DataDOI

Avatud DataDOI repositoorium DSpace baasil on platvorm teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks. Repositooriumi haldab TÜ raamatukogu.

DataDOIs säilitatavad andmed saavad DataCite Eesti vahendusel digitaalobjekti identifikaatori (DOI) ning need registreeritakse koos andmeid kirjeldavate metaandmetega rahvusvahelise organisatsiooni DataCite registris, mis võimaldab otsingut, juurdepääsu ja andmete taaskasutamist.

Datadoi tagab uuendused, vastavuse standarditele, andmevahetuse toimimise jm. Sihtgrupiks on üksikteadlased ning allüksused/töögrupid Tartu ülikoolis ja väljaspool seda.

 

 

Kontakt:

Evelin Arust, andmehaldur

tel 737 5719, evelin.arust@ut.ee 

Heiki Epner, TÜ raamatukogu digikogude analüütik

tel 737 5796, heiki.epner@ut.ee

 

Kuidas oma andmeid üles laadida, vaata videost Kus säilitada teadusandmeid?

DataDOI on registreeritud repositooriumide registris Re3data, mille kohta on olemas kasutusjuhend.

 

DOI taotlemine

DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Digitaalse Objekti Indentifikaatorid (DOI-d) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas.

Eestis käib uurimisandmete registreerimine DataCite Eesti konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu. Tartu Ülikool on DataCite'i liige. Tartu Ülikooli uurimisgrupi esindaja  peaks konsultatsiooni saamiseks ühendust võtma raamatukogu teadusandmete spetsialistidega ja/või DataCite Eesti administraatoriga. Täpsem informatsioon Datacite Eesti kodulehel.

Teadlane peaks astuma järgmised sammud: 

  1. Korrasta oma andmed
  2. Varusta oma andmekogu metaandmetega
  3. Leia endale sobiv andmekeskus (erialane või institutsionaalne). TÜ teadlased saavad tasuta kasutada teadusandmete repositooriumi DataDOI
  4. Lae oma andmed üles
  5. Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust andmekeskuse haldajaga

Jaga seda lehekülge