TÜ raamatukogu veebikursus õpetab infot otsima

01.03.2018

5. märtsil algab Tartu ülikooli raamatukogu eestikeelne MOOC ehk vaba juurdepääsuga e-kursus „Infopädevus“, mis on mõeldud nii tudengitele kui ka gümnaasiumiõpilastele. 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada kasutajatele erinevaid infoallikaid, mis on internetis kättesaadavad ning anda teadmisi ja praktilisi oskusi vajaliku teabe otsimiseks. Samuti õpetatakse kursusel  infoallikaid kriitiliselt hindama ja vältima plagiaati.

Infopädevuse veebikursus on mõeldud algajale infootsijale ning kursus on koostatud nii, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks igaühele jõukohane.

Lisaks tudengitele ja gümnasistidele, sobib kursus ka õpetajatele, kes juhendavad õpilasi uurimistööde kirjutamisel.  

Kursusel on eri teemasid tutvustavad õppevideod, lugemismaterjalid ning enesetestid, mida võib läbida iseõppijana kodust või töölaua tagant lahkumata.

Need, kes soovivad saada TÜ täiendkoolituskursuse tunnistuse ja 1 EAP, on oodatud kursusele registreeruma ning sooritama kõik kohustuslikud testid. Registreerumine on avatud 3. märtsini aadressil: https://www.ut.ee/et/mooc/infopadevus

 

MOOC (Massive Open Online Course) on vaba juurdepääsuga tasuta veebikursus, kus saavad õppida kõik huvilised neile sobival ajal.

Jaga seda lehekülge