Kultuuripärandi massdigiteerimine 2021-2023

EESTI TEADUS- JA ÕPPEKIRJANDUS

Toetuse saaja: Tartu Ülikool

Partnerid: Eesti Kirjandusmuuseum, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Rahvusraamatukogu (arhiveerija).

Periood: 28.10.2021 - 30.07.2023, pikendatud kuni 30.09.2023

Toetus: 254 439 eurot          

Lühikirjeldus: Projekti raames digiteeritakse ja tehakse lihtsalt veebipõhiselt kättesaadavaks 2 000 000 lk. (ca 20 000 eksemplari) eesti teadus- ja õppekirjanduse pärandist. Digiteeritavate materjalide hulgas on teadus- ja õppekirjandust kõikidest valdkondadest.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on digiteerida ja teha avalikult veebipõhiselt kättesaadavaks suure kasutajahuvi ja uurimispotentsiaaliga eesti teadus- ja õppekirjanduse pärand alates 19. sajandi lõpust kuni 20.sajandi I pooleni. Eesmärgiks on luua võrdsed võimalused materjalide kasutamiseks erinevates Eesti regioonides. Inimesed saavad digiteeritud teadus- ja õppematerjale kasutada kas kodus või kohalikus raamatukogus. Üheks projekti eesmärgiks on ka luua lisandväärtust järgmisteks sisuprojektideks (nt. uute  e-õppevahendite tootmine, uute sisukeskkondade loomine, keeleressurss ja avatud rahvustrükise varamu).

Projekti tulemus: Hoitakse ja arendatakse kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja kultuuri ning võimaldatakse teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamist Eestis luues ajast, kohast ja inimeste elukorraldusest sõltumatuid võimalusi ülikoolis õppimiseks ning populariseerides teadust. Toetatakse rahvusteaduste, kultuuri, ajaloo ja pärandi uuringuid. Säilitatakse ajalugu ja pärandit ning aidatakse kaasa kõrgetasemelisele uurimistööle ja luuakse uusi e-õppe võimalusi.

Kollektsioon DIGARis: Massdigiteerimine 2021-2023

Jaga seda lehekülge