DOI taotlemine

DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Digitaalse Objekti Indentifikaatorid (DOI-d) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas.
Eestis käib uurimisandmete registreerimine DataCite Eesti konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu. Tartu Ülikool on DataCite'i liige. Tartu Ülikooli uurimisgrupi esindaja  peaks konsultatsiooni saamiseks ühendust võtma raamatukogu teadusandmete spetsialistidega ja/või DataCite Eesti administraatoriga. Täpsem informatsioon Datacite Eesti kodulehel.

Teadlane peaks astuma järgmised sammud: 

  1. Korrasta oma andmed
  2. Varusta oma andmekogu metaandmetega
  3. Leia endale sobiv andmekeskus (erialane või institutsionaalne). TÜ teadlased saavad tasuta kasutada teadusandmete repositooriumi DataDOI
  4. Lae oma andmed üles
  5. Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust andmekeskuse haldajaga

 

 

Jaga seda lehekülge