Tartu Folgiklubi esitleb: ajaloolane ja maasikukogemuste koguja Jüri Metssalu

Algus:
30.09.2021 19:00
Lõpp:
30.09.2021 21:00
Asukoht:
TÜ raamatukogu
Toimumiskoht:
TÜ raamatukogu fonoteek
Kategooria:
Internetiaadress:
Korraldaja:
Tartu Folgiklubi

Jüri Metssalu on ajaloolane ja maastikukogemuste koguja. Ta on paarikümne aasta jooksul salvestanud intervjuusid mitmel pool Eestis, kokku ca 400 inimesega, keskendudes ennekõike kohapärimusele, aga ka rahvausule, elulugudele, suulisele ajaloole laiemalt. 

Jüri on kirjutanud artikleid rahvausuteadetest kroonikates, muististest ja pärimuspaikadest, ajalookirjutuse mõjust kohapärimusele ja pühadest allikatest. Ta on uurinud ja kaardistanud Eesti looduslikke pühapaiku, olles ühtlasi ka Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdikomisjoni liige. Ta on õpetanud kohapärimuse ainet Viljandi Kultuuriakadeemias ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis.

Jüri Metssalu on ühtlasi ka rändlektor, keda kutsutakse tavaliselt kõnelema kohapärimuse uurimisest ja teatud piirkonna pärimuspaikadest. Ta koordineerib ka Maa-ameti kohapärimuse kaardirakenduse arendamist, avaldades interaktiivsel kaardil ka enda uurimisprojektides kaardistatud arhiivitekste ja uusi videosid-helipalasid-fotosid välitöödelt.

 

 

 

Jaga seda lehekülge