E-kursus - Infopädevuse alused (OIAO.06.050)

Kutsume üliõpilasi osalema e-kursusel
Infopädevuse alused (OIAO.06.050, 3 EAP)                                                

Toimumisaeg: 19.09.-13.11.2016
Registreerimine ÕIS-is kuni 11.09.2016

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, eriti sobilik bakalaureuse- või magistritöö kirjutajatele.
Eesmärk: anda teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni leidmiseks ja haldamiseks.
Kursuse sisu: Ülevaade teadusinformatsiooni allikatest. Infootsingu põhimõtted ja strateegia. Otsing e-kataloogis ESTER ja Eesti artiklite andmebaasides. Otsing Tartu Ülikoolile avatud teadusandmebaasides. Infootsing internetis. Teadusinfo otsimootorid ja portaalid. Viidete haldamise ja bibliograafia vormistamise vahendid. Infootsingu tulemuste relevantsuse ja infoallikate kvaliteedi hindamine. Plagiaat ja selle vältimine.
Õppevorm: Kursus toimub täielikult Moodle e-õppe keskkonnas TÜ raamatukogu erialareferentide juhendamisel. Õppijad loevad õppematerjale, esitavad kodutöödena infootsingu harjutusi omal teemal ning sooritavad teadmiste kontrollimiseks teste. Õppejõud annavad tagasisidet kodutöödele ning hindavad neid. Kursus lõpeb arvestusega, mis saadakse jooksvalt vastavalt kodutööde ja testide tulemustele. 

Lisainfo: Vilve Seiler

Jaga seda lehekülge