Tartus kohtuvad Läti ülikooli, Vilniuse ülikooli ja Tartu ülikooli raamatukogude esindajad

18.05.2015

18.-19. mail kohtuvad Tartus Läti ülikooli, Vilniuse ülikooli ja Tartu ülikooli raamatukogude esindajad. Seminari teemaks on teadusraamatukogude roll ülikoolide teadustegevuse toetamisel.

Ettekannetega raamatukogu arengust, raamatukoguhoidja rolli muutumisest, teadusandmetest, nende kättesaadavaks tegemisest, raamatukogu kasutamisest, kasutajakoolitusest jne esinevad kolme raamatukogu juhtivad spetsialistid. Väiksemates töögruppides on kavas läbi viia arutelud kasutajakoolituse, e-raamatute, digitaliseerimise, juhtimise, raamatukoguhoidja rolli ja töötajate väljaõppe teemadel.

„Balti riikide raamatukogud lähtuvad paljuski oma tegemistes Euroopa juhtivatest teadusraamatukogudest ning sageli jäävad suhted lähinaabritega tahaplaanile, mistõttu on antud traditsiooni sisseviimine ja jätkamine äärmiselt oluline, sest ka lähinaabritelt on palju õppida ning kogemused on tihti sarnased“ märkis TÜ raamatukogu direktori kt Liisi Lembinen.

Seminar toimib teist korda, eelmise aasta kevadel kohtuti Riias Läti ülikooli raamatukogus. Kohtumise eesmärgiks on vahetada kogemusi ning tihendada koostööd.

Lisainfo:
Liisi Lembinen
TÜ raamatukogu direktori kt
tel 737 5700
liisi.lembinen@ut.ee

Info edastas:
Kersti Kuusemäe
TÜ raamatukogu sekretär
tel 737 5703
faks 737 5701
kersti.kuusemae@ut.ee

Jaga seda lehekülge