Avatud teadus (Open Science)

Avatud teaduse eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, globaalseks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid e-infrastruktuure.
Avatud teaduse kontseptsioon muudab teadusuuringud efektiivsemaks ja läbipaistvamaks,  suurendab koostööd teadlaste ja teadusvaldkondade vahel, soodustab innovatsiooni ning on seega kasulik ühiskonnale.
Avatud teaduse põhiprintsiibid:
 
  • Avatud juurdepääs (Open Access): teadustulemused tehakse vabalt kättesaadavaks
  • Avaandmed (Open Data): teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse avatud juurdepääsuga kättesaadavaks
  • Avatud lähtekood (Open Source): kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara ja avatud lähtekoodiga tarkvara kasutavat riistvara
  • Avatud metodoloogia (Open Methodology): jagatakse infot teadusuuringu läbiviimisel kasutatud meetodite, vahendite ja analüüsi kohta
  • Avatud eelretsenseerimine (Open Peer Review): kvaliteet tagatakse läbipaistva ja jälgitava eelhindamise protsessiga
  • Avatud haridus (Open Education):  teadustulemuste baasil loodud ja jagatud teadmus
Mis on avatud teadus? Kas teadusandmed peaksid olema avalikud? Kuidas toetab raamatukogu teadlasi uurimistulemuste avatud juurdepääsuga avaldamisel? Vastused saad meie vlogist: 
 

Jaga seda lehekülge