Kontaktid

Administratsioon
Martin Hallik direktor, PhD (ajalugu)

737 5700
r 188
martin.hallik@ut.ee

Liisi Lembinen arendusdirektor, MA (ajalugu)
Kristina Pai kogude direktor, MA (eesti keel)

737 5773
r 245
kristina.pai@ut.ee

Herdis Olmaru kommunikatsioonijuht, MA (teatriteadus)
Katriin Kaljovee direktori referent
Eve Valper kunstnik-kujundaja

737 5751
r 182
eve.valper@ut.ee

Ly Kütt sekretär

737 5703
ly.kutt@ut.ee

Arno Hellat audiotehnik

737 5731
r 333
arno.hellat@ut.ee

Elena Sipria-Mironov projektijuht (tööleping peatatud), MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Kersti Kuusemäe sekretär (tööleping peatatud)
Säilitus- ja konserveerimisosakond
ruumid 185, 229
Kristina Virro osakonna juhataja 0,5 k., MSc (füüsikaline ja analüütiline keemia)

737 5790
r 178
kristina.virro@ut.ee

Tiina Tensing konservaator-restauraator

737 5716
r 218
tiina.tensing@ut.ee

Tiia Nurmsalu konservaator-restauraator

737 5716
r 218
tiia.nurmsalu@ut.ee

Kersti Jalas varahoidja

737 5734
r 175
kersti.jalas@ut.ee

Külli Põhjala massneutraliseerimiskeskuse spetsialist

737 5743
r 229
kulli.pohjala@ut.ee

Tiiu Fahrutdinova desinfektor 0,5 k.
Eha Ani desinfektor

737 5743
r 229
eha.ani@ut.ee

Elli Jakobson köitja

737 5733
r 253, 258
elli.jakobson@ut.ee

Loris Baer köitja

737 5733
r 253, 258
loris.baer@ut.ee

Erialainfotalitus
Lilian Neerut erialainfotalituse juhataja, MA (infokorraldus)

737 5729
r 315
lilian.neerut@ut.ee

Tiiu Tarkpea teadusandmete peaspetsialist

737 5729
r 315
tiiu.tarkpea@ut.ee

Vilve Seiler referent, infopädevuse koordinaator (haridusteadus, infopädevuse koolitused), mag (kirjalik tõlge)

737 5729
r 315
vilve.seiler@ut.ee

Signe Bachmann referent (matemaatika ja informaatika, sporditeadused, eestikeelsed e-õpikud), MA (infokorraldus)

737 5780
r 315
signe.bachmann@ut.ee

Kristel Uiboaed andmehaldur, PhD (eesti keel)
Maksim Mišin andmehaldur
Alla Saari referent 0,8 k. (füüsika, keemia, tehnoloogia)

737 5729
r 315
alla.saari@ut.ee

Pille Naggel referent (kliiniline meditsiin, peremeditsiin ja rahvatervishoid )

737 5729
r 315
pille.naggel@ut.ee

Ruth Tammeorg referent (majandusteadus, ettevõttemajandus, Euroopa Liidu dokumendikeskuse töö korraldamine )

737 5780
r 315
ruth.tammeorg@ut.ee

Heli Luik referent (filosoofia, kunst, kultuur, etnoloogia, rahvaluule, anglistika, romanistika, skandinavistika, klassikaline filoloogia, slavistika, semiootika)

737 5780
r 315
heli.luik@ut.ee

Elo Tõnisoo referent (Eesti- ja üldkeeleteadus, germanistika, baltistika, Aasia keeled, tõlkeõpetus, testimiskeskus, AVOK, ajalugu)

737 5729
r 315
elo.tonisoo@ut.ee

Silja Härm referent 0,5 k. (usuteadus), mag.theol.

737 5780
r 315
silja.harm@ut.ee

Kadi Kass referent (politoloogia, ühiskonnateadused, psühholoogia), MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

737 5780
r 315
kadi.kass@ut.ee

Ivika Pall referent (bioloogia, geograafia, geoloogia, keskkonnateadused)

737 5729
r 315
ivika.pall@ut.ee

Sigrid Prank referent (bio- ja siirdemeditsiin, farmaatsia, hambaarstiteadus )

737 5780
r 315
sigrid.prank@ut.ee

Teaduskeskus
Jürgen Beyer vanemteadur 0,25 k., PhD
Meelis Friedenthal vanemteadur 0,1 k., dr. theol.
Janika Päll vanemteadur 0,75 k., PhD (klassikaline filoloogia)
Vahur Aabrams teadur 0,5 k., MA (saksa keel ja kirjandus)
Kaarina Rein teadur 0,25 k., PhD (religiooniantropoloogia)
Neeme Näripä nooremteadur 0,5 k., MA (klassikaline filoloogia)
Teenindusosakond
ruumid 282, 285, 287, 288, 365, 364, 411
(+372) 737 5772
laenutus@utlib.ee
Olga Einasto osakonna juhataja, PhD (meedia ja kommunikatsioon)

737 5774
r 365
olga.einasto@ut.ee

Tiiu Täpsi raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
tiiu.tapsi@ut.ee

Anu Rjabinin raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
anu.rjabinin@ut.ee

Katri Armolik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
katri.armolik@ut.ee

Mare Pikkel raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
mare.pikkel@ut.ee

Margit Leesik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
margit.leesik@ut.ee

Jelena Ivanova raamatukoguhoidja
Aili Tomingas assistent

737 5715
r 288
aili.tomingas@ut.ee

Malle Ernits assistent 0,75 k.

737 5771
r 362
malle.ernits@ut.ee

Diana Schmidt assistent

737 5771
r 362
diana.schmidt@ut.ee

Agnes Kivi assistent

737 5771
r 362
agnes.kivi@ut.ee

Reet Olev assistent 0,75 k.

737 5715
r 288
reet.olev@ut.ee

Lembi Abel assistent

737 5775
r 412
lembi.abel@ut.ee

Larissa Kivenko assistent

737 5715
r 412
larissa.kivenko@ut.ee

Kadri Nelis raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
kadri.nelis@ut.ee

Merilin Kunts administraator 0,5 k.
Jane Eskla lugejateenindaja
Külli Kukk lugejateenindaja
Merike Ennok lugejateenindaja

737 5715
r 288
merike.ennok@ut.ee

Tanar Kirs lugejateenindaja 0,5 k., MA (eesti kirjandus)
Ester Ilja lugejateenindaja

737 5771
r 362
ester.ilja@ut.ee

Evelin Arust lugejateenindaja 0,5 k., MA (eesti kirjandus)
Svea Kaseorg lugejateenindaja 0,5 k.

737 5715
r 288
svea.kaseorg@ut.ee

Katrin Kärgenberg lugejateenindaja 0,5 k.
Niina Kargina lugejateenindaja 0,5 k.

737 5771
r 362
niina.kargina@ut.ee

Silvia Peets lugejateenindaja

737 5715
r 288
silvia.peets@ut.ee

Natalja Jevtjuhhova lugejateenindaja
Marianne Marlene Tiik assistent (tööleping peatatud)
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus
Greete Palksaar Ameerika Nõukogu haridusprogrammide koordinaator, MA (usuteadus religioonipedagoogika alal)

737 5714
r 355
greete.palksaar@ut.ee

Laura Suur üliõpilasnõustaja 0,5 k.
Haldusosakond
Maris Rannaveer administraator 0,5 k.
Eliise Järvala administraator 0,5 k.
Keiu Kikas administraator 0,5 k.
Mart Lättemägi tehnik-spetsialist
Infosüsteemide osakond
Anneli Sepp osakonna juhataja

737 5787
r 297
anneli.sepp@ut.ee

Külli Moont infosüsteemi peaspetsialist

737 5711
r 299
kulli.moont@ut.ee

Heiki Epner digikogude analüütik

737 5796
r 298
heiki.epner@ut.ee

Piret Zettur raamatukogu infosüsteemi peahaldur

737 5784
r 298
piret.zettur@ut.ee

Kalju Kill Kask süsteemiadministraator

737 5712
r 302
kill.kask@ut.ee

Tiina Kuusik WWW spetsialist

737 5711
r 299
tiina.kuusik@ut.ee

Liisi Tõnisson digikogude spetsialist, MA (usuteadus)

737 5740
r 226
liisi.tonisson@ut.ee

Risto Mustonen IT spetsialist

737 5713
r 251
risto.mustonen@ut.ee

Ursula Taela digitaliseerija

737 5739
r 227
ursula.taela@ut.ee

Natalja Gordejeva digitaliseerija
Aivar Urboja digitaliseerija 0,5 k.

737 5739
r 227
aivar.urboja@ut.ee

Jaana Mäesalu digitaliseerija (tööleping peatatud), MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Kogude arenduse osakond
Kertu Uri osakonna juhataja

737 5752
r 271
kertu.uri@ut.ee

Lilia Külv erialaraamatukogude peaspetsialist

737 5768
r 270
lilia.kulv@ut.ee

Marika Meltsas elektrooniliste andmebaaside peaspetsialist 0,5 k.

737 5720
r 271
marika.meltsas@ut.ee

Marika Liivamägi raamatukoguhoidja
Tiina Tolli raamatukoguhoidja

737 5753
r 286
tiina.tolli@ut.ee

Anne Kõre bibliograaf

737 5759
r 266
anne.kore@ut.ee

Marje Burenkov raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
marje.burenkov@ut.ee

Tuuli Vähk raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
tuuli.vahk@ut.ee

Kaja Kruus raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
kaja.kruus@ut.ee

Piret Ladva raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
piret.ladva@ut.ee

Asta Kuha raamatukoguhoidja

737 5755
r 266
asta.kuha@ut.ee

Anne Kliimask raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
anne.kliimask@ut.ee

Tiina Sammelselg raamatukoguhoidja
Kristhel Haak raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
kristhel.haak@ut.ee

Liina Espenberg raamatukoguhoidja

737 5759
r 266
liina.espenberg@ut.ee

Ilona Runnel raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
ilona.runnel@ut.ee

Siiri Reinola raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
siiri.reinola@ut.ee

Silja Tänavots raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
silja.tanavots@ut.ee

Tiina Vesterova raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
tiina.vesterova@ut.ee

Marina Ostrovskaja raamatukoguhoidja
Terje Rand raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
terje.rand@ut.ee

Kersti Pedak raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
kersti.pedak@ut.ee

Mare Kahi raamatukoguhoidja

737 5753
r 286
mare.kahi@ut.ee

Kaili Kliimask assistent
Natalja Kapajeva assistent
Tiiu Sade raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
tiiu.sade@ut.ee

Elle Zirk abitööline 0,5 k.

737 5753
r 286
elle.zirk@ut.ee

Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond
ruumid 181, 179, 249
Malle Ermel osakonna juhataja

737 5744
r 179
malle.ermel@ut.ee

Mare Rand raamatukoguhoidja 0,15 k.
Aili Bernotas raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
aili.bernotas@ut.ee

Ülle Mölder raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
ulle.molder@ut.ee

Ave Teesalu raamatukoguhoidja, MA (klassikaline filoloogia)

737 5745
r 181
ave.teesalu@ut.ee

Kadri Tammur raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
kadri.tammur@ut.ee

Irina Opletajeva raamatukoguhoidja
Kaspar Kolk raamatukoguhoidja 0,5 k.

737 5745
r 181
kaspar.kolk@ut.ee

Ilmar Vene raamatukoguhoidja 0,25 k.

737 5745
r 181
ilmar.vene@ut.ee

Sulo Lembinen raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
sulo.lembinen@ut.ee

Tatjana Šahhovskaja raamatukoguhoidja
Moonika Teemus raamatukoguhoidja, MA (kunstiajalugu)

737 5745
r 181
moonika.teemus@ut.ee

Fonoteek
ruum 410
(+372) 737 5730
fono@utlib.ee
Avo Kartul keskuse juhataja

737 5730,737 5779
r 410
avo.kartul@ut.ee

Svea Pärsimägi raamatukoguhoidja

737 5730,737 5779
r 410
svea.parsimagi@ut.ee

Raamatukogude vahelise laenutuse keskus
ruum 363
(+372) 737 5778
Maria Luštšik RVL juhataja

737 5778
r 363
maria.lustsik@ut.ee

Olga Šarova raamatukoguhoidja

737 5778
r 363
olga.sarova@ut.ee

Jaga seda lehekülge