Uudiskirjandus

Uued raamatud - HUMANIORA 
Uued raamatud - REALIA et NATURALIA 
Uued raamatud - MEDICINA 
Uued raamatud - SOCIALIA

Uued raamatud - ILUKIRJANDUS
Uued raamatud - VARIA 

Uued kaardid
Uued noodid
Uued DVD-d
Uued CD-d

Nimekirju uuendatakse iga kuu esimestel päevadel.

Kõikide raamatukokku saabunud teavikute kohta on võimalik tellida kord nädalas saabuv teade oma e-posti aadressile.

Uudiskirjanduse näitusele suures saalis on pandud välja valik viimasel ajal raamatukokku saabunud trükistest. Näitust uuendatakse igal neljapäeva hommikul. Näitusel ei kajastata säilituseksemplarina saabunud Eesti väljaandeid, rariteete, kaarte, ajakirju, ajalehti ega auviseid. 

Näituselt suunatakse raamatud lugemissaali, hoidlasse või erialaraamatukogudesse. Väljaannetele saab end ESTERis järjekorda panna. Uudiskirjanduse näituselt tellitud trükised saate kätte Targast Kapist (1. korrusel) kolme päeva jooksul alates näituse vahetamisele järgnevast reedest.

Jaga seda lehekülge