Avatud teadus (Open Science)

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 "Teadmistepõhine Eesti" 2. meede punkt 2.11 sätestab: Soodustada avatud juurdepääsu (open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaaside.
Avatud teaduse eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, globaalseks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid e-infrastruktuure.
Avatud teaduse kontseptsioon muudab teadusuuringud efektiivsemaks ja läbipaistvamaks,  suurendab koostööd teadlaste ja teadusvaldkondade vahel, soodustab innovatsiooni ning on seega kasulik ühiskonnale.
Avatud teaduse põhiprintsiibid:
  • Avatud juurdepääs (Open Access): teadustulemused tehakse vabalt kättesaadavaks
  • Avaandmed (Open Data): teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse avatud juurdepääsuga kättesaadavaks
  • Avatud lähtekood (Open Source): kasutatakse avatud lähtekoodiga tark- ja riistvara
  • Avatud metodoloogia (Open Methodology): jagatakse infot teadusuuringu läbiviimisel kasutatud meetodite, vahendite ja analüüsi kohta
  • Avatud eelretsenseerimine (Open Peer Review): kvaliteet tagatakse läbipaistva ja jälgitava eelhindamise protsessiga
  • Avatud haridus (Open Education):  teadustulemuste baasil loodud ja jagatud teadmus

Jaga seda lehekülge