E-kursus - Sissejuhatus erialainfootsingusse (OIAO.06.051)

Sihtgrupp: kõikide erialade doktoriõppe üliõpilased

Kursuse ainekava ÕIS

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on arendada õppijate teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni ja teaduse toorandmete leidmiseks ja haldamiseks.
Sisu: Ülevaade Tartu Ülikoolile raamatukogu kaudu avatud teadusandmebaasidest. Infootsingu põhimõtted ja strateegia. Päringu koostamine, võtmesõnaotsing, märksõnaotsing, otsingutulemuste hindamine ja korrastamine.
Otsing erinevates andmebaasides (EBSCO Discovery, Web of Science, Scopus, kirjastuste e-ajakirjade andmebaasid, e-raamatute andmebaas ebrary). Viidete haldurid (Zotero, Mendeley, EndnoteWeb).
Teadusinfo otsing internetis. Google Scholar. Avatud juurdepääsuga teadusajakirjad. Avatud arhiivid ehk repositooriumid. Teaduse toorandmed ning avaandmed. Teadusandmete haldamine. Andmete elutsükkel ning andmehaldusplaan. Avaandmete repositooriumid. Andmekogu püsiidentifikaator, DataCite, DOI.
Õppevorm: Kursus toimub täielikult Moodle e-õppe keskkonnas TÜ raamatukogu erialareferentide juhendamisel. Õppijad loevad õppematerjale ning esitavad kodutöödena infootsingu harjutusi omal teemal. Tuutorid annavad tagasisidet kodutöödele ning hindavad neid. Kursus lõpeb arvestusega, mis saadakse jooksvalt vastavalt kodutööde tulemustele. 

Lisainfo: Vilve Seiler

Jaga seda lehekülge