DataDOI

DataDOI on institutsionaalne teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu. DataDOI koondab kõikvõimalike valdkondade teadusandmeid ning seisab avatud teaduse ja FAIR-printsiipide (Findable - leitavad, Accessible - juurdepääsetavad, Interoperable - koostöövõimelised, Reusable - taaskasutatavad) edendamise eest. DataDOI on mõeldud teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks. Iga DataDOI-s säilitatav andmekogum saab DataCite Eesti Konsortsiumi kaudu DOI (digitaalse püsiidentifikaatori).

Tutvuge ka DataDOI kasutustingimuste ning andmete üleslaadimise juhendiga.

DataDOI on registreeritud repositooriumide registris Re3data, mille kasutamise kohta on olemas kasutusjuhend.

Kontakt:

Evelin Arust, andmehaldur, repositooriumi administraator

tel 737 5719, evelin.arust@ut.ee

 

DOI taotlemine

DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Digitaalse Objekti Indentifikaatorid (DOI-d) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas.

Eestis käib uurimisandmete registreerimine DataCite Eesti konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu. Tartu Ülikool on DataCite'i liige. Tartu Ülikooli uurimisgrupi esindaja  peaks konsultatsiooni saamiseks ühendust võtma raamatukogu teadusandmete spetsialistidega ja/või DataCite Eesti administraatoriga. Täpsem informatsioon Datacite Eesti kodulehel.

Teadlane peaks astuma järgmised sammud: 

  1. Korrasta oma andmed
  2. Varusta oma andmekogu metaandmetega
  3. Leia endale sobiv andmekeskus (erialane või institutsionaalne). TÜ teadlased saavad tasuta kasutada teadusandmete repositooriumi DataDOI
  4. Lae oma andmed üles
  5. Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust andmekeskuse haldajaga

Jaga seda lehekülge