LibOCS

LibOCS (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) on 2022. aastal Erasmus+ programmi abil käivitatud projekt,  mille eesmärgiks on Balti teadusraamatukogude toel tugevdada akadeemilise kogukonna ja ühiskonna sidemeid avatud kodanikuteaduse kaudu. 

Avatud teadus ja selles osad, sealhulgas kodanikuteadus, on Euroopa Liidus kasvutrendis. Käesolev projekt keskendub avatud teaduse rikastamisele Balti riikides läbi kodanikukaasatuse. Balti riikides on avatud teaduse tegevusi vedanud ülikoolide raamatukogud, mistõttu on antud projekti keskmes teadusraamatukogud kui kõrghariduse teadmuskeskused. Projekti eesmärgiks on suurendada koostööd kodanikuteadlastega, harida teadusraamatukogude töötajaid kodanikuteaduse teemadel ning arendada sellelaadsete projektide läbiviimiseks vajaminevaid oskuseid.

LibOCS_logo

Jaga seda lehekülge