Rara saal - vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal

Hoidlate remondi tõttu ei ole haruldaste raamatute, foto-, käsikirja- ja kunstikogud kättesaadavad. Vabandame!

2. korrus, kojulaenutuse kõrval
ER 1020, L 1119
tel 7375 746, kho@utlib.ee
 
Lugemissaali laenutatakse kohalkasutamiseks

  • vanatrükiseid (ilmunud kuni 1917),
  • Estica kogu ja memoriaalkogude trükiseid,
  • geograafilisi kaarte,
  • eestikeelseid ajalehti (ilmunud kuni 1945 ja millest pole digitaalkoopiat),
  • arhiiveksemplare,
  • haruldasi raamatuid (kohaviida ees R),
  • käsikirju,
  • fotosid,
  • kunstikogu teavikuid.

Tellitud teavikud tuuakse lugemissaali E–R 10–18, L 11–16;
haruldased raamatud, käsikirjad, fotod ja kunstikogu teavikud tuuakse lugemissaali E–R kell 10–17.30.
Pühapäevased tellimused täidetakse esmaspäeval.

Lugemissaalis on avariiulitel valik vanemaid üldentsüklopeediaid, biograafilisi ja raamatulooalaseid leksikone ning trükikatalooge, aadressiraamatuid, ajaloo-, õigus- ja usuteaduslikku kirjandust, sõnaraamatuid jm; erikogude (haruldased raamatud, käsikirjakogu, fotokogu ja kunstikogu) temaatilised kataloogid ja kartoteegidisikuarhiivideasutuste ja organisatsioonide arhiivifondide nimistud, mille kasutamisel on abiks lugemissaali töötaja; arvutitöökoht sundeksemplari kasutamiseks vastavalt seadusele.

Rara saali laenutatud ja avariiulitel olevatest materjalidest on võimalik tellida digitaalkoopiaid, tegemist on tasulise teenusega. Lubatud on pildistamine isikliku kaameraga (ilma välguta).

Digikoopia tellimisvorm
 
Palume järgida Rara saali kasutamise korda.

Jaga seda lehekülge