Haruldaste raamatute kogu kataloogid ja teemakartoteegid

RARA saalis asuvad haruldaste raamatute kogu kataloogid ja teemakartoteegid

2008. aastast neid kaartkatalooge ja kartoteeke ei täiendata

Eestikeelne raamat

 • Tähestik- ja kronoloogiline kataloog. Kirjastused ja trükikojad, provenients (kuni 1860)
 • Vanem teaduskirjandus (1806–1940)
 • Kalendrid (kuni 1920)
 • Perioodikaväljaanded (ajakirjad kuni 1918, ajalehed kuni 1944)
 • Nõukogude Liidus ilmunud eestikeelne raamat (1941–1944)
 • Kääbusraamatud
 • ENSV Riikliku Kunstiinstituudi väikesetiraažilised väljaanded (1957–1989)
 • Faksiimiletrükised ja koopiad
 • Illustraatorid
 • Eesti raamatu köide

Võõrkeelne raamat

 

Estica/Baltica raamat

 • Tähestikuline kataloog (kuni 1710; alates 1711)
 • Tartu ülikooli trükikoja (1632–1710) trükiste tähestikkataloog
 • Tartu ülikooli juubelitele (1827 ja 1852) pühendatud trükised
 • Vanemad Liivi- ja Eestimaa kaardid (kronoloogiline) ja plaanid (geograafiline)
 • Estica-raamatutes leiduvad portreed
 • Estica-raamatutes leiduvad kohavaated (Eesti, Läti, varia)
 • Vanemad Eesti- ja Liivimaa kaardid ja plaanid

Lääne-Euroopa raamat

 • 16.–17. sajandi raamat. Tähestikuline kataloog, trükkalid ja kirjastajad
 • Saksa 17. sajandi raamat
 • Elseviirid. Tähestikuline ja kronoloogiline kataloog, provenients
 • Soome raamat 1488–1850
 • 16.–18. sajandi dissertatsioonid. Tähestikuline kartoteek

Vene raamat

 • Tähestikulised kataloogid (16.–18. saj; 19. saj–20. saj).
 • Teemakartoteegid:
  • Nimeregister (18. saj)
  • Trükikojad, kirjastused
  • Provenients
  • Kirillitsatrükised
  • Vanausuliste trükised
 • Teadusklassikute eluajal ilmunud väljaanded
 • Keelatud kirjandus
 • Ajaloo pöördelistel momentidel ilmunud trükised
 • Tsaariarmee polkude ajalugu
 • Romanovite dünastia
 • Faksiimiletrükised
 • Luksusväljaanded
 • Illustraatorid
 • Vene raamatu köide

Memoriaalkogude kataloogid

 • Pavel Aleksandrovi memoriaalkogu tähestikuline kataloog
 • Gustav von Bergmanni memoriaalkogu tähestikuline kataloog
 • Maria Aurora von Lestocqi ja Johann Gottfried von Herderi kogu tähestikuline kartoteek
 • Erich Kumari memoriaalkogu tähestikuline kartoteek
 • Karl Weltmanni memoriaalkogu tähestikuline kartoteek

Käsikirjakogu kataloogid

Kunstikogu kataloogid

Fotokogu kataloogid

 • Portreed. Tähestikulised kataloogid
 • Tartu Ülikool
 • Tartu Ülikooli raamatukogu töötajad
 • Tartu Ülikooli raamatukogu
 • Kohavaated
 • Kohavaated. Tartu
 • Kalmistud (Herbert Normanni fotokogus)
 • Varia

Jaga seda lehekülge