DOI taotlemine

DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Digitaalse Objekti Indentifikaatorid (DOI-d) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas.
 
Eestis käib uurimisandmete registreerimine DataCite Eesti konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu. Tartu Ülikooli uurimisgrupi esindaja või üksikteadlane peaks konsultatsiooni saamiseks ühendust võtma raamatukogu teadusandmete spetsialistidega ja/või DataCite Eesti administraatoriga. Täpsem informatsioon datacite.ut.ee kodulehel.
 
Kontakt:
Heiki Epner, digikogude analüütik (DOI registreerimine, liidestamisega seotud teenused), datacite@ut.ee
Tiiu Tarkpea, teadusandmete peaspetsialist (nõustamine teadusandmete ja DataCite alal), tel 737 5729, tiiu.tarkpea@ut.ee

 

Jaga seda lehekülge