TÜ raamatukogu ja loodusmuuseumi ühistööna loodud kursusele „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“ anti e-kursuse kvaliteedimärk

07.05.2020

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuulutas välja 2020. aasta e-kursuste kvaliteedimärgi saajad ning teiste seas pälvis selle ka Tartu Ülikooli raamatukogu ja loodusmuuseumi koostöös valminud e-kursus „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“. Tunnustuse pälvinud e-kursuse panid kokku Tiiu Tarkpea TÜ raamatukogust ning Urmas Kõljalg, Allar Zirk ja Veljo Runnel loodusmuuseumist.

„Eelmisel aastal esmakordselt toimunud kursus on doktorantidelt saanud väga positiivset tagasisidet,“ rääkis Tartu Ülikooli raamatukogu arendusdirektor Liisi Lembinen. „Selle esimese mooduli koostaja Tiiu Tarkpea on teadusandmete haldamise alal tunnustatud spetsialist, kes koolitab doktorante ja teadlasi ka teistes Eesti kõrgkoolides. Meil on suur rõõm, et nüüd sai tema panus e-õppe arendamisse ka ametliku tunnustuse.“

Kvaliteedimärgi andnud komisjon tõi paljude teiste kommentaaride seas välja, et e-kursusel „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“ saab iga osaleja individuaalset ja põhjalikku tagasisidet lähtudes õppija uurimistöö teemast ning saadud tagasiside on õppija arengut toetav. Samuti annavad kursuse õppejõud soovitusi doktoritöö kirjutamiseks.

Lisaks saadud e-kvaliteedimärgile kandideerib e-kursus „Teadusandmete publitseerimine ja haldus“ viie teise kursusega „Aasta e-kursus 2020“ tiitlile, mis kuulutatakse välja 28. mail.

E-kursuse kvaliteedimärki antakse välja 2008. aastast. See kinnitab kursuse väga head taset ning tunnustab selle autorit(-eid), kes on e-õppe rakendamisel õppeprotsessis. Kvaliteedimärgi väljaandmine on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes.

 

Lisateave:
Liisi Lembinen
TÜ raamatukogu arendusdirektor
737 5704

Jaga seda lehekülge