E-kursus - Infopädevuse alused (OIAO.06.050)

Kutsume üliõpilasi osalema e-kursusel

Infopädevuse alused (OIAO.06.050, 3 EAP)                                                

Toimumisaeg: 27.09.-21.11.2021
Registreerimine ÕIS-is kuni 20.09.2021

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, sobilik ka algajale infootsijale.
Eesmärk: anda teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni leidmiseks ja haldamiseks, info hindamiseks ja eetiliseks kasutamiseks. 
Kursuse sisu: Ülevaade teadusinformatsiooni allikatest. Infootsingu põhimõtted ja strateegia. Otsing e-kataloogis ESTER ja Eesti artiklite andmebaasides. Otsing Tartu Ülikoolile avatud teadusandmebaasides. Infootsing internetis. Infoallikate kvaliteedi hindamine. Plagiaat ja selle vältimine. Viidete haldamise ja bibliograafia vormistamise vahend Zotero.
Õppevorm: Kursus toimub täielikult Moodle e-õppe keskkonnas. Õppijad loevad õppematerjale, sooritavad teadmiste ja infootsingu oskuste kontrollimiseks teste ning bibliograafia koostamise ülesande. Kursus lõpeb arvestusega, mis saadakse jooksvalt vastavalt kodutööde tulemustele. 

Lisainfo: Vilve Seiler

Jaga seda lehekülge