Seletussõnastikud

Avatud teaduse, avatud juurdepääsu ja teaduse avaandmete teema on maailmas võrdlemisi uus. Selle tõttu on oluline mõista kasutatavate terminite täpset sisu. 

Valik seletavaid sõnastikke: 

CASRAI Dictionary Research Admin Domain
CASRAI Dictionary Reserach Data Domain

Horizon 2020 Glossary

Digital Curation Glossary (DCC)

Eestikeelseid termineid ingliskeelsete vastetega (ja vastupidi) on võimalik leida Eesti märksõnastikust ning selle kaudu otsida avatud teaduse teemalist kirjandust e-kataloogist ESTER
 

 

 

 

 

Jaga seda lehekülge