Kontaktid

Administratsioon
Martin Hallik direktor, PhD

737 5700
r 188
martin.hallik@ut.ee

Liisi Lembinen arendusdirektor, MA
Herdis Olmaru kommunikatsioonijuht, MA
Katriin Kaljovee direktori referent
Eve Valper kunstnik-kujundaja

737 5751
r 182
eve.valper@ut.ee

Ly Kütt sekretär

737 5703
ly.kutt@ut.ee

Arno Hellat audiotehnik

737 5731
r 333
arno.hellat@ut.ee

Kristina Pai kogude direktor (tööleping peatatud), MA
Elena Sipria-Mironov projektijuht (tööleping peatatud), MA
Kersti Kuusemäe sekretär (tööleping peatatud)
Säilitus- ja konserveerimisosakond
ruumid 185, 229
Kristina Virro osakonna juhataja, MSc

737 5790
r 178
kristina.virro@ut.ee

Tiina Tensing konservaator-restauraator

737 5716
r 218
tiina.tensing@ut.ee

Tiia Nurmsalu konservaator-restauraator

737 5716
r 218
tiia.nurmsalu@ut.ee

Kersti Jalas varahoidja

737 5734
r 175
kersti.jalas@ut.ee

Külli Põhjala massneutraliseerimiskeskuse spetsialist

737 5743
r 229
kulli.pohjala@ut.ee

Tiiu Fahrutdinova desinfektor 0,5 k
Eha Ani desinfektor

737 5743
r 229
eha.ani@ut.ee

Elli Jakobson köitja

737 5733
r 253, 258
elli.jakobson@ut.ee

Loris Baer köitja

737 5733
r 253, 258
loris.baer@ut.ee

Erialainfotalitus
Lilian Neerut erialainfotalituse juhataja, MA

737 5729
r 315
lilian.neerut@ut.ee

Tiiu Tarkpea teadusandmete peaspetsialist

737 5729
r 315
tiiu.tarkpea@ut.ee

Vilve Seiler referent, infopädevuse koordinaator (haridusteadus, politoloogia, ühiskonnateadused, psühholoogia, infopädevuse koolitused), mag

737 5729
r 315
vilve.seiler@ut.ee

Signe Bachmann referent (matemaatika ja informaatika, sporditeadused, õigusteadus, eestikeelsed e-õpikud), MA

737 5780
r 315
signe.bachmann@ut.ee

Kristel Uiboaed andmehaldur, PhD
Maksim Mišin andmehaldur, PhD
Ivika Pall referent (bioloogia, geograafia, geoloogia, keskkonnateadused)

737 5729
r 315
ivika.pall@ut.ee

Alla Saari referent 0,8 k (füüsika, keemia, tehnoloogia)

737 5729
r 315
alla.saari@ut.ee

Heli Luik referent (filosoofia, kunst, kultuur, etnoloogia, rahvaluule, anglistika, romanistika, skandinavistika, klassikaline filoloogia, slavistika, semiootika)

737 5780
r 315
heli.luik@ut.ee

Silja Härm referent 0,5 k (usuteadus), mag.theol.

737 5780
r 315
silja.harm@ut.ee

Pille Naggel referent (kliiniline meditsiin, peremeditsiin ja rahvatervishoid, bio- ja siirdemeditsiin, farmaatsia, hambaarstiteadus )

737 5729
r 315
pille.naggel@ut.ee

Elo Tõnisoo referent (eesti ja soome-ugri keeleteadus, üldkeeleteadus, germanistika, baltistika, Aasia keeled, tõlkeõpetus, testimiskeskus, AVOK, ajalugu)

737 5729
r 315
elo.tonisoo@ut.ee

Ruth Tammeorg referent (majandusteadus, ettevõttemajandus, Euroopa Liidu dokumendikeskuse töö korraldamine )

737 5780
r 315
ruth.tammeorg@ut.ee

Teaduskeskus
Jürgen Beyer vanemteadur 0,25 k, PhD
Janika Päll vanemteadur 0,1 k, PhD
Meelis Friedenthal Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo vanemteadur, dr. theol.
Kaarina Rein teadur 0,25 k, PhD
Vahur Aabrams teadur 0,5 k, MA
Neeme Näripä nooremteadur 0,5 k, MA
Teenindusosakond
ruumid 282, 285, 287, 288, 365, 364, 411
(+372) 737 5772
laenutus@utlib.ee
Olga Einasto osakonna juhataja, PhD

737 5774
r 365
olga.einasto@ut.ee

Katri Armolik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
katri.armolik@ut.ee

Mare Pikkel raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
mare.pikkel@ut.ee

Anu Rjabinin raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
anu.rjabinin@ut.ee

Tiiu Täpsi raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
tiiu.tapsi@ut.ee

Margit Leesik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
margit.leesik@ut.ee

Jelena Ivanova raamatukoguhoidja
Lembi Abel assistent

737 5775
r 412
lembi.abel@ut.ee

Marianne Marlene Tiik assistent

737 5771
r 362
marianne.tiik@ut.ee

Aili Tomingas assistent

737 5715
r 288
aili.tomingas@ut.ee

Agnes Kivi assistent

737 5771
r 362
agnes.kivi@ut.ee

Diana Schmidt assistent

737 5771
r 362
diana.schmidt@ut.ee

Reet Olev assistent 0,75 k

737 5715
r 288
reet.olev@ut.ee

Malle Ernits assistent 0,75 k

737 5771
r 362
malle.ernits@ut.ee

Larissa Kivenko assistent

737 5715
r 412
larissa.kivenko@ut.ee

Kadri Nelis raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
kadri.nelis@ut.ee

Tanar Kirs lugejateenindaja 0,5 k, MA
Külli Kukk lugejateenindaja
Ester Ilja lugejateenindaja

737 5771
r 362
ester.ilja@ut.ee

Merike Ennok lugejateenindaja

737 5715
r 288
merike.ennok@ut.ee

Natalja Jevtjuhhova lugejateenindaja
Katrin Kärgenberg lugejateenindaja 0,5 k
Svea Kaseorg lugejateenindaja 0,5 k

737 5715
r 288
svea.kaseorg@ut.ee

Evelin Arust lugejateenindaja 0,5 k, MA
Silvia Peets lugejateenindaja

737 5715
r 288
silvia.peets@ut.ee

Jane Eskla lugejateenindaja
Niina Kargina lugejateenindaja 0,5 k

737 5771
r 362
niina.kargina@ut.ee

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus
Greete Palksaar Ameerika Nõukogu haridusprogrammide koordinaator, MA

737 5714
r 355
greete.palksaar@ut.ee

Laura Suur üliõpilasnõustaja 0,5 k
Haldusosakond
Eliise Järvala administraator 0,5 k
Maris Rannaveer administraator 0,5 k
Mart Lättemägi tehnik-spetsialist
Infosüsteemide osakond
Anneli Sepp osakonna juhataja

737 5787
r 297
anneli.sepp@ut.ee

Külli Moont infosüsteemi peaspetsialist

737 5711
r 299
kulli.moont@ut.ee

Heiki Epner digikogude analüütik

737 5796
r 298
heiki.epner@ut.ee

Piret Zettur raamatukogu infosüsteemi peahaldur

737 5784
r 298
piret.zettur@ut.ee

Kalju Kill Kask süsteemiadministraator

737 5712
r 302
kill.kask@ut.ee

Martin Pajuste tarkvaraarendaja
Uku Raudvere tarkvaraarendaja
Tiina Kuusik WWW spetsialist

737 5711
r 299
tiina.kuusik@ut.ee

Risto Mustonen IT spetsialist

737 5713
r 251
risto.mustonen@ut.ee

Liisi Tõnisson digikogude spetsialist, MA

737 5740
r 226
liisi.tonisson@ut.ee

Natalja Gordejeva digitaliseerija
Ursula Taela digitaliseerija

737 5739
r 227
ursula.taela@ut.ee

Aivar Urboja digitaliseerija 0,5 k

737 5739
r 227
aivar.urboja@ut.ee

Jaana Mäesalu digitaliseerija (tööleping peatatud), MA
Kogude arenduse osakond
Kertu Uri osakonna juhataja

737 5752
r 271
kertu.uri@ut.ee

Lilia Külv erialaraamatukogude peaspetsialist

737 5768
r 270
lilia.kulv@ut.ee

Marika Meltsas elektrooniliste andmebaaside peaspetsialist 0,5 k

737 5720
r 271
marika.meltsas@ut.ee

Marika Liivamägi raamatukoguhoidja
Tiina Tolli raamatukoguhoidja

737 5753
r 286
tiina.tolli@ut.ee

Anne Kõre bibliograaf

737 5759
r 266
anne.kore@ut.ee

Tiina Vesterova raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
tiina.vesterova@ut.ee

Tuuli Vähk raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
tuuli.vahk@ut.ee

Liina Espenberg raamatukoguhoidja

737 5759
r 266
liina.espenberg@ut.ee

Mare Kahi raamatukoguhoidja

737 5753
r 286
mare.kahi@ut.ee

Kristhel Haak raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
kristhel.haak@ut.ee

Kaja Kruus raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
kaja.kruus@ut.ee

Siiri Reinola raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
siiri.reinola@ut.ee

Piret Ladva raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
piret.ladva@ut.ee

Ilona Runnel raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
ilona.runnel@ut.ee

Asta Kuha raamatukoguhoidja

737 5755
r 266
asta.kuha@ut.ee

Terje Rand raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
terje.rand@ut.ee

Marje Burenkov raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
marje.burenkov@ut.ee

Kersti Pedak raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
kersti.pedak@ut.ee

Silja Tänavots raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
silja.tanavots@ut.ee

Marina Ostrovskaja raamatukoguhoidja
Anne Kliimask raamatukoguhoidja

737 5794
r 286
anne.kliimask@ut.ee

Kaili Kliimask assistent
Natalja Kapajeva assistent
Tiiu Sade raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
tiiu.sade@ut.ee

Elle Zirk abitööline 0,5 k

737 5753
r 286
elle.zirk@ut.ee

Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond
ruumid 181, 179, 249
Malle Ermel osakonna juhataja

737 5744
r 179
malle.ermel@ut.ee

Mare Rand raamatukoguhoidja 0,15 k
Kadri Tammur raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
kadri.tammur@ut.ee

Irina Opletajeva raamatukoguhoidja
Aili Bernotas raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
aili.bernotas@ut.ee

Ülle Mölder raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
ulle.molder@ut.ee

Tatjana Šahhovskaja raamatukoguhoidja
Ilmar Vene raamatukoguhoidja 0,25 k

737 5745
r 181
ilmar.vene@ut.ee

Kaspar Kolk raamatukoguhoidja 0,5 k

737 5745
r 181
kaspar.kolk@ut.ee

Sulo Lembinen raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
sulo.lembinen@ut.ee

Moonika Teemus raamatukoguhoidja, MA

737 5745
r 181
moonika.teemus@ut.ee

Ave Teesalu raamatukoguhoidja 0,8 k, MA

737 5745
r 181
ave.teesalu@ut.ee

Fonoteek
ruum 410
(+372) 737 5730
fono@utlib.ee
Avo Kartul keskuse juhataja

737 5730,737 5779
r 410
avo.kartul@ut.ee

Svea Pärsimägi raamatukoguhoidja

737 5730,737 5779
r 410
svea.parsimagi@ut.ee

Raamatukogude vahelise laenutuse keskus
ruum 363
(+372) 737 5778
Maria Luštšik RVL juhataja

737 5778
r 363
maria.lustsik@ut.ee

Olga Šarova raamatukoguhoidja

737 5778
r 363
olga.sarova@ut.ee

Jaga seda lehekülge