Raamatukogu ehitustööde jätkamise hanke võitis ASi Ehitustrust ja OÜ Tallinna Ehitustrust ühispakkumine

24.07.2017

Ülikooli raamatukogu ehitustööde lõpetamise hankele laekus 4 pakkumist. Riigihanke võitis ühispakkujate ASi Ehitustrust ja OÜ Tallinna Ehitustrust 5,75 miljoni euro (lisandub käibemaks) suurune pakkumine.

AS Ehitustrust ja OÜ Tallinna Ehitustrust jätkavad aasta alguses YIT Ehituse poolt pooleli jäänud töid, lepingu saab sõlmida peale seaduses ettenähtud vaidlustusaja möödumist alates eduka pakkuja kohta otsuse tegemisest. Raamatukogu lõplikuks valmimise ajaks on planeeritud 17 kuud alates lepingu sõlmimisest, sh 5 kuud raamatukogu lugemissaalide ja avaliku ala remondiks.

Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pageli sõnul võib hanke tulemustega rahule jääda, sest oli olemas konkurents, kõik hankel osalenud ehitusettevõtted on usaldusväärsed ning omavad piisavalt kogemusi ka keerukamate objektide ehitamisel. Võitjaks valiti soodsaima pakkumise teinud ehitusettevõte.

Hanke võitja jätkab ehitustöid etapi kaupa. Esimese etapi töödest jätkuvad ehitustööd fuajees, valmis ehitatakse esimene korrus koos hoidlatega, teine korrus, uued trepikojad ning väikekauba- ja reisijate liftid.

Teise etapiga jätkuvad projektijärgsed ehitustööd külastajatele suletud aladel, milleks on keldrikorruse hoidlad ja olemasolevad trepikojad. Kolmanda etapiga lõpetatakse ülejäänud projektijärgsed hoonesisesed ja hoonevälised ehitustööd, nende hulgas raamatukoguesise väljaku osaline rekonstrueerimine ning antakse tellijale töö üle ja hangitakse hoonele kasutusluba.

 

Lisainfo: Heiki Pagel
TÜ kinnisvaraosakonna juhataja
503 2021

Jaga seda lehekülge