Open Accessi nädala külalised 2013

Open Accessi nädala külalised 2013

Iryna Kuchma on EIFL organisatsiooni avatud juurdepääsu programmijuht. Oma töös tegeleb ta peamiseslt avatud juurdepääsu poliitikatega, avatud juurdepääsuga ajakirjade ja repositooriumite loomisega ning selleteemaliste ürituste korraldamisega, et tutvustada üldusese avatud juurdepääsu põhimõtteid.

 

 

Ricardo Saraiva on Minho ülikooli raamatukogu repositooriumi RepositoriUM juhataja. Minho ülikool oli üksi esimesi ülikoole, kes võttis vastu institutsionaalse avatud juurdepääsu regulatsiooni (2004). Ricardo Saraival on palju kogemusi institutsionaalse avatud juurdepääsuga poliitika loomisest, sest mõni aasta pärast esmase regulatsiooni kehtestamist täiendati ja parandati seda.

 

 

 

Pekka Olsbo on Jyväskylä ülikooli raamatukogu kirjastamise koordinaator, kes teab palju nii avatud juurdepääsuga kui ka traditsioonilisest publitseerimisest. Jyväskylä ülikoolis on avatud juurdepääsuga publitseerimine sõnastatud ühe ülikooli strateegilise eesmärgina ning selle tagamaid tutvustab meile seminaril Pekka Olsbo.

Jaga seda lehekülge