Kontaktid

Administratsioon
Martin Hallik direktor, PhD (ajalugu)

737 5700
r 188
martin.hallik@ut.ee

Liisi Lembinen arendusdirektor, MA (ajalugu)
Kristina Pai kogude direktor, MA (eesti keel)

737 5773
r 245
kristina.pai@ut.ee

Herdis Olmaru kommunikatsioonijuht, MA (teatriteadus)
Katriin Kaljovee direktori referent
Eve Valper kunstnik-kujundaja

737 5751
r 182
eve.valper@ut.ee

Ly Kütt sekretär

737 5703
ly.kutt@ut.ee

Arno Hellat audiotehnik

737 5731
r 333
arno.hellat@ut.ee

Elena Sipria-Mironov projektijuht (tööleping peatatud), MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Kersti Kuusemäe sekretär (tööleping peatatud)
Säilitus- ja konserveerimisosakond
ruumid 185, 229
Kristina Virro osakonna juhataja 0,5 k., MSc (füüsikaline ja analüütiline keemia)

737 5790
r 178
kristina.virro@ut.ee

Tiia Nurmsalu konservaator-restauraator

737 5716
r 218
tiia.nurmsalu@ut.ee

Tiina Tensing konservaator-restauraator

737 5716
r 218
tiina.tensing@ut.ee

Kersti Jalas varahoidja

737 5734
r 175
kersti.jalas@ut.ee

Külli Põhjala massneutraliseerimiskeskuse spetsialist

737 5743
r 229
kulli.pohjala@ut.ee

Eha Ani desinfektor

737 5743
r 229
eha.ani@ut.ee

Tiiu Fahrutdinova desinfektor 0,5 k.
Loris Baer köitja

737 5733
r 253, 258
loris.baer@ut.ee

Elli Jakobson köitja

737 5733
r 253, 258
elli.jakobson@ut.ee

Erialainfotalitus
Lilian Neerut erialainfotalituse juhataja, MA (infokorraldus)

737 5729
r 315
lilian.neerut@ut.ee

Tiiu Tarkpea teadusandmete peaspetsialist

737 5729
r 315
tiiu.tarkpea@ut.ee

Vilve Seiler referent, infopädevuse koordinaator (haridusteadus, infopädevuse koolitused), mag (kirjalik tõlge)

737 5729
r 315
vilve.seiler@ut.ee

Signe Bachmann referent (matemaatika ja informaatika, sporditeadused, eestikeelsed e-õpikud), MA (infokorraldus)

737 5729
r 315
signe.bachmann@ut.ee

Ruth Tammeorg referent (majandusteadus, ettevõttemajandus, Euroopa Liidu dokumendikeskuse töö korraldamine )

737 5780
r 315
ruth.tammeorg@ut.ee

Sigrid Prank referent (bio- ja siirdemeditsiin, farmaatsia, hambaarstiteadus )

737 5780
r 315
sigrid.prank@ut.ee

Alla Saari referent 0,8 k. (füüsika, keemia, tehnoloogia)

737 5780
r 315
alla.saari@ut.ee

Kadi Kass referent (politoloogia, ühiskonnateadused, psühholoogia), MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

737 5729
r 315
kadi.kass@ut.ee

Silja Härm referent 0,5 k. (usuteadus), mag.theol.

737 5780
r 315
silja.harm@ut.ee

Ivika Pall referent (bioloogia, geograafia, geoloogia, keskkonnateadused)

737 5780
r 315
ivika.pall@ut.ee

Elo Tõnisoo referent (Eesti- ja üldkeeleteadus, germanistika, baltistika, Aasia keeled, tõlkeõpetus, testimiskeskus, AVOK, ajalugu)

737 5780
r 315
elo.tonisoo@ut.ee

Pille Naggel referent (kliiniline meditsiin, peremeditsiin ja rahvatervishoid )

737 5780
r 315
pille.naggel@ut.ee

Heli Luik referent (filosoofia, kunst, kultuur, etnoloogia, rahvaluule, anglistika, romanistika, skandinavistika, klassikaline filoloogia, slavistika, semiootika)

737 5729
r 315
heli.luik@ut.ee

Kristel Uiboaed andmehaldur, PhD (eesti keel)
Maksim Mišin andmehaldur
Teaduskeskus
Arvo Tering vanemteadur 0,4 k., knd (ajalugu)
Janika Päll vanemteadur 0,75 k., PhD (klassikaline filoloogia)
Meelis Friedenthal vanemteadur 0,1 k., dr. theol.
Jürgen Beyer teadur 0,25 k., PhD
Kaarina Rein teadur 0,25 k., PhD (religiooniantropoloogia)
Vahur Aabrams teadur 0,5 k., MA (saksa keel ja kirjandus)
Neeme Näripä nooremteadur 0,5 k., MA (klassikaline filoloogia)
Teenindusosakond
ruumid 282, 285, 287, 288, 365, 364, 411
(+372) 737 5772
laenutus@utlib.ee
Olga Einasto osakonna juhataja, PhD (meedia ja kommunikatsioon)

737 5774
r 365
olga.einasto@ut.ee

Jelena Ivanova raamatukoguhoidja
Margit Leesik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
margit.leesik@ut.ee

Anu Rjabinin raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
anu.rjabinin@ut.ee

Katri Armolik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
katri.armolik@ut.ee

Tiiu Täpsi raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
tiiu.tapsi@ut.ee

Mare Pikkel raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
mare.pikkel@ut.ee

Reet Olev assistent 0,75 k.

737 5715
r 288
reet.olev@ut.ee

Marianne Marlene Tiik assistent

737 5771
r 362
marianne.tiik@ut.ee

Diana Schmidt assistent

737 5771
r 362
diana.schmidt@ut.ee

Lembi Abel assistent

737 5775
r 412
lembi.abel@ut.ee

Agnes Kivi assistent

737 5771
r 362
agnes.kivi@ut.ee

Malle Ernits assistent 0,75 k.

737 5771
r 362
malle.ernits@ut.ee

Aili Tomingas assistent

737 5715
r 288
aili.tomingas@ut.ee

Larissa Kivenko assistent

737 5715
r 412
larissa.kivenko@ut.ee

Kadri Nelis raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
kadri.nelis@ut.ee

Merilin Kunts administraator 0,5 k.
Natalja Jevtjuhhova lugejateenindaja
Katrin Kärgenberg lugejateenindaja 0,5 k.
Niina Kargina lugejateenindaja 0,5 k.

737 5771
r 362
niina.kargina@ut.ee

Merike Ennok lugejateenindaja

737 5715
r 288
merike.ennok@ut.ee

Silvia Peets lugejateenindaja

737 5715
r 288
silvia.peets@ut.ee

Svea Kaseorg lugejateenindaja 0,5 k.

737 5715
r 288
svea.kaseorg@ut.ee

Ester Ilja lugejateenindaja

737 5771
r 362
ester.ilja@ut.ee

Tanar Kirs lugejateenindaja 0,5 k., MA (eesti kirjandus)
Evelin Arust lugejateenindaja 0,5 k., MA (eesti kirjandus)
Külli Kukk lugejateenindaja
Jane Eskla lugejateenindaja
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus
Greete Palksaar Ameerika Nõukogu haridusprogrammide koordinaator, MA (usuteadus religioonipedagoogika alal)

737 5714
r 355
greete.palksaar@ut.ee

Laura Suur üliõpilasnõustaja 0,5 k.
Haldusosakond
Maris Rannaveer administraator 0,5 k.
Keiu Kikas administraator 0,5 k.
Eliise Järvala administraator 0,5 k.
Mart Lättemägi tehnik-spetsialist
Infosüsteemide osakond
Anneli Sepp osakonna juhataja

737 5787
r 297
anneli.sepp@ut.ee

Külli Moont infosüsteemi peaspetsialist

737 5711
r 299
kulli.moont@ut.ee

Heiki Epner digikogude analüütik

737 5796
r 298
heiki.epner@ut.ee

Piret Zettur raamatukogu infosüsteemi peahaldur

737 5784
r 298
piret.zettur@ut.ee

Kalju Kill Kask süsteemiadministraator

737 5712
r 302
kill.kask@ut.ee

Tiina Kuusik WWW spetsialist

737 5711
r 299
tiina.kuusik@ut.ee

Liisi Tõnisson digikogude spetsialist, MA (usuteadus)

737 5740
r 226
liisi.tonisson@ut.ee

Risto Mustonen IT spetsialist

737 5713
r 251
risto.mustonen@ut.ee

Ursula Taela digitaliseerija

737 5739
r 227
ursula.taela@ut.ee

Natalja Gordejeva digitaliseerija
Aivar Urboja digitaliseerija 0,5 k.

737 5739
r 227
aivar.urboja@ut.ee

Jaana Mäesalu digitaliseerija (tööleping peatatud), MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Kogude arenduse osakond
Kertu Uri osakonna juhataja

737 5752
r 271
kertu.uri@ut.ee

Lilia Külv erialaraamatukogude peaspetsialist

737 5768
r 270
lilia.kulv@ut.ee

Marika Meltsas elektrooniliste andmebaaside peaspetsialist 0,5 k.

737 5720
r 271
marika.meltsas@ut.ee

Tiina Tolli raamatukoguhoidja

737 5753
r 286
tiina.tolli@ut.ee

Marika Liivamägi raamatukoguhoidja
Anne Kõre bibliograaf

737 5759
r 266
anne.kore@ut.ee

Piret Ladva raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
piret.ladva@ut.ee

Terje Rand raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
terje.rand@ut.ee

Siiri Reinola raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
siiri.reinola@ut.ee

Tuuli Vähk raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
tuuli.vahk@ut.ee

Kaja Kruus raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
kaja.kruus@ut.ee

Tiina Vesterova raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
tiina.vesterova@ut.ee

Marje Burenkov raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
marje.burenkov@ut.ee

Liina Espenberg raamatukoguhoidja

737 5759
r 266
liina.espenberg@ut.ee

Maarika Tomingas raamatukoguhoidja, MA (uusim aeg)
Mare Kahi raamatukoguhoidja

737 5753
r 286
mare.kahi@ut.ee

Ilona Runnel raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
ilona.runnel@ut.ee

Anne Kliimask raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
anne.kliimask@ut.ee

Kristhel Haak raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
kristhel.haak@ut.ee

Marina Ostrovskaja raamatukoguhoidja
Tiina Sammelselg raamatukoguhoidja
Asta Kuha raamatukoguhoidja

737 5755
r 266
asta.kuha@ut.ee

Kersti Pedak raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
kersti.pedak@ut.ee

Silja Tänavots raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
silja.tanavots@ut.ee

Kaili Kliimask assistent
Natalja Kapajeva assistent
Tiiu Sade raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
tiiu.sade@ut.ee

Elle Zirk abitööline 0,5 k.

737 5753
r 286
elle.zirk@ut.ee

Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond
ruumid 181, 179, 249
Malle Ermel osakonna juhataja

737 5744
r 179
malle.ermel@ut.ee

Mare Rand raamatukoguhoidja 0,15 k.
Ülle Mölder raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
ulle.molder@ut.ee

Ave Teesalu raamatukoguhoidja, MA (klassikaline filoloogia)

737 5745
r 181
ave.teesalu@ut.ee

Aili Bernotas raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
aili.bernotas@ut.ee

Tatjana Šahhovskaja raamatukoguhoidja
Irina Opletajeva raamatukoguhoidja
Kaspar Kolk raamatukoguhoidja 0,5 k.

737 5745
r 181
kaspar.kolk@ut.ee

Ilmar Vene raamatukoguhoidja 0,25 k.

737 5745
r 181
ilmar.vene@ut.ee

Sulo Lembinen raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
sulo.lembinen@ut.ee

Moonika Teemus raamatukoguhoidja, MA (kunstiajalugu)

737 5745
r 181
moonika.teemus@ut.ee

Kadri Tammur raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
kadri.tammur@ut.ee

Fonoteek
ruum 410
(+372) 737 5730
fono@utlib.ee
Avo Kartul keskuse juhataja

737 5730,737 5779
r 410
avo.kartul@ut.ee

Svea Pärsimägi raamatukoguhoidja

737 5730,737 5779
r 410
svea.parsimagi@ut.ee

Raamatukogude vahelise laenutuse keskus
ruum 363
(+372) 737 5778
Maria Luštšik RVL juhataja

737 5778
r 363
maria.lustsik@ut.ee

Olga Šarova raamatukoguhoidja

737 5778
r 363
olga.sarova@ut.ee

Jaga seda lehekülge