Horisont 2020 ja teadusandmed

Horisont 2020 raamprogrammis rakendati pilootprojekt avatud juurdepääsuks teadusandmetele (Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020).
Alates 2017. aastast on teadusprojektide andmed vaikimisi avatud, kuid põhjendatud juhtudel (isikuandmed, ärisaladus, intellektuaalomandi õigus, julgeolekurisk) on jäetud võimalus andmeid mitte avada. 

Osalevatel projektidel on kohustus esitada andmehaldusplaan, kus näidatakse, millised andmed on avaandmed. Juuresolev dokument annab juhtnööre andmete haldamiseks Horisont 2020 raames ning on mõeldud taotlejatele ja uurimistoetuse saanutele. Need juhendid selgitavad, kuidas vastutada teadusandmete kvaliteedi, jagamise ja turvalisuse eest.

Kuna andmehaldusplaan on dokument, mis näitab, kuidas uurimisandmeid hallatakse kogu projekti jooksul ning pärast selle lõppemist, on see väga oluline kõikide projektide juures, mis osalevad Horisont 2020 avatud teadusandmete pilootprogrammis, või üldisemalt, iga uurimisprojekti puhul.

Horisont 2020 andmehalduse juhend Ver. 3.0 (26. juuni 2016) 
Horisont 2020 andmehalduse juhend Ver. 2.1 (15. veebr 2016)
Horisont 2020 andmehalduse juhend Ver. 2.0 (30. okt 2015)
Horisont 2020 nõuetele vastav andmehaldusplaani vorm ja koostamise juhend.

Vaata slaide: Emilie Hermans (UGent) Open research Data in Horizon 2020.

 

 

 

Jaga seda lehekülge