja loodusteaduslike ideede vahendajaina varasel uusajal 1.01.2011 31.12.2014
Tartu Ülikooli Raamatukogu keskaegsete pärgamentkoodeksite fragmentide konserveerimine, teaduslik kirjeldamine ja kättesaadavaks tegemine. 1.01.2011 31.12.2011
Teadusinfo vaba juurdepääsu teemalise seminari ja töötubade korraldamine Tartu Ulikooli Raamatukogus 7.09.2010 31.12.2010
Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide digiteerimine 12.04.2010 12.02.2012
Vesimärgid ja paberi ajalugu varauusaegses Eestis 1.01.2010 31.12.2013
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180040s08 raames 1.01.2010 31.12.2011
Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjakogud - Eesti ja Euroopa kultuuriloo allikabaas 1.01.2009 31.12.2013
Eesti teadusliku sisuga täistekstide liitmine ülemaailmse infokeskkonnaga 1.01.2009 31.12.2013
Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks tegemine 1.01.2009 31.12.2013
Keskkonnaruumide kultuuripärand: Eesti ja Norra võrdlev analüüs 1.04.2008 30.09.2010
TÜ Raamatukogu käsikirjakogude seisundi parandamine, tagatis- ja kasutuskoopiate tegemine, kasutusvõimaluste ajakohastamine. 1.01.2008 31.12.2008
Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA 1.01.2008 31.12.2011
Ideede ja teooriate levik ja retseptsioon Baltimaades Rootsi ja Vene võimuperioodil (17. saj. -20. saj. algus) 1.01.2008 31.12.2013
Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa haritlaskonna koolitajaina ja uute teadusideede vahendajaina 18. sajandil 1.01.2007 31.12.2010
TÜ Raamatukogu ajaloolise kaardikogu avamine ja säilitustingimuste parandamine 1.01.2006 31.12.2008
Eesti ajaloolised muusikakogud: Tartu Ülikooli muusikatrükiste ja –käsikirjade uurimine, kirjeldamine ja tutvustamine 1.01.2006 31.12.2008
Tartu Ülikooli Raamatukogu graafikakogu seisundi parandamine, kasutus- ja tagatiskoopiate valmistamine ning sidusjuurdepääsu loomine 1.01.2005 31.12.2008
Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi süstematiseerimine, digiteerimine ja avamine elektroonilises andmebaasis 1.01.2005 31.12.2008
TÜ Raamatukogu käsikirjakogude seisundi parandamine, tagatis- ja kasutuskoopiate tegemine, kasutusvõimaluste ajakohastamine 1.01.2005 31.12.2007
Estica-sisuline, rariteetne ja vanaraamat kui rahvusliku mälu ja identiteedi kandja 1.01.2005 31.12.2008
Pietistlik jututraditsioon Eesti- ja Liivimaa hernhuutlaste elulugude baasil 1.01.2005 31.12.2008
Teadlased Eestis kuni 1918. Biobibliograafiline võrguleksikon 1.01.2004 31.12.2008
Primus – Nägemispuuetega inimestele raamatu sisselugemisteenuse pakkumine ning raamatute digiteerimine    

Jaga seda lehekülge