Andmebaasid

Väljaspool TÜ arvutivõrku kasutage eelistatult Open VPN ühendust. Alternatiivina võite kasutada linki "Ligipääs TÜ kasutajatunnustega"
VPN ühenduse seadistamise juhend.


Kõik | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Kirjastuse Cambridge University Press e-raamatud, millest valitud nimetused on Tartu Ülikoolile täistekstina kättesaadavad. 

 

Ajakirjade valik on multidistisiplinaarne ning hetkel pakub Cambridge University Press elektroonilises formaadis üle 300 ajakirja.

NB! Vaba juurdepääs on antud ka COVID-19 teemalistele artiklitele ja raamatupeatükkidele: https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

E-arhiiv, mis võimaldab osalist juurdepääsu humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna artiklite täistekstidele ning Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa teemaga seotud digiteeritud dokumentidele. Täistekstidele ligipääsuks on tarvis registreerida end kasutajaks.

Maailma keskse majandusanalüüsi keskuse Centre for Economic Policy Research (CEPR) uurimistööd.

Tartu Ülikoolile on  testkasutuseks avatud andmebaas Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Katsetus kestab 2. juunini.

Andmebaas sisaldab mainekate autorite kaastöid, mis käsitlevad õigusalaste teemade teoreetilisi ja praktilisi aspekte, sealhulgas seadusandlust ja kohtupraktikat.

 

Tagasiside on oodatud aadressil signe.bachmann@ut.ee

 

The Hague Academy väljaantav rahvusvahelise avaliku õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse alaste jätkväljaannete seeria. Ilmub alates 1923. aastast. 
Lubatud 4 üheaegset kasutajat.

CORDIS -  the Community Research and Development Information Service. Andmebaas CORDIS on Euroopa Komisjoni avalikkusele mõeldud portaal Euroopa Liidu rahastatud uurimisprojektide ja nende tulemuste kohta.

Austraalia kirjastuse CSIRO loodus- ja terviseteaduste ajakirjad. Ajakirjad kajastavad Austraalia ja ka teiste regioonide juhtivate teadlaste kõige uuemaid uurimusi. 

Jaga seda lehekülge