Individuaaltööruumid

Individuaaltööruumi on võimalik üürida individuaalseks õppe- või teadustööks ühest tunnist kuni ühe semestrini. 

  • Ruumi ühekordseks kasutamiseks pöörduge lugemissaalide teeninduspunkti, pikaajaliseks kasutamiseks kirjutage avaldus teenindusosakonna juhatajale, märkides ära kasutamise otstarbe ja soovitud ajavahemiku. 
  • Vabade individuaaltööruumide puudumisel rahuldatakse taotlused esitamise järjekorras, eelisjärjekorras rahuldatakse Tartu Ülikooli liikmete avaldused. 
  • Individuaaltööruumide kasutamine on tasuline, hinnakirjaga saab tutvuda kõigis raamatukogu teeninduspunktides ja kodulehel. 
  • Individuaaltööruumi kasutamise eest saate tasuda kas raamatukogu infopunkti või teise või kolmanda korruse lugejateenindusse.Tööruumi ühekordsel kasutamisel esitage maksekviitung lugemissaali töötajale, pikemaajalisel kasutamisel tasuge kuumaks iga kuu 5. kuupäevaks. Maksmata jätmise korral on raamatukogul õigus anda ruum järgmisele soovijale. 
  • Individuaaltööruumide võtmed asuvad lugemissaalide teeninduspunktis 3. korrusel. Võtme saamise ja tagastamise peate registreerima Sierras. Võtit raamatukogust lahkudes kaasa võtta ei tohi. 
  • Individuaaltööruumis võite hoida raamatukogu teavikuid, teadus- ja õppetööks vajalikke isiklikke materjale ning kasutada isiklikku arvutit. Juhtmeid interneti kasutamiseks saate laenutada lugemissaalide teeninduspunktist. 
  • Lugemissaali avariiulilt võetud teavikute kasutamise individuaaltööruumis peate vormistama lugemissaalide teeninduspunktis või laenutusautomaadiga. Teatmeteosed, ajakirjad jm kohalkasutatavad (punase tähisega) avakogu teavikud peate raamatukogust lahkudes tagastama lugemissaali. Individuaaltööruumi võite hoidlast tellida kuni 50 kohalkasutatavat teavikut. Individuaaltööruumis olevaid hoidlast tellitud kohalkasutatavaid teavikuid on lugemissaali töötajal õigus laenutada kasutajaga kooskõlastamata ajutiselt teistele lugejatele lugemissaalis kasutamiseks. 
  • Kuni 1917. a ilmunud trükised, v.a rariteedid (kohaviida ees R) saab erandina kasutada individuaaltööruumis tingimusel, et ruum on renditud vähemalt üheks kuuks. Ühe kuu möödumisel tuleb trükis tagastada hoidlasse.
  • Iga semestri lõpus tuleb pikendada hoidlast individuaaltööruumi tellitud trükiste laenutähtaega lugemissaalide teeninduspunktis. 
  • Individuaaltööruumides on söömine ja suitsetamine keelatud. Raamatukogu ei vastuta individuaaltööruumidesse jäetud isiklike arvutite jt asjade eest.

 

Tekkinud probleemide lahendamine ja lisainfo:
Olga Einasto
Tartu Ülikooli raamatukogu
Teenindusosakonna juhataja
Ruum 365, tel: 737 5774
 

Jaga seda lehekülge