Esimene Tartu ülikooli teadlase e-arhiiv jõudis kestva säilitamise keskkonda

27.01.2016

Tartu ülikooli digitaalarhiiv DSpace’is on avaldatud emeriitprofessori Hannes Tammeti isikuarhiiv. Kuues kollektsioonis säilitatakse üle saja elektroonilise dokumendi, kokku ligi 700 faili, mille hulgas on nii teadlase akadeemilisi publikatsioone kui ka õppe- ja teadusmaterjale.

Isikuarhiiv on loodud omaniku initsiatiivil, kellelt pärineb ka andmete valik ning esmane kollektsioonide jaotus. Tegemist on esimese kestva säilitamise keskkonda üles laaditud elektroonilise isikuarhiiviga, mis erineb mitmes aspektis paberil originaaldokumentidest koosnevast traditsioonilisest isikuarhiivist. Hannes Tammeti e-arhiiv on seotud erinevate väliste veebikeskkondadega, sh hiljuti loodud TÜ teadusandmete repositooriumiga Datadoi, mille kaudu on võimalik digitaalobjektidele anda püsivaid DOI-numbreid ehk digitaalse objekti identifikaatoreid.

TÜ digitaalarhiiv DSpace’is peahalduri Heiki Epneri sõnul võivad isikuarhiivid olla väga erinevad. Kui teadlasel on soov oma arhiivi kestvalt säilitada, on olemas esmane ettekujutus jaotusest ja materjalidest, mida on vaja eraldi esile tõsta, siis tasub kontakteeruda TÜ DSpace’i halduritega raamatukogus. „Arhiivi formeerimisel arvestame eelkõige teadlase ja eriala asjatundja soovidega,“ rõhutas Epner.

TÜ institutsionaalne repositoorium http://dspace.ut.ee/ ja teadusandmete repositoorium http://datadoi.ut.ee/ on standarditel põhinev avatud lähtekoodiga platvorm, mida ülikool pakub oma liikmete ja teiste osaliste loodud digitaalmaterjalide kogumiseks, pikaajaliseks säilitamiseks ja avaldamiseks. DSpace’i repositooriumi süsteem on võrdlemisi paindlik ning seetõttu kuuluvad säilitamisele kõik materjalid, millele on vaja tagada parem juurdepääs ja nähtavus.

 

Kontakt: Heiki Epner, TÜ raamatukogu digikogude analüütik, tel. 737 5796, heiki.epner@ut.ee

Jaga seda lehekülge