Tallinna Ülikooli teadusandmeid hakatakse säilitama Tartu Ülikooli raamatukogu DataDOI repositooriumis

26.03.2020

Allkirjastatud koostööleping, mille kohaselt Tallinna Ülikooli teadusandmed kuuluvad säilitamisele Tartu Ülikooli raamatukogu poolt hallatavas repositooriumis, aitab kaasa avatud teadusruumi arengule.

„Tartu Ülikooli raamatukogu poolt hallatav repositoorium on üles ehitatud, järgides avatud teaduse põhimõtteid ning loob võimaluse teadusandmete ja -materjalide säilitamiseks ühtsete standardite alusel“ rääkis TÜ raamatukogu direktor Krista Aru. „Seega võiks perspektiivis koonduda suur osa säilitamist vajavatest materjalidest just DataDOI-sse. Seda nii kõrgkoolide teadusandmete kui teiste asutuste e-arhiivides osas.“

Repositoorium DataDOI  sisaldab hetkel ligi 100 teadusandmete kogumit kõikidest ülikooli valdkondadest (humanitaar-, sotsiaal-, meditsiini- ning loodus- ja täppisteaduste valdkondadest), samuti ka haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuri materjale.

DataDOI on Tartu Ülikooli teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu. Repositoorium  tagab teadusandmete pikaajalise säilitamise ning loob võimaluse andmete kasutamiseks edasistes teadustöödes. DataDOI on registreeritud ülemaailmses andmesäilituskeskuste, teaduslike uurimisasutuste ja raamatukogude võrgustikus DataCite.

Lisateave:
Piret Zettur
TÜ raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja
737 5784

Jaga seda lehekülge