Open Access – Plans and Choices

Open Access – Plans and Choices

6th November 2019 | University of Tartu Library

 

6. novembril algusega kl 13 toimub TÜ raamatukogu konverentsisaalis rahvusvaheline seminar „Avatud juurdepääs – plaanid ja valikud“. Ootame teadlasi, doktorante, rahastajaid, teaduse administraatoreid, H2020 projektide koordinaatoreid, raamatukoguhoidjaid ning kõik huvilisi kaasa mõtlema ning arvamust avaldama.

Ürituse eesmärk on arutleda avatud juurdepääsu regulatsioonide viimaste arengute ja "Plaan S" stsenaariumi üle, rääkida teadusinfo kättesaadavusega seotud lahendustest Eestis ning tuua esile parimaid avatud teaduse põhimõtete juurutamise praktikaid. 

Seminari kava:

Ürituse ettekanded ja salvestus on leitavad siit.

12:30 Welcome coffee and registration, RDA information desk

13:00-13:10 Opening words by Krista Aru, Director of UT Library 

13:10-13:35 Jeroen Bosman (via Skype), Utrecht University Library, "Plan S: compliant routes, context and next steps"

13:35-14:00 Jaak Järv, Estonian Academy of Sciences, "OA: are we trapped or dodged?"

14:00-14:10 Time for Q&A 

14:10-14:35 Martin Eessalu, The Ministry of Education and Research, "Open Science framework for Estonia"

14:35-15:00 Ivo Volt, UT Press, Association of European University Presses, "European University Presses and Open Access"

15:00-15:05 Stretching break

15:05-15:30 Ivo Wijnbergen, ORCID, "ORCID & The value of authenticated identities"

15:30-15:45 Allan Zirk, UT Research Group for Biological Informatics, "Integrations in modern biodiversity platform"

 

Seminarile on eksperdina kaasatud Jeroen Bosman Utrechti ülikoolist, kes tutvustab Euroopa Teadusnõukogu ja rahastajate nõuet „Plaan S“, mille alusel tehakse publikatsioonidele ja FAIR andmetele täieliku ja kohese avatud juurdepääsu võimaldamine kõigile kohustuslikuks alates 2021. aastast.

Teine välisesineja on Ivo Wijnbergen, kes selgitab ORCID (Open Researcher and Contributor ID) unikaalse ja püsiva identifikaatori konto kasutamise eeliseid ja viise, kuidas koondada ja omavahel siduda teadlase kogu professionaalne tegevus: institutsioonid, grandid, teadusprojektid, publikatsioonid ja teadusandmed. Koostöös TÜ loodusmuuseumi digiarhiivide meeskonnaga esitletakse ORCID integreerimist elurikkuse platvormiga PlutoF.

Registreerimislauas tutvustatakse RDA (The Research Data Alliance) tegevusi ning jagatakse teavet teadlaste kaasamise võimalustest RDA töö- ja huvirühmadesse. Tartu Ülikool on alates käesoleva aasta oktoobrist RDA riiklik kontaktpunkt Eestis ning raamatukogu on valmis teadusandmete jagamise toetamiseks nõustama  RDA sotsiaalse ja tehnilise võrgustikku koostoimimise alal. 

Seminari töökeeleks on inglise keel. Üritust toetab OpenAIRE.

Kontakt: Liisi Lembinen, liisi.lembinen@ut.ee

  Pildiotsingu Tartu ülikool tulemusPildiotsingu dataCite tulemus

 

Jaga seda lehekülge