Tartu Ülikooli raamatukogu ootab kõigilt ettepanekuid raamatute ja õppematerjalide digiteerimiseks

16.04.2020

Tartu Ülikooli raamatukogu kutsub tudengeid, teadlasi ja õppejõude esitama ettepanekuid, milliseid eesti autorite koostatud õppematerjale ja raamatuid võiks esmajärjekorras digiteerida. Digiteerimine toimub neli aastat vältava üle-euroopalise projekti EODOPEN raames, mille eesmärgiks on teha digitaalsel kujul - nii arvuti- kui mobiiliversioonis - kättesaadavaks 15 000 raamatut.  

„Eelmise aasta lõpus alguse saanud projekt on praegustes tingimustes osutunud hädavajalikuks,“ rääkis EODOPEN projekti üks eestvedajatest, Tartu Ülikooli raamatukogu projektijuht Elena Sipria-Mironov. „Kriisiolukord näitab meile kätte selge tulevikusuuna. Mida rohkem me üliõpilastele õppematerjale ja teadlastele erinevaid teoseid kättesaadavaks teeme, seda avaramad on võimalused mis tahes tingimustes õppimise ja uurimisega jätkata. Digitaalsete materjalide kasutamine on selgelt suurenemas ja vajadus selle järele kasvab.“

Raamatukogu on juba kasutusstatistika põhjal pannud kokku esialgse digiteeritavate raamatute loetelu, aga sellele vaatamata oodatakse kogu ülikooliperelt ettepanekuid, milliseid materjale oleks veel vaja digiteerida, et edendada õppe- ja teadustööd. „Kuna meie eesmärgiks on digitaalselt kättesaadavaks teha just uuemad eesti autorite teosed 20. ja 21. sajandist, siis tegeleme paralleelselt kohe ka autoriõiguse teemaga,“ kirjeldas Sipria-Mironov digiteerimise protsessi. „Jälgime hoolikalt, et digiteeritud teoste vaba kasutus ei kahjustaks autoriõiguste omaja seaduslikke huve. Aga usume, et autorid ja kirjastaja mõistavad digiteerimise vajadust ning nõusolekute saamine ei võta palju aega. Sel juhul saaksime digiteerimisega alustada kasvõi kohe.“  

Ettepanekuid saab jooksvalt esitada veebilehel: https://utlib.ut.ee/eodopen

Kõik digiteeritud raamatud lisatakse koheselt Tartu Ülikooli digitaalarhiivi DSpace.

EODOPEN projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon kultuuriprogrammi "Loov Euroopa" raames.

 

Lisateave:
Elena Sipria-Mironov
TÜ raamatukogu projektijuht
737 5750

 

 

 

Jaga seda lehekülge