Komplekteerimine

Komplekteerimisel lähtutakse Tartu Ülikooli teadus- ja õppetöö vajadustest. Raamatukogu eesmärk on luua võimalikult terviklik rahvustrükiste kogu, et tagada rahvusülikooli rahvusteaduste alane uurimistöö. Lisaks Eestis ilmunule kogub raamatukogu kõiki materjale, mis on ilmunud mujal maailmas Eesti kohta, eesti keeles või mille väljaandjaks on eesti autor. Jooksvalt täiendatakse ka ajaloolisi kogusid ning võetakse vastu kultuuri- ja teadusloolisi arhiive. Andmebaasidele ja kirjastuste e-ajakirjade pakettidele ostetakse juurdepääse nii ühishangetena ELNET Konsortsiumi raames kui ka raamatukogu enda vahenditest. Kui soovitud väljaannet ei leidu, on võimalik kasutada raamatukogudevahelise laenutuse ehk RVL-i teenust. Komplekteerimissoove on võimalik edastada e-kataloogi ESTER või erialareferendi kaudu.

Eestikeelsete õpikute parema kättesaadavuse nimel on raamatukogu algatanud projekti Avalda õpik e-õpikuna! Autori nõusolekul digiteerime eestikeelseid õpikud või õppetööks vajalikke materjale, et teha need huvilistele mugavalt kättesaadavaks. Vaata TÜ arvutivõrgus kättesaadavaid e-õpikuid ja vaba juurdepääsuga e-õpikud. Kui soovite oma õppematerjali avaldada e-õpikuna, pöörduge palun erialainfo spetsialisti poole (telefonid 737 5729, 737 5780 või paring@ut.ee). Oodatud on nii varem avaldatud kui ka seni avaldamata õppematerjalid.

Üleskutse TÜ vilistlane – kirjuta end teaduslukku ja avalda oma väitekiri elektrooniliselt! peaks tagama, et Tartu Ülikoolis tehtud teadustööd on elektrooniliselt kättesaadavad. Kutsume Tartu Ülikooli vilistlasi üles andma nõusolekut oma lõputöö (bakalaureusetöö, magistritöö, auhinnatöö, doktoritöö) lisamiseks TÜ digitaalarhiivi DSpace'is. Teie nõusolekul saame teha teie töö kättesaadavaks ülikooli digitaalarhiivis. Kui teie töö on vaid paberkandjal, siis võime selle raamatukogus digiteerida. Saatke oma digitaalselt allkirjastatud nõusolek ja võimaluse korral ka oma lõputöö fail aadressil: digitaalarhiiv@ut.ee. Paberkandjal lepingu allkirjastamiseks pöörduge raamatukogu poole samal aadressil.

Kaitsmisele minevate väitekirjade esitamine. Väitekirjade avaldamist Tartu Ülikoolis reguleerib doktorikraadi andmise kord (LINK). Kui kaitsmisest on möödunud vähemalt kolm tööpäeva, kirjeldatakse väitekiri e-kataloogis ESTER ning töö paigutatakse TÜ digitaalarhiivi DSpace'is väitekirjade kollektsiooni. Probleemide korral annab nõu Kersti Pedak, kogude arenduse osakond, tel 737 5754.

Jaga seda lehekülge