Kogud

TÜ raamatukogu kogudest

Tartu Ülikooli raamatukogu on Eesti suurim ja vanim, unikaalsete teadus- ja kultuurilooliste kogudega teadusraamatukogu, Eesti pikaajaliseim säilitusekseplari (sundeksemplari) koguja. Kaasaegse teadustöö tegemiseks pakub raamatukogu juurdepääsu kõigile olulisematele teadusandmebaasidele ja e-ajakirjadele. Oma rikkalike ja eriilmeliste kogudega on Tartu Ülikooli raamatukogu unikaalne mäluasutus nii Eestis kui ka maailmas.

Raamatukogu kogude suurus on ca 3,9 miljonit eksemplari, koos erialakogudega on Tartu Ülikooli raamatuvara suuruseks 4,3 miljonit. Kahe sajandi vältel on Tartu Ülikooli raamatukogusse kogutud raamatuid alates trükikunsti algusest – teadus- ja kirjandusklassikasse kuuluvate teoste esmatrükke, väitekirju, maakaarte, atlaseid, gravüürialbumeid, nooditrükiseid, rohkesti varatrükiseid, trüki- ja köitekunsti silmapaistvaid näiteid. Haruldaste raamatute kogus on umbes 20 000 köidet, sh 48 inkunaablit (lisaks 4 fragmenti), üle 2000 trükise 16. sajandist, enne 1860. aastat ilmunud eestikeelsed ja Eesti- ja Liivimaal 17.–18. sajandil ilmunud muukeelsed teosed, sh Tartu Ülikooli esimeste trükikodade toodang. Vanim originaaldokument pärineb 8/9. sajandist. Nimekate isikute raamatukogusid säilitatakse memoriaalkogudena.

Raamatukogu kogud on leitavad e-kataloogi ESTER, EMILis sisalduvate digiteeritud kataloogide, sedel- ja kaartkataloogide ning trükikataloogide abil. Digikogusid säilitatakse TÜ digitaalarhiivis. Ostetud on hulk andmebaase, e-ajakirju ja e-raamatuid. Digitaalseid säilituseksemplare on võimalik kasutada spetsiaalses arvutis.

Jaga seda lehekülge