Tartu Ülikooli raamatukogu osaleb juhtpartnerina EODOPEN projektis

02.12.2019

Tartu Ülikooli raamatukogu ja Eesti rahvusraamatukogu osalevad äsja alanud Euroopa Komisjoni kultuuriprogrammist kaasfinantseeritavas EODOPEN projektis, mille käigus 11 Euroopa riigis digiteeritakse 15 000 raamatut. TÜ raamatukogu on projekti kommunikatsioonialase töögrupi juhtorganisatsioon.

EODOPEN projekti raames digiteeritakse nelja aasta jooksul 15 000 teost 20. ja 21. sajandist. Pärast digiteerimist lisatakse need ühtsesse andmebaasi, millele on ligipääs kõikidel Euroopa Liidu riikide elanikel.

“EODOPEN projekti üheks oluliseks eesmärgiks on jõuda kindlate sihtgruppideni, kes oma töö või õppimisega seoses vajavad erinevaid digiteeritud materjale,” rääkis TÜ raamatukogu arendusdirektor Liisi Lembinen. “Nende soovid ja vajadused määravad ära, millised teosed digiteeritakse. Seega ootame me teadlastelt, õppejõududelt ja lektoritelt väga aktiivset tagasisidet, millised teosed võiksid järgmise nelja aasta jooksul digitaalsel kujul nendeni jõuda.”

EODOPEN projekti raames digiteeritavate raamatute osas oodatakse ettepanekuid ka õpetajatelt ning ajaloo erinevate aspektide uurimisega tegelevatelt üksikisikutelt ja ühendustelt. Kõik materjalid, mis digiteeritakse, saavad kättesaadavaks nii tava- kui mobiiliversioonis, samuti ka Braille kirjas, et neid oleks võimalik lugeda ka vaegnägijatel.   

EODOPEN ehk eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens on 4-aastane projekt, mida koos raamatukogudega finantseerib Euroopa Komisjon kultuuriprogrammi raames ja mille eesmärgiks on kindlate sihtgruppide soovidest lähtuvalt digiteerida 15 000 20. ja 21. sajandil välja antud teost. Projekti partnerriigid on Austria, Eesti, Tšehhi, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Portugal, Ungari, Sloveenia ja Leedu. Projekti kogumaksumus on ligi 4 miljonit eurot.  

 

Lisainformatsioon:
Liisi Lembinen
TÜ raamatukogu arendusdirektor
737 5704

Jaga seda lehekülge