RDA Meets Estonian Researchers, 8.11.2017, Tartu

Research Data Alliance (RDA) on rahvusvaheline organisatsioon, mis oma kogukonnale (teadlased, IT spetsialistid, raamatukoguhoidjad)  toetudes kogub oskusteavet ja ehitab üles e-taristut , et teadusandmeid oleks võimalik vabalt jagada ja kasutada.
RDA tegevusse saab panustada igaüks individuaalselt, võttes osa töö- ja huvigruppide tegevusest.  RDA Euroopa esindajad kohtusid Eesti teadlaste ja teiste huvipooltega, et kaasata neid RDA tegevusse, mille kaudu tugevdada avatud teaduse praktiseerijate kogukonda. 
Seminari info ja esitlused.

Jaga seda lehekülge