Digikoopiate tellimine

Digitaalkoopiat tellida kõigist TÜ raamatukogus ava- ja digikogudes olevatest trükistest, kunstiteostest ja fotodest. Tellida saab tervikteoseid või nende osi, digiteerime ka tellija enda materjale. Kättesaadavate kogude kohta leiab infot e-kataloogist ESTER.

Autoriõigusega kaitstavate teoste digiteerimine on autori nõusolekuta lubatud ainult isiklikeks vajadusteks ning õppe- või teaduslikel eesmärkidel.

Digiteerida on võimalik trükiseid kuni suuruses A2 (42x59,4cm), esemeid ei digiteerita. Suuremate formaatide digiteerimine toimub kokkuleppel. Koopiaid ei valmistata juhul kui digiteerimine võib kahjustada originaali.

TEOSE VÕI SELLE OSA DIGITEERIMINE

Tellimisvorm

Teose või selle osa, artikli, foto, käsikirja, kaardi, noodi, graafikateose jm digiteerimisel on võimalik valida jpg, tiff või pdf fail. Pakume automaatset tekstituvastust, mis võimaldab teha täisteksti otsingut ja teost (toimetamata) tekstina salvestada.

Digikoopia tellimus täidetakse 3 tööpäeva jooksul. Digikoopia edastatakse tellijale e-posti teel lingina, kust saab faile alla laadida 10 päeva jooksul või tellija FTP-sse. Kui digitaalkoopia on tellitud autoriõiguse alt vaba trükisest, siis arhiveeritakse selle fail TÜ digitaalarhiivis DSpace’is.

Tasuda saab arve alusel pangaülekandega või Tartu Ülikooli sisearveldusarvega. Tutvuge hinnakirjaga.

Kontakt: Ursula Taela, tel 737 5726, ursula.taela@ut.ee

VANARAAMATU (kuni 1945) DIGITEERIMINE

EOD tellimisvorm 

Autoriõiguse alt vabade tervikteoste digiteerimine toimub EOD ehk e-raamat nõudmisel teenusena. TÜ raamatukogus olevatest  trükisest saab e-raamatu tellida:

  • e-kataloogist  ESTER, kui raamatu kirje juures on vastav märge  ja digiteeritud sedelkataloogist EMIL.
  • kui autoriõiguse alt vaba trükise juures puudub EOD nupp, võtke meiega ühendust: eod@ut.ee
  • teistes EOD teenust pakkuvates Euroopa raamatukogudes olevatest trükistest saate digitaalkoopiaid tellida EOD Search otsimootori abil.

Tingimused: Digitaalkoopia koosneb ühest PDF vormingus failist, kus saab teha täistekstotsingut, kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse programmidesse ning salvestada teksti tekstifailina. Hõlbustatud on ka vana kirjakeele lugemine. Tellimus täidetakse kuni 10 tööpäeva jooksul. Tellimuste haldamine on automaatne ja eeldab tellija nõustumist Digiteerimisteenuse osutamise tingimustega.

Hind: Teenuse alushind on 9,55 EUR ja lehekülje digiteerimise hind 0,13 EUR. Tasuda saab arve alusel pangaülekandega või krediitkaardiga, Tartu Ülikooli sisearveldusarvega.

Lisainfo: 6 kuud pärast tellimuse täitmist digitaalkoopia arhiveeritakse ja tehakse kättesaadavaks TÜ digitaalarhiiv DSpace'is.  Tellides e-raamatu, panustate Te raamatuvara digiteerimisse ning selle kaudu kultuuripärandi mugavamasse kasutamisse.

Kontakt: Maria Luštšik, eod@ut.ee

NB! Eestis 20. sajandi algul (1900-1945) ilmunud autoriõiguse alt vabad teosed saab lasta TASUTA digiteerida projekti EODOPEN raames. Autoriõiguse kehtivuse tähtaeg loetakse lõppenuks, kui autori surmast on möödunud 70 aastat. Kasutage seda võimalust kui vajate raamatuid, mida koju ei laenutata ja eriolukorra tingimustes raamatukogus kohapeal kasutada ei saa. E-kataloog ESTER on eksemplari asukoha juures märkus (tuuakse Rara saali) või (telli saali).

Jaga seda lehekülge