Autoriõigus

Üldreeglina kehtib autoriõiguse kaitse autori eluajal ja 70 aastat pärast tema surma. Paljud autoriõigusega kaitstud teosed muutuvad ammu enne autoriõiguse kaitse lõppemist üldsusele kättesaamatuks kuna nad pole enam kaubanduslikult kättesaadavad. Neid teoseid nimetatakse enam mitte kaubanduskäibes olevateks teosteks.

Et aidata kultuuripärandiasutustel täita oma ülesannet toetada Euroopa kultuuri, kehtestatati ELi direktiiviga 2019/790 uus enam kaubanduskäibes mitte olevate teoste litsentsimise mehhanism ja seda mehhanismi täiendav autoriõiguse kohustuslik erand, mida kohaldatakse juhul kui puudub esinduslik kollektiivse esindamise organisatsioon.

Selle erandi alusel, mis Eesti Autoriõiguse seaduses rakendus 2022 aasta jaanuaris, on meie kultuuripärandiasutustel võimalik teha avalikkusele kättesaadavaks oma kollektsioonides leiduvaid trükiseid või muid teoseid.

Juhul, kui kaubanduskäibest väljas oleva teose autori varalisi õigusi ei teosta mõni kollektiivse esindamise organisatsioon, saab kultuuripärandiasutus teha digiteeritud teosed kättesaadavaks tingimusel, et need on 6 kuud enne kättesaadavaks tegemist avaldatud EUIPO portaalis https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/.

Portaali kaudu on õiguste omajatel nii teavitusperioodi jooksul kui ka hiljem võimalik esitada kultuuripärandiasutusele või portaalile sooviavaldus teose taolisel viisil kasutamise lõpetamiseks (opt-out).

EODOPEN projekti raames on TÜ raamatukogu pannud portaali trükiste kirjeid, mille ilmumisest on möödas rohkem kui 50 aastat.

 

Jaga seda lehekülge