Uudiskirjandus

Uued raamatud 
Uued kaardid 
Uued noodid 
Uued DVD-d 
Uued CD-d

Kõikide raamatukokku saabunud teavikute kohta on võimalik tellida kord nädalas saabuv teade oma e-posti aadressile.

Uudiskirjanduse näitusele suures saalis on pandud välja valik viimasel ajal raamatukokku saabunud trükistest. Näitust uuendatakse igal neljapäeva hommikul. Näitusel ei kajastata sundeksemplarina saabunud Eesti väljaandeid, rariteete, kaarte, ajakirju, ajalehti ega auviseid. 

Näituselt suunatakse raamatud lugemissaali, hoidlasse või erialaraamatukogudesse. Väljaannetele saab end ESTERis järjekorda panna. Uudiskirjanduse näituselt tellitud trükised saate kätte kojulaenutuspunktist 2. korrusel kolme päeva jooksul alates näituse vahetamisele järgnevast reedest.

Jaga seda lehekülge