E-kursused Moodle's

Sügissemester
OIAO.06.050  – e-kursus Infopädevuse alused – üleülikooliline vabaaine bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele toimub igal sügissemestril ja sobib kõikidele erialadele. Kursust viivad läbi raamatukogu erialareferendid. 

Kevadsemester
OIAO.06.051 – e-kursus Sissejuhatus erialainfootsingusse – üleülikooliline vabaaine doktorantidele toimub igal kevadsemestril. Kursust viivad läbi raamatukogu erialareferendid. 

Jaga seda lehekülge