LibOCS

LibOCS (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) on 2022. aastal Erasmus+ programmi abil käivitatud projekt,  mille eesmärgiks on Balti teadusraamatukogude toel tugevdada akadeemilise kogukonna ja ühiskonna sidemeid avatud kodanikuteaduse kaudu. 

Avatud teadus ja selles osad, sealhulgas kodanikuteadus, on ELis kasvutrendis tegevused. Antud projekt toetab kodanikukaasatust avatud teaduse rikastamisse rõhuasetusega Balti riikides. Balti riikides on avatud teaduse tegevusi vedanud ülikoolide raamatukogud, mistõttu on antud projekti keskmes teadusraamatukogud kui kõrghariduse teadmuskeskused. Antud projekti eesmärgiks on suurendada koostööd kodanikuteadlastega ning harida teadusraamatukogude töötajaid kodanikuteaduse teemadel ning suurendada sellelaadsete projektide läbiviimiseks vajaminevaid oskuseid.

LibOCS_logo

Jaga seda lehekülge