Avatud juurdepääsuga publitseerimine TÜ-s

Tartu ülikoolis on võimalik kasutada järgmisi avatud juurdepääsuga publitseerimise platvorme:

TÜ digitaalarhiiv (dspace.ut.ee)

Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace'is pakub võimalust teha teadustööd ja artiklid kõigile kättesaadavaks. Praegu võite digitaalarhiivist leida kõik Tartu Ülikoolis peale 2004. aastat kaitstud doktoritööd ja hulgaliselt teisi üliõpilastöid. Lisaks neile hulgaliselt TÜ Raamatukogus digiteeritud raamatuid, käsikirju ja perioodikat jm. Eraldi kollektsiooni moodustavad kaasaegsed e-õpikud ja õpikud nägemispuudega tudengitele.

Tartu Ülikooli teadlastele pakume isikuarhiivide loomise võimalus (vaata näidet).

Teadus ja haridusasutustele pakume materjalide pikaajalise säilitamise võimalust. DSpace's säilitab haridusuuringuid juba Haridusministeerium.

Tartu Ülikooli digitaalarhiivis säilitatakse üle 44 000 objekti. TÜ DSpace on sidustatud mitmete teiste otsimootoritega (E-varamu, FirstSearch, DART-Europe (E-theses Portal), Base (Bielefeld Academic Search Engine), Europeana, Google etc).

TÜ digitaalarhiivi põhimäärus

DSpace
 

Kontakt: Heiki Epner, TÜ raamatukogu digikogude analüütik
tel 737 5796, heiki.epner@ut.ee

Teadusandmete repositoorium (datadoi.ut.ee)

Tartu Ülikooli Datadoi repositoorium DSpace baasil on platvorm teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks. Repositooriumi haldab TÜ raamatukogu.

Datadois säilitatavad andmed saavad DataCite Eesti vahendusel digitaalobjekti identifikaatori (DOI) ning need registreeritakse koos andmeid kirjeldavate metaandmetega rahvusvahelise organisatsiooni DataCite registris, mis võimaldab otsingut, juurdepääsu ja andmete taaskasutamist.

Datadoi tagab uuendused, vastavuse standarditele, andmevahetuse toimimise jm. Sihtgrupiks on üksikteadlased ning allüksused/töögrupid Tartu ülikoolis ja väljaspool seda.

DSpace
 

Kontakt: Heiki Epner, TÜ raamatukogu digikogude analüütik
tel 737 5796, heiki.epner@ut.ee

Avatud juurdepääsuga ajakirjade avaldamine (ojs.utlib.ee)

Tartu Ülikooli raamatukogu pakutab võimalust avaldada avatud juurdepääsuga ajakirju OJS publitseerimisplatvormil (ojs.utlib.ee).

OJS (Open Journal System) on veebiajakirjade publitseerimissüsteem, mida kasutatakse Tartu Ülikooli avatud juurdepääsuga (Open Access) teadusajakirjade haldamiseks ja publitseerimiseks. OJS platvormil on avaldatud Tartu Ülikooli nime all (sh TÜ Kirjastuses) kirjastatavad eelretsenseeritud ajakirjad, mis sisaldavad artiklite täistekste eesti, inglise ja vene keeles. 

OJS on avatud publitseerimise platvorm, mis sobib eelretsenseeritavate ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga avatud juurdepääsuga ajakirjadele. OJS hõlmab online ajakirja kirjastamise kõiki aspekte, alates ajakirja veebilehe loomisest kuni erinevate tegevusteni ajakirja kirjastamisel nagu autori poolt artikli esitamine, eksperdihinnangu andmine, toimetamine, avaldamine, arhiveerimine ja indekseerimise. OJS aitab juhtida inimeste tööd ajakirjaga, sealhulgas jälgida autorite, toimetajate, retsensentide tegevust, teavitades lugejaid ja abistada kirjavahetuse korraldamisel.

Avatud juurdepääsuga ajakirjade avaldamisel on võimalik artiklitele omistada ka DOI number. Digitaalse Objekti Indentifikaatorid (DOI-d) on püsilingid, mida kasutatakse objekti üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas.

Kõik Tartu Ülikooli OJS platvormil avaldatud ajakirjad on kättesaadavad ka rahvusvahelises DOAJ (Directory of Open Access Journals) andmebaasis. 

ojs.utlib.ee
 

Kontakt: Heiki Epner, TÜ raamatukogu digikogude analüütik
tel 737 5796, heiki.epner@ut.ee

Avatud juurdepääsuga monograafiate avaldamine

Tartu Ülikooli Kirjastus on ühinenud projektiga OAPEN (Open Access Publishing in European Networks), mille kaudu levivad avatud juurdepääsuga monograafiad humanitaar- ja sotsiaalteaduste vallas. Vaata TÜ Kirjastuse raamatuid OAPENi andmebaasis.

TÜ Kirjastuse avatud juurdepääsuga raamatud on samuti kättesaadavad rahvusvahelises DOAB (Directory of Open Access Books) andmebaasis.

   

Kontakt: Ivo Volt, TÜ Kirjastuse peatoimetaja
tel 527 1764, e-post: ivo.volt@ut.ee

 

Jaga seda lehekülge