E-VARAMU 2

Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) E-VARAMU

Toetuse saaja: Tartu Ülikool

Partnerid: Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, Eesti Rahvusraamatukogu

Periood: 01.01.2020 - 31.08.2023

Toetus: 698 250 eurot

Lühikirjeldus: E-varamu projekti eesmärgiks on luua täielik Eesti teadus- ja kultuuripärandi kogum, mis hõlmab kõiki Eesti mäluasutuste kollektsioone. Olemasolev taristu võimaldab juurdepääsu üle 15 miljonile Eesti erinevates mäluastustes paiknevatele teadus- ja kultuuriobjektidele. Taristu on hajutatud üle Eesti, kuid projekti töö tulemused on kättesaadavad kõigile läbi E-varamu portaali.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on seotud meetme eesmärkidega, milleks on tagada infrastruktuuri täielik väljaarendamine ning seeläbi teenuste toimimise garanteerimine. Projekti lõplikuks eesmärgiks on luua TÄIELIK Eesti teadus- ja kultuuripärandi kogum, mis hõlmab KÕIKI Eesti mäluasutuste kollektsioone.

Projekti tulemus: E-varamu taristu aitab kaasa Eestis teadus- ja kultuuripärandil põhineva teaduse rahvusvahelise nähtavuse ja kättesaadavuse suurendamisele. Taristu ja selle kaudu loodud ning avaldatud infoallikad on avatud kõikidele teadlastele, tavakasutajatele, mäluasutustele, avaliku sektori organisatsioonidele ning eraettevõtetele.

E-varamu portaali projekti lehekülg: https://www.elnet.ee/elnet-konsortsium/projektid/e-varamu-portaal-2/

E-varamu portaali lehekülg: https://www.e-varamu.ee/ 

 

 

Jaga seda lehekülge