Kontaktid

Administratsioon
Krista Aru direktor, PhD

737 5700
r 188
krista.aru@ut.ee

Liisi Lembinen arendusdirektor, MA

737 5704
r 187
liisi.lembinen@ut.ee

Herdis Olmaru kommunikatsioonijuht, MA

737 5749
r 184
herdis.olmaru@ut.ee

Elena Sipria-Mironov projektijuht, MA
Katriin Kaljovee konverentsikeskuse juht
Lilian Mengel kunstnik-kujundaja

737 5751
r 182
lilian.mengel@ut.ee

Kadri Kaarlõp kujundaja 0,5 k

737 5751
r 182
kadri.kaarlop@ut.ee

Kersti Kuusemäe sekretär
Mart Lättemägi tehnik-spetsialist
Arno Hellat audiotehnik

737 5731
r 425
arno.hellat@ut.ee

Kristina Pai kogude direktor (tööleping peatatud), MA
Säilitus- ja konserveerimisosakond
Kristina Virro osakonna juhataja, MSc

737 5790
r 178
kristina.virro@ut.ee

Tiia Nurmsalu konservaator-restauraator

737 5716
r 171
tiia.nurmsalu@ut.ee

Tiina Tensing konservaator-restauraator

737 5716
r 171
tiina.tensing@ut.ee

Kaisa Kauksi kogude kuraator, MA

737 5739
r 179
kaisa.kauksi@ut.ee

Laura Laanisto kogude kuraator, MA

737 5739
r 179
laura.laanisto@ut.ee

Külli Põhjala massneutraliseerimiskeskuse spetsialist

737 5743
r 103
kulli.pohjala@ut.ee

Elli Jakobson köitja

737 5791
r 228
elli.jakobson@ut.ee

Loris Baer köitja

737 5791
r 228
loris.baer@ut.ee

Erialainfotalitus
Lilian Neerut erialainfotalituse juhataja, MA

737 5733
r 315
lilian.neerut@ut.ee

Tiiu Tarkpea teadusandmete peaspetsialist

737 5728
r 298
tiiu.tarkpea@ut.ee

Vilve Seiler referent, infopädevuse koordinaator (haridusteadus, politoloogia, ühiskonnateadused, psühholoogia, infopädevuse koolitused), mag

737 5729
r 313/314
vilve.seiler@ut.ee

Signe Bachmann referent (matemaatika ja informaatika, sporditeadused, õigusteadus, eestikeelsed e-õpikud), MA

737 5729
r 313/314
signe.bachmann@ut.ee

Eda-Riin Leego erialainfo spetsialist 0,5 k, MA
Elo Tõnisoo referent (eesti ja soome-ugri keeleteadus, üldkeeleteadus, germanistika, baltistika, Aasia keeled, tõlkeõpetus, testimiskeskus, AVOK, ajalugu)

737 5780
r 313/314
elo.tonisoo@ut.ee

Pille Naggel referent (kliiniline meditsiin, peremeditsiin ja rahvatervishoid, bio- ja siirdemeditsiin, farmaatsia, hambaarstiteadus)

737 5780
r 313/314
pille.naggel@ut.ee

Ivika Pall referent (bioloogia, geograafia, geoloogia, keskkonnateadused)

737 5780
r 313/314
ivika.pall@ut.ee

Teaduskeskus
Arvo Tering intellektuaalajaloo vanemteadur 0,3 k, knd
Janika Päll vanemteadur 0,2 k, PhD
Meelis Friedenthal Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo vanemteadur 0,5 k, dr. theol.
Jürgen Beyer vanemteadur 0,25 k, PhD
Vahur Aabrams teadur 0,5 k, MA
Kaarina Rein teadur 0,25 k, PhD
Neeme Näripä nooremteadur 0,5 k, PhD
Teenindusosakond
ruumid 282, 285, 287, 288, 365, 364, 411
+372 737 5772
laenutus@utlib.ee
Olga Einasto osakonna juhataja, PhD

737 5774
r 365
olga.einasto@ut.ee

Maria Luštšik raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) juhataja

737 5778
r 263
maria.lustsik@ut.ee

Katri Armolik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
katri.armolik@ut.ee

Mare Pikkel raamatukoguhoidja 0,5 k

737 5715
r 288
mare.pikkel@ut.ee

Jelena Ivanova raamatukoguhoidja
Kadri Nelis raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
kadri.nelis@ut.ee

Margit Leesik raamatukoguhoidja

737 5771
r 362
margit.leesik@ut.ee

Anu Rjabinin raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
anu.rjabinin@ut.ee

Svea Kaseorg raamatukoguhoidja

737 5776
r 356
svea.kaseorg@ut.ee

Tiiu Täpsi raamatukoguhoidja

737 5715
r 288
tiiu.tapsi@ut.ee

Olga Šarova raamatukoguhoidja

737 5778
r 263
olga.sarova@ut.ee

Reet Olev assistent 0,75 k

737 5715
r 288
reet.olev@ut.ee

Larissa Kivenko assistent

737 5715
r 412
larissa.kivenko@ut.ee

Agnes Kivi assistent

737 5771
r 362
agnes.kivi@ut.ee

Marianne Marlene Tiik assistent

737 5771
r 362
marianne.tiik@ut.ee

Malle Ernits assistent 0,75 k

737 5771
r 362
malle.ernits@ut.ee

Aili Tomingas assistent

737 5715
r 288
aili.tomingas@ut.ee

Lembi Abel assistent

737 5775
r 412
lembi.abel@ut.ee

Ester Ilja lugejateenindaja

737 5771
r 362
ester.ilja@ut.ee

Marju Butlers lugejateenindaja 0,5 k
Annika Bunder lugejateenindaja

737 5776
r 356
annika.bunder@ut.ee

Annabel Raudsepp lugejateenindaja 0,5 k
Jennyfer Luik lugejateenindaja

737 5775
W. Struwe 1-410
jennyfer.luik@ut.ee

Maire Isotamm lugejateenindaja 0,5 k, mag

737 5775
r 410
maire.isotamm@ut.ee

Jelena Kürsa-Sidharthan lugejateenindaja 0,5 k
Hanna Maria Laur lugejateenindaja 0,5 k
Silvia Peets lugejateenindaja

737 5715
r 288
silvia.peets@ut.ee

Aira Tonka lugejateenindaja
Katrin Allas lugejateenindaja 0,75 k
Natalja Jevtjuhhova lugejateenindaja
Brigitta Padrik lugejateenindaja 0,5 k
Katrin Kärgenberg raamatukoguhoidja (tööleping peatatud)
Külli Kukk assistent (tööleping peatatud)
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus
Greete Lepik Ameerika Nõukogu haridusprogrammide koordinaator, MA

737 5714
r 355
greete.lepik@ut.ee

Infosüsteemide osakond
Piret Zettur osakonna juhataja

737 5784
r 300
piret.zettur@ut.ee

Külli Moont infosüsteemi peaspetsialist

737 5711
r 304
kulli.moont@ut.ee

Heiki Epner digikogude analüütik

737 5796
r 303
heiki.epner@ut.ee

Anneli Sepp raamatukogu infosüsteemi peahaldur 0,5 k

737 5787
r 297
anneli.sepp@ut.ee

Kalju Kill Kask süsteemiadministraator

737 5712
r 305
kill.kask@ut.ee

Martin Pajuste tarkvaraarendaja

737 5711
r 304
martin.pajuste@ut.ee

Liisi Tõnisson digikogude spetsialist, MA

737 5740
r 303
liisi.tonisson@ut.ee

Risto Mustonen IT spetsialist

737 5713
r 299
risto.mustonen@ut.ee

Jaana Mäesalu digitaliseerija, MA

737 5726
r 227
jaana.maesalu@ut.ee

Ursula Taela digitaliseerija

737 5726
r 299
ursula.taela@ut.ee

Natalja Gordejeva digitaliseerija
Evelin Arust andmehaldur, MA
Aivar Urboja digitaliseerija 0,5 k

737 5726
r 299
aivar.urboja@ut.ee

Kogude arenduse osakond
Kertu Uri osakonna juhataja

737 5752
r 271
kertu.uri@ut.ee

Lilia Külv erialaraamatukogude peaspetsialist

737 5768
r 270
lilia.kulv@ut.ee

Marika Meltsas elektrooniliste andmebaaside peaspetsialist 0,5 k
Kristhel Haak arhiivkogu kuraator

737 5754
r 269
kristhel.haak@ut.ee

Marika Liivamägi raamatukoguhoidja
Tiina Tolli raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
tiina.tolli@ut.ee

Siiri Reinola raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
siiri.reinola@ut.ee

Kaja Kruus raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
kaja.kruus@ut.ee

Anne Kliimask raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
anne.kliimask@ut.ee

Piret Ladva raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
piret.ladva@ut.ee

Mare Kahi raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
mare.kahi@ut.ee

Asta Kuha raamatukoguhoidja

737 5755
r 266
asta.kuha@ut.ee

Marje Burenkov raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
marje.burenkov@ut.ee

Ilona Runnel raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
ilona.runnel@ut.ee

Tiina Vesterova raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
tiina.vesterova@ut.ee

Tuuli Vähk raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
tuuli.vahk@ut.ee

Marina Ostrovskaja raamatukoguhoidja
Terje Rand raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
terje.rand@ut.ee

Silja Tänavots raamatukoguhoidja

737 5753
r 285
silja.tanavots@ut.ee

Liina Espenberg raamatukoguhoidja

737 5755
r 266
liina.espenberg@ut.ee

Kersti Pedak raamatukoguhoidja

737 5754
r 269
kersti.pedak@ut.ee

Kaili Kliimask assistent

737 5755
r 266
kaili.kliimask@ut.ee

Natalja Kapajeva assistent
Anne Kõre bibliograaf (tööleping peatatud)
Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond
Malle Ermel osakonna juhataja

737 5744
r 183
malle.ermel@ut.ee

Ülle Mölder raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
ulle.molder@ut.ee

Kadri Tammur raamatukoguhoidja 0,5 k

737 5745
r 181
kadri.tammur@ut.ee

Kaspar Kolk raamatukoguhoidja 0,5 k

737 5745
r 181
kaspar.kolk@ut.ee

Ilmar Vene raamatukoguhoidja 0,25 k

737 5745
r 181
ilmar.vene@ut.ee

Aili Bernotas raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
aili.bernotas@ut.ee

Tatjana Šahhovskaja raamatukoguhoidja
Irina Opletajeva raamatukoguhoidja
Sulo Lembinen raamatukoguhoidja

737 5745
r 181
sulo.lembinen@ut.ee

Ave Teesalu raamatukoguhoidja 0,5 k, MA

737 5745
r 181
ave.teesalu@ut.ee

Moonika Teemus raamatukoguhoidja, MA

737 5745
r 181
moonika.teemus@ut.ee

Fonoteek
+372 737 5730
fono@utlib.ee
Avo Kartul keskuse juhataja

737 5730,737 5779
avo.kartul@ut.ee

Svea Pärsimägi raamatukoguhoidja

737 5730,737 5779
svea.parsimagi@ut.ee

Karl-Eerik Kokk assistent 0,5 k

737 5730,737 5779
karl-eerik.kokk@ut.ee

Jaga seda lehekülge