E-kursus - Infopädevuse alused (OIAO.06.050)

Kutsume üliõpilasi osalema e-kursusel
Infopädevuse alused (OIAO.06.050, 3 EAP)                                                

Toimumisaeg: 02.10.-26.11.2017
Registreerimine ÕIS-is kuni 24.09.2017

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, sobilik ka algajale infootsijale.
Eesmärk: anda teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni leidmiseks ja haldamiseks, info hindamiseks ja eetiliseks kasutamiseks. 
Kursuse sisu: Ülevaade teadusinformatsiooni allikatest. Infootsingu põhimõtted ja strateegia. Otsing e-kataloogis ESTER ja Eesti artiklite andmebaasides. Otsing Tartu Ülikoolile avatud teadusandmebaasides. Infootsing internetis. Infoallikate kvaliteedi hindamine. Plagiaat ja selle vältimine. Viidete haldamise ja bibliograafia vormistamise vahend Zotero.
Õppevorm: Kursus toimub täielikult Moodle e-õppe keskkonnas. Õppijad loevad õppematerjale, sooritavad teadmiste ja infootsingu oskuste kontrollimiseks teste ning esitavad infootsingu ja bibliograafia koostamise ülesande. Kursus lõpeb arvestusega, mis saadakse jooksvalt vastavalt kodutööde ja testide tulemustele. 

Lisainfo: Vilve Seiler

Jaga seda lehekülge